web analytics

Joost de Haas moet opnieuw in gijzeling

joostdehaas.jpgDat de Demmink-zaak zal uitgroeien tot een nationaal drama van monsterlijke proporties staat nu wel vast. Het recente artikel van Joost de Haas in De Telegraaf levert hieraan een forse bijdrage en daarmee verdient de krant in principe een compliment, want het aantal media in ons land dat uberhaupt op een inhoudelijke wijze over deze kwestie durft te schrijven is dun gezaaid. Toch is het stuk van De Haas duidelijk geschreven vanuit een strategie om Demmink vrijuit te laten gaan. Deze stellling kan ik ook bewijzen met harde journalistieke argumenten.

Allereerst het feit dat De Telegraaf Joris Demmink nergens bij naam noemt. Absurd. Vanuit journalistiek oogpunt is hiervoor geen zinnig argument te bedenken anders dan de wil de man te sparen. Maar dit is slechts een formeel punt, net als het feit dat de krant het stuk niet on line zet. Twijfelen ze? Zijn ze bang voor vernietigende reacties? Maar veel alarmerender is het feit dat De Haas aan het eind van zijn stuk een ‘Haagse inlichtingenbron’ moet opvoeren om de theorie te lanceren die Demmink uit de cel moet gaan houden: het is allemaal een ‘doelbewuste beschadiging vanuit de onderwereld’. De inhoud van deze ‘reddende theorie’ kan immers op geen enkele wijze leiden tot de wens anoniem te worden opgevoerd daar die immers volledig overeenkomt met de positie van de Staat:

Demmink is schoon. Waarom zou iemand die het standpunt van de macht verwoordt anonimiteit willen? Alleen al de omstandigheid dat de pro-Demmink verklaringen anoniem (moeten) zijn en de verklaringen tegen Demmink in het dossier van Van der Plas op naam staan, is een zeer sterke aanwijzing voor de schuld van Demmink!

De Haas citeert in zijn stuk veel uiterst belastend materiaal voor Demmink. Sommige inzenders op websites trekken daaruit de conclusie dat het hier om een eerlijk artikel zou gaan. Maar dit belastende materiaal, afkomstig uit het klaagschrift van Van der Plas, wordt ingebracht bij het Hof en heeft daarmee een officiele status verkregen. Niemand kan daar meer omheen, ook De Telegraaf niet. Bovendien was het meeste ervan -en het meest schokkende- al eerder gepubliceerd, ondermeer op deze website en op de website van Stan de Jong. Nee, het is met name de anonieme ‘Haagse inlichtingenbron’ die de ware intentie van De Telegraaf verraadt. Mijn stelling is dat deze ‘inlichtingenbron’ niet bestaat. Het zou daarom een goede zaak zijn De Haas opnieuw in gijzeling te nemen. De tragiek is dan wel dat deze gijzeling een geheel ander karakter heeft dan de vorige: toen ging het om bescherming van een bron anti-Staat, nu zou het gaan -het is allemaal te absurd voor woorden- om de bescherming van een bron die het opneemt voor de hoogste ambtenaar van het Ministerie van Justitie. En dat hebben we het nog niet eens over de aantoonbare waanzin van de ‘bewuste beschadigingstheorie’ vanuit de onderwereld. Waarom zou de ‘onderwereld’ de pijlen dan juist richten op Demmink en niet op een minister? What about het Anne Frank-plantsoen? What about de Runderkamp-papers? What about de ‘Tsjechische link?’ What about de ‘Surinaamse link’? What about het aantoonbaar gemanipuleerde proces tegen Baybasin? What about het Susurluk-incident? What about het absurde bezoek van Demmink aan Baybasin in zijn cel? What about het complete pedofielen-netwerk waar Demmink deel van uitmaakte? De Haas zwijgt over dit alles. Moet erover zwijgen, want hij kan het niet gebruiken. Kijk hier voor het -opnieuw geupdate- feitenoverzicht Joris Demmink. Deze beerput moet ASAP worden doorgespoeld, maar we vermoeden dat Nederland inmiddels dermate is verziekt en gecorrumpeerd, dat zoiets niet zal gebeuren. Het licht dooft.

Print Friendly, PDF & Email
Share