web analytics

Joris Demmink en het Koninklijk Huis

beaqueen.jpgGisteravond met veel belangstelling naar de Reporter-uitzending gekeken over de invloed van Beatrix op belangrijke benoemingen. Ondanks alle ‘nuanceringen’ van de door ZKH ‘bewerkte’ bewindslieden werd duidelijk genoeg dat de wil van ZKH in (te) veel gevallen wet is, zeker als ze ‘een tandje bijzet’. Deze website krijgt naar aanleiding van de uitzending de vraag: is het mogelijk dat ZKH haar invloed ook heeft laten gelden bij de dramatische benoeming van Demmink tot SG op Justitie per november 2002? Natuurlijk is dat mogelijk (als ze zich zelfs al bemoeit met de functie van president van de Algemene Rekenkamer…) maar bewijzen hebben we uiteraard niet. Wat we wel hebben zijn indicaties voor banden tussen Demmink en het Koninkijk Huis die nadere studie op dit punt zeker noodzakelijk maken.
De primaire band loopt via de voormalig advocaat van ZKH, Frits Salomonson, waarvan is vastgesteld dat deze een pedofiel is. Salomonson was een van de verdachten in het Rolodex-onderzoek dat door Demmink (Runderkamp-papers) vanuit Justitie met meer dan de wettelijk toegestane belangstelling werd gevolgd, vooral wegens zijn betrokkenheid bij kindersmokkel uit Oost-Europa onder ‘leiding’ van Rolodex-verdachte en ‘pedo-professor’ Ger van Roon. Zoals wordt onthuld in het artikel Linksgestrickt (via Stan de Jong) gaan de banden tussen ZKH en Salomonson terug tot hun Leidse studentenjaren en de studentensocieteit Minerva waarvan ook Demmink lid was. De nauwe banden tussen Salomonson en Claus komen ondermeer naar voren in het beroemde verhaal over hun gezamelijke homo-escapades in New York (ondermeer bij Portein). Dit alles maakt het onmogelijk dat er in dit playing field geen banden bestaan tussen ZKH en Demmink. Met andere woorden: Demmink is een intimus inzake het (seksuele) prive-leven van de wijlen Prins-gemaal. Hierin zou een motief gevonden kunnen worden voor ZKH hem te benoemen op een van de meest gevoelige posities van Nederland waarbij de omstandigheid dat bij die benoeming ‘rond de 40 AIVD-meldingen over Demmink’s prive-leven’ terzijde zijn geschoven natuurlijk ‘voer is voor komplotdenkers’, om het maar even voorzichtig te zeggen. Maar er is meer dat wijst op (nauwe) banden tussen de pedofiele Justitie-SG en het Huis van Oranje.

Z.K.H. Prins Constantijn van Oranje Nassau nodigde Joris Demmink uit voor een exclusieve lunch op 7 november 2007 in het Haagse Vredespaleis in het kader van The Hague Process on Refugees and Migration. Ruud Lubbers was dagvoorzitter en het onderwerp van de meeting was ‘de relatie tussen migratie en het HR-beleid van ondernemingen in Nederland’. Demmink -die er zo zijn eigen opvattingen over ‘migratie’ op nahoudt- zat aan de witte wijn tussen ondermeer P. Blom (Triodos Bank), G. Hays (Shell), S. van Keulen (SNS Reaal) en C. Leenaars (ING). Dan is er nog de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven. Joris Demmink is ‘adviserend lid’ waarbij met name zijn kennis van het begrip ‘veiligheid’, speciaal voor kinderen, van belang zal zijn. Daarnaast komen we Joris Demmink tegen als adviseur van de Roosevelt Stichting (let ook op de posities van Felix Rhodius en Rein Jan Hoekstra), een organisatie met nauwe banden met het Koninklijk Huis. ZKH is steeds prominent aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedoms Award in Middelburg.  Opmerkelijk is voorts het bezoek dat ZKH in oktober 2004 bracht aan het Joegoslavie Tribunaal te Den Haag. Ze sprak daar ondermeer met de pedofiel Hans Holthuis, verdachte van het Rolodex-onderzoek.

Een aanvullende link tussen Demmink en het Koninklijk Huis verloopt via zijn advocaat Harro Knijff. Het kan het in licht van dit alles nauwelijks meer toeval worden genoemd dat Knijff niet alleen Demmink, maar het complete netwerk van hooggeplaatste kindermisbruikers bijstaat. Het kantoor van Knijff, De Brauw Blackstone Westbroek, is de ‘opvolger’ (met name parter Enno Wiersma) van Frits Salomonson als raadsman van ZKH. Zo bleek dit kantoor ondermeer aan de wieg te hebben gestaan van de dubieuze fiscale constructies waardoor familieleden van ZKH maar geen leden KH de belasting konden ontwijken. Knijff, de advocaat van Demmink, blijkt tevens voorzitter te zijn van de Koninkrijksspelen die traditioneel worden geopend door ZKH zelve of prinses Margriet. Bedenk bij dit alles, dat Harro Knijff als een dolle stier tekeer gaat voor zijn client Demmink en diverse media met de ondergang -en zelfs individuen met dood en verderf- heeft bedreigd. Het moge duidelijk zijn, dat Knijff zich in zijn positie aan geen enkele wet of regel hoeft te houden.

Print Friendly, PDF & Email
Share