web analytics

Joep’s faillissementen: all in the family?

ZIT JOEP’S ZWAGER TE DICHT OP ZIJN FAILLISSEMENTEN?

Vier onderdelen van Joep van den Nieuwenhuyzen’s Rotterdamse bedrijvenimperium zijn in april failliet verklaard: RDM Technology, RDM Submarines, Nevesbu en Flycam. Hier werken samen rond de 400 mensen. De rechtbank heeft als curatoren aangesteld Willem Merens en Paul Peters van advocatenkantoor AKD Prinsen van Wijmen te Rotterdam.
Vrij snel na deze benoeming begon het in Rotterdam te rommelen. Immers: een belangrijke insolventiepartner van AKD in Rotterdam, Michael Bouma (zie foto), is gehuwd met Joep?s zus. Gezien de praktijk op grote kantoren om omvangrijke klussen met de insolventiesectie als geheel aan te pakken, zou dit een delicaat belangenconflict opleveren. Toen eind augustus bovendien het grote ?havenschandaal? uitbraak waarbij duidelijk werd dat Joep ruim 100 mio Euro heeft ?gekregen? van het Havenbedrijf en daar dubieuze zekerheden tegenoverstelde, vroeg het Rotterdamse advocatenwereldje zich eens te meer af of de Joep-insolventies bij AKD wel in goede en onpartijdige handen zijn. Immers: nu staat ook de reputatie van Joep als zakenman op het spel. Ligt er geen evident belang bij AKD om eventuele ?lijken? die uit de kast rollen bij de vier faillissementen daar snel weer in terug te stoppen?

Michael Bouma
Ook geld speelt een rol: de fees die de curatoren uit Joep’s bedrijven naar zich toe trekken komen ook direct ten goede aan diens zwager Bouma daar advocatenkantoren immers maatschappen zijn die het geld in een gemeenschappelijke pot stoppen en daarna herverdelen. Omdat de declaraties van curatoren in het algemeen geheim worden gehouden, ontbreekt op dit punt de nodige transparantie.
Aanvankelijk werd contact gezocht met Bouma, maar Paul Peters belt terug. ?Bouma heeft geen enkele bemoeienis met de dossiers? zegt hij. ?We hebben over deze kwestie direct contact gezocht met de rechter-commissaris, mr. Van Thiel, en die zag geen bezwaren.? Is dit contact gelegd voor of na de benoeming? Peters: ?Direct na onze benoeming als bewindvoerders nadat surseance was verleend hebben we de verhouding tussen Bouma en Van den Nieuwenhuyzen gemeld.? Is Peters bekend met het feit dat RC?s in kwesties als deze niet altijd handelen in het algemeen belang? Peters: ?We moeten met elkaar vertrouwen hebben in de RC. Daar hebben we nu eenmaal rechters voor.?

Print Friendly, PDF & Email
Share