web analytics

“Joris Demmink achter hetze tegen OM-topman”

korvinus.jpg“Rijksrecherche brak in bij OM-topman op zoek naar Demmink-materiaal”

Stelling: als het OM een strafrechterlijk onderzoek begint tegen een van de eigen topmensen is er reden voor the highest alert. Dan is er een verhaal achter het verhaal. Gisteren werd de voormalig advocaat-generaal van het OM bij het ressortsparket van het Arnhemse Gerechtshof, Jan Koers, veroordeeld wegens ondermeer corruptie. Koers was volgens De Gelderlader lange tijd ‘een van de rijzende sterren binnen het OM’ waar hij vanaf 1977 werkte in een reeks van sleutelfuncties. Volgens diverse bronnen is zijn val bij het OM -hij werd reeds in 2007 geschorst door het college van PG’s en is inmiddels ontslagen- direct toe te schrijven aan de zaak-Demmink. Koers verbleef rond 2001 veelvuldig in Turkije waar hij een training opzette ‘in mensenrechten’. Daar zou hij diepgaande kennis hebben opgedaan van het kindermisbruik door de Justitie-SG. Een Turks slachtoffer heeft aangifte gedaan tegen Demmink en een tweede aangifte uit Turkije wordt verwacht. Volgens de bronnen die beseffen dat ze te maken hebben met een levensgevaarlijke affaire zou Koers zelfs hebben aangedrongen op een strafrechterlijk onderzoek tegen Demmink en daartoe ook al stappen hebben gezet. Demmink zou de Rijksrecherche de opdracht hebben gegeven in te breken in de woning van Koers om belastend materiaal veilig te stellen. Alarmerend is tevens dat de advocaat van Koers, Cees Korvinus, elk contact over deze kweste uit de weg gaat en de ‘Demmink-link’ niet heeft uitgepeeld in zijn verdediging. Heeft Demmink zelfs deze onverschrokken strafpleiter in zijn fatale machtsgreep? Maar zijn er zijn meer alarmerende aspecten in deze zaak, en dan hebben we het nog niet eens over het ‘post-traumatische stress-syndroom’ waaraan Koers inmiddels zou leiden.

Nadere analyse van de ‘feiten’ die tegen Koers in stelling zijn gebracht leiden bijna onvermijdelijk tot de conclusie dat de zaak is ‘gecreeerd’. Zo werd ondermeer ‘verzekeringsfraude’ in de strijd geworpen wegens het ’ten onrechte claimen van de schade aan een kapotte TV’. Ook de origine van de aangifte die werd ingediend door ‘een makelaar en een financieel adviseur’ uit Arnhem is verdacht. Het onderzoek van de Rijksrecherche met de invallen in zijn prive-woning en op zijn werkplek was overduidelijk onrechtmatig. Dit is door Korvinus ook naar voren gebracht. De inval in zijn huis was een zogeheten fishing expedition (onrechtmatig) en Koers werd ook met name vervolgd op grond van materiaal dat toen is gevonden. In werkelijkheid zou de Rijksrecherche echter op zoek zijn geweest naar belastend materiaal (foto’s?) over Demmink. Zeer alarmerend is voorts de ‘roddel‘ is het OM volgens Korvinus zou hebben verspreid om zijn client verder in diskrediet te brengen. Deze roddel zou overeenkomen met de ‘contra-strategie’ waarmee in 1998 het Rolodex-onderzoek om zeep is geholpen: Koers, zo werd verspreid, zou zich zelf hebben schuldig gemaakt aan zedendelicten.

De beerput binnen het OM krijgt met deze affaire werkelijk monstrueuze proporties, maar de rol van Korvinus is wellicht nog alarmerender, want als Demmink ook reeds de advocatuur in zijn duivelse machtsgreep heeft, is het licht in dit land definitief gedoofd.  De naam van Jan Koers komt voor in het zogeheten Ek-rapport van de Turkse overheid over de wijze waarop Nederland en Turkije samenspanden om de Koerdische zakenman Baybasin levenslang te kunnen opsluiten. Nederland werd hierbij door de Turken gechanteerd met het kindermisbruik door Joris Demmink. Koers zou destijds samen met officier van justitie Hillenaar hebben samengewerkt met de Turken. Volgens andere bron had Koers materiaal in handen over kindermisbruik door Demmink en Thailand.

Koers zou zich thans ‘hebben verschansd’ in een appartement in Amsterdam en ontvlucht elk contact met de buitenwereld. “Hij reageert nergens op” zegt een bron. Hij was ‘om medische redenen’ reeds niet aanwezig op de strafzitting.

Print Friendly, PDF & Email
Share