web analytics

“Joris Demmink wordt vervolgd in Turkije”

baybasin.jpg“De situatie in Turkije is de laatste jaren erg veranderd, het land wordt nu een echte rechtsstaat. Dat betekent dat men nu bezig is allerlei ‘rommel’ uit het verleden op te ruimen. In 2005 kwamen zedendelicten gepleegd in Turkije weer volop in de aandacht van de autoriteiten. Dat ging tot op het hoogste nivo. In 2007 werd onderzoek gepresenteerd. De naam Joris Demmink kwam daarin prominent naar voren. Inmiddels zijn er instructies uitgegaan dat mensen die delicten hebben gepleegd op Turkse bodem zullen worden vervolgd.”

Aan het woord is -per telefoon vanuit de gevangenis in Zoetermeer- Huseyin Baybasin, de Koerdische politicus-zakenman-klokkenluider die in 2002 in ons land werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Lees hier wie deze man is.  Hoe omstreden zijn achtergrond en zijn leven ook moge zijn, een aantal zaken staat vast: *hij werd veroordeeld in een schijnproces voor delicten die hij niet heeft gepleegd. *Bij dit proces heeft het OM zich gebaseerd op vervalste telefoontaps. *De behandelend officier H. Hillenaar werd aangestuurd door Joris Demmink. *De Nederlandse Staat werd door de Turken gedwongen Baybasin levenslang op te sluiten na chantage met de Turkse ‘Demmink-sexdossiers’. Wat vindt Baybasin van Joris Demmink?

“Ik ken hem niet, heb hem nooit gezien of ontmoet. Op 12 april 2007 kwam hij op bezoek hier in de gevangenis. Hij wilde mij persoonlijk onder druk zetten mijn aangifte tegen hem wegens ondermeer pedofilie in te trekken, maar ik weigerde hem te spreken. Demmink droeg de directeur van de gevangenis op mij te isoleren. Dat gebeurde ook, 24 uur lang. Toen was het verhaal dat er verhoogd ontsnappingsgevaar zou zijn. Ik werd overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.  Steeds weer werd ik onder druk gezet de aangifte in te trekken. Demmink kwam hier samen met Gijs Wolters (directeur Gevangeniswezen) en mr. M. Kolkert, advocaat-generaal bij het Hof van Den Bosch dat mij tot levenslang veroordeelde. De dag voor het bezoek had een gevangenisbewaarder tegen me gezegd: morgen komt Joris Demmink je bezoeken. Hij is erg boos en wil dat je jouw aangifte intrekt. Je kunt maar beter met hem praten.”

Bent u zelf een drugshandelaar en was u een leider van een mafia-bende?

“In 1989 heb ik in mijn geboorteplaats Lice een persconferentie gegeven waarin ik de betrokkenheid van de Turkse Staat bij drugshandel uit de doeken deed. Als reactie hierop begon de Turkse staat mij van juist dat te beschuldigen waar het zich zelf schuldig aan maakte. Tot 1989 was ik altijd de succesvolle zakenman, een gevierde politicus. Na 1989 was ik opeens een crimineel.”

Als Turkije nu aanstuurt op een proces tegen Demmink, heeft u de Turkse staat dan aan uw zijde?

“Dat kun je niet zo zeggen. Waar het om gaat is de rule of law.  Zoals ik al aangaf is Turkije bezig een rechtstaat te worden. De wet gaat worden toegepast, niet alleen in het geval van Joris Demmink, maar ook in het geval van alle andere buitenlanders die zich schuldig hebben gemaakt aan zedendelicten. Er zijn ook andere Nederlandse officials in beeld.”

Waar staat u precies in de Koerdische zaak, bijvoorbeeld in relatie tot Ocalan?

“Ocalan heeft de gewapende strijd omarmd. Ik heb die stap nooit willen zetten en heb altijd geopereerd binnen de officiele en wettige Turkse kaders. Ik kom uit een rijke en vooraanstaande familie. Ik heb altijd geloofd in een toekomst waarin Turken en Koerden in vrede kunnen samenleven met volledige erkenning van de Koerdische identiteit.”

Print Friendly, PDF & Email
Share