web analytics

Joost Tonino definitief op zijspoor

KINDERPORNO-OFFICIER NIET IN GENADE AANGENOMEN

Deep throats in de wereld van advocatuur en justitie weten het zeker: het Openbaar Ministerie heeft recent besloten kinderporno-officier Joost Tonino geen nieuwe kans te geven als officier van justitie op een parket. Tonino kwam begin oktober 2004 ernstig in opspraak doordat er op zijn computer (kinder)porno werd aangetroffen alsmede informatie waaruit bleek dat hij zelf een actief participant is van sex-events. Tonino die als fraude-officier in Amsterdam een zeer gevoelige baan had werd van zijn functie ontheven en neergezet achter een bureau bij het Functioneel Parket, een afdeling van het OM die strafzaken behandelt die worden aangedragen door een bijzondere opsporingsdienst zoals ECD (Economische Controle Dienst)/FIOD en de AID (Algemene Inspectie Dienst). Daar blijft hij de komende jaren dus zitten.

Han Tonnon, woordvoerder van het Parket-Generaal van het OM, wil over Tonino’s loopbaan helemaal niets zeggen. Ook doet hij geen mededelingen over de aard van zijn huidige werkzaamheden. Het OM heeft eind 2004 besloten geen vervolging in te stellen wegens het bezit van kinderporno tegen ‘hun’ officier Tonino, maar de Stichting Childright die opkomt voor slachtoffers van kinderporno is hiertegen in beroep gegaan via een artikel-12 procedure bij het Amsterdamse gerechtshof. Een deze weken wordt hierover een beslissing verwacht. Het is denkbaar dat het Hof het OM alsnog verplicht Tonino te gaan vervolgen. Dat Tonino niet mag terugkeren als Officier zou een aanwijzing kunnen zijn dat het deze kant op gaat.

Print Friendly, PDF & Email
Share