web analytics

Joepie! Uw webmaster wordt 100% taboe!

micha.jpegEr schijnt heibel te zijn ontstaan over het Wikipedia-artikel over Micha Kat. Volgens inzenders op deze site probeert iemand uit de ‘wereld van de aandelenhandel’ het artikel verwijderd te krijgen. Joepie! Blijkbaar is uw webmaster inmiddels zo belangrijk geworden, dat er ‘actie’ moet worden gevoerd om zijn naam verwijderd te krijgen van Wikipedia. Welke mensen kunnen eenzelfde behandeling claimen? Weet iemand dat? Inmiddels begint er toch wel een merkwaardig sfeertje rond uw webmaster te hangen dat er grosso modo op neer komt dat hij totaal wordt getaboeiseerd door de ‘bovenwereld’. Binnenkort (25 maart) staat uw webmaster bijvoorbeeld weer voor de rechter -voor rechters van hetzelfde Hof dat ook opdroeg Geert Wilders te gaan vervolgen!- in de meest bizarre rechtszaak ooit gevoerd, de ‘zaak-Westenberg‘. Een van de hoogste rechters van Nederland probeert uw webmaster in hoger beroep op te knopen nadat hij eerder voor zijn collega’s van de rechtbank in het stof moest bijten. Een puur politiek proces en de Wilders-uitspraak doet het ergste vrezen voor de onafhankelijkheid van de raadsheren. Maar ondanks het duidelijke belang van dit proces voor de journalistiek en de rechertelijke macht, heeft geen krant er een letter over willen schrijven (Revu en HP/de Tijd deden dat wel). Het lijkt potverdomme de zaak-Demmink wel! Ook daarover zwijgt de complete MSM en wie zo dom is er wel enige aandacht aan te besteden, zoals Adam Curry op Arrow Radio, wordt subiet ontslagen. De Volkskrant is zelfs bereid complete ‘lezersonderzoeken’ te manipuleren om maar niet over Demmink te hoeven schrijven! Dan is natuurlijk nog dat absurde verhaal rond De Telegraaf dat mij zonder een woord van uitleg tien dagen voordat ik voor die krant als correspondent naar Bangkok zou vertrekken aan de kant schoof als een stuk stront. Het geintje leverde mij 10.000 Euro op, maar ook een rotgevoel, alhoewel ik nu heel blij ben omdat ik zonder deze actie van Sjuul Paradijs cs. natuurlijk nooit de zaak-Demmink zou hebben aangepakt zoals ik dat nu kan doen.

De zaak-Demmink is puur qua journalistiek het mooiste en het spannendste wat ik ooit heb gedaan en ik zou dat voor geen goud hebben willen missen!  Hoe dit gevecht ook zal aflopen, reeds het besef zijn journalistieke plicht te hebben kunnen doen (dat kan dus nog steeds in dit land, al wordt het bijna dagelijks moeilijker!) vervult uw webmaster met vreugde en dankbaarheid. Precies zoals alle hulp en steun die hij krijgt van mensen om hem heen en via deze site zoals van Frank Black die ervoor zorgde dat het NOS Journaal waarin Demmink zijn kindermisbruik toegaf in ons bezit kwam, en dat nog geen 24 uur nadat de NOS afgifte nog hooghartig had geweigerd! Welke journalist maakt dat soort dingen nou mee? En meer dan dat: het laat de ultieme kracht zien van de moderne internet-journalistiek! Juist daarom weet ik zeker dat ‘we’ de strijd tegen Demmink gaan winnen! Niemand kan de gebundelde e-kracht van internet in combinatie met de waarheid weerstaan! NIEMAND! De idioten van de oude media en de NVJ weigeren dat in te zien of te begrijpen en juist daarom sterven deze dinosaurussen nu een snelle dood, net zoals hun voorouders uit Jurassic Park. De NVJ heeft overigens wel ooit zijn steun uitgesproken voor hun lid Kat in zijn strijd tegen Westenberg, maar van deze ‘steun’ is verder nooit iets terechtgekomen noch ooit van enige financiele bijdrage. Ik stuurde secretaris Thomas Bruning onlangs onze Memorie van Antwoord toe -gewoon een verbijsterend stuk dat laat zien hoezeer de vrijheid van meningsuiting in ons land wordt bedreigd- maar daarop heb ik nimmer een reactie mogen ontvangen. Ook door de NVJ wordt deze zaak taboe verklaard, net als eerder de al even belangijke zaak die collega Pamela Hemelrijk won van Louis van Gasteren. Je kunt in feite zeggen dat de NVJ met graagte meewerkt met de autoriteiten aan het om zeep helpen van het journalistieke klimaat in Nederland. Ik zeg in kleine kring wel eens: als Hirsch Ballin Thomas Bruning zou vragen alle mensen die zich ‘in woord of geschrift’ tegen de multiculturele samenleving hebben gekeerd van de ledenlijst te schrappen, hij dit bevel met graagte zou uitvoeren!

Ter completering: ook de opmerkelijke overwinning van uw webmaster op NRC Handelsblad in de zaak tegen Wim ‘wonderpil’ Kohler werd vrijwel volledig doodgezwegen in de MSM. Datzelfde geldt voor de ronduit unieke dagvaardingen die hij ontving van Maurice Lippens, de voormalige bestuursvoorzitter van Fortis, van Fortis NV en Fortis SA. Hier hoort u uw webmaster over die laatste zaak.  Merk overigens op hoezeer de ‘proces-strategie’ van Lippens overeenkomt met die van Joris Demmink in 2003 in de zaak-Demmink 2 (Anne Frank Plantsoen): dreigen en intimideren tot het laatste moment maar terugdeinzen voor een openbare behandeling in de rechtszaal.

BREAKING: HET BOEKHANDEL-COMPLOT

pamela.jpegDat ’taboe-verklaren’ gaat ver, zo ontdekte uw webmaster onlangs ook weer in de boekhandel. Hij zocht een boek van Ton Biesemaat, Bernhardgate. Was niet aanwezig. Kon wel worden besteld uiteraard. De boeken van Pamela Hemelrijk (foto): ze staan niet in de kast. Toch ooit een van de populairste columnisten van Nederland. Eerder wilde uw webmaster een boek kopen van de succesvolle en -bijna- onomstreden schrijfster Yvonne Keuls, Annie Berber. Het boek gaat over hoge mensen van Justitie die kinderen misbruiken. Interessant onderwerp. Actueel ook. Er stonden vele boeken van Keuls in de kast, maar deze niet. Ik heb het moeten bestellen. Geinspireerd door de kredietcrisis zocht ik het boek van Zbigniew Brezinski, Between Two Ages uit 1970. Hierin wordt de samenzwering beschreven vanuit de Trilateral Commission -waarvan ook Nout Wellink lid is- om het monetaire systeem omver te werpen en een enkele wereldmunt te creeeren. De computers bij boekhandel Donner sloegen zowat op tilt toen deze titel werd ingevoerd. “Maar meneer” zei de medewerker. “Dat boek is voor het laatst uitgegeven in 1984! Het is nergens meer te krijgen en niet meer leverbaar!”Het uitstekende boek over de zaak-Spijkers van Alexander Nijeboer is niet aanwezig in de Nederlandse boekhandels. Besteld worden kan het wel. De in het buitenland zeer succesvolle schrijver en journalist Robin de Ruiter wordt vrijwel compleet geboycot: bij Donner is alleen zijn boek over de Jehova Getuigen aanwezig. Naar zijn titels George W. Bush en de mythe van al-Qeada en Het Joegoslavie-Tribunaal, De Vermoorde Onschuld van Slobodan Milosevic zal men tevergeefs zoeken. Overbodig te zeggen dat ook de boeken van uw webmaster niet zijn te vinden in de uitpuilende kasten van zaken als Donner en Scheltema. Lux, Libertas en Leugens kan niet worden ingezien en gekocht. Wel worden besteld mag ik hopen. Dat kan toch nog maar mooi wel in Nederland! Via inzendingen op deze site blijkt ook dat de boeken van Stan de Jong niet aanwezig zijn in onze boekhandels. We denken hierbij met name aan zijn belangrijke boeken over de Deventer Moordzaak en over de moord op Theo van Gogh.

Dit kan toch geen toeval meer zijn? Kunnen hier geen kamervragen over worden gesteld? Kan het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad hieraan a.u.b. een keer een coververhaal wijden? Nee, wacht even… het is nog veel erger! Niet alleen worden alle boeken van ‘incorrecte’ auteurs stelselmatig uit de boekhandel geweerd, ook over dit onderwerp als zodanig is weer een taboe uitgesproken! Intussen dient de bezoeker van Donner en Scheltema zich eerst door een muur van Cees Fasseur’s oranje-propaganda heen te beuken voordat hij uberhaupt any andere titel te zien kan krijgen. Maar goed, dat is toch nog altijd mogelijk is ons land, dat er ook andere boeken te koop zijn dan Cees Fasseur’s Juliana en Bernhard, het verhaal van een huwelijk 1936-1956.

Print Friendly, PDF & Email
Share