web analytics

JOB COHEN IS CORRUPTE CRIMINEEL

cohenALS DE PVV EN GEERT WILDERS DIT NIET OPPIKKEN, ZIJN OOK ZIJ DEFINITIEF ONTMASKERD ALS CORRUPT EN ALS PSEUDO-OPPOSITIE * GEERT, KOM ER MAAR IN! * PvdA OPNIEUW TE KIJK ALS PARTIJ VAN SPINDOCTERENDE BEDRIEGERS * MET JOB OP NAAR ATHENE AAN DE AMSTEL!

Uit NRC Handelsblad (22 april 2002):

OPDRACHT COHEN AAN JOURNALIST ‘NIET ZUIVER’
door onze redacteur Joep Dohmen

Den Haag, 22 april- Job Cohen bezorgde als staatssecretaris een overheidsopdracht aan de journalist die op dat moment een boek over hem schreef. ‘Dit is niet zuiver’. (commentaar webmaster: zelfs Berlusconi zou dit niet kunnen bedenken. Bovendien was het hele project al min of meer corrupt omdat de auteur ook nog eens werd betaald met geld van het door de PvdA aangestuurde Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten). Journalist Jeroen Corduwener [zijn website] wil het best toegeven: nee, het was ‘niet verstandig’ dat hij ‘ja’ zei tegen een onderzoeksopdracht van 45.606 gulden van toenmalig staatssecretaris Job Cohen (Justitie). Zeker omdat hij toen een boek over het asielbeleid van Cohen schreef. (commentaar webmaster:

kijk de NRC nu al spinnen: de focus moet niet liggen op het fout handelen van de journalist, maar op dat van Cohen). “Uit het oogpunt van journalistieke integriteit had ik dat niet moeten doen toen ik bezig was met dat portret van Cohen”. [lees de recensie van het boek in NRC]. Ook minister Korthals (Justitie) vindt de gang van zaken rond het vorig jaar verschenen boek over Cohen ‘minder gelukkig’. In maart sprak Korthals in antwoord op vragen van de kamerleden Wijn (CDA) en Kamp (VVD) over een ‘vermenging van belangen’.
De Maastrichtse freelancer Corduwener volgde de van de Universiteit Maastricht afkomstige staatssecretaris in 1999 en 2000. Dat leidde vorig jaar tot het boek Een vreemdeling op Justitie, het asielbeleid van Job Cohen. Daarin oordeelt Corduwener positief over Cohen die nu burgemeester van Amsterdam is. Terwijl de journalist met hem optrok, kreeg Corduwener door tussenkomst van Cohen een ministeriele opdracht van 45.608 gulden. Corduwener zou onderzoek doen naar alleenstaande minderjarige asielzoekers, zogenoemde AMA’s. Het resultaat zou in boekvorm verschijnen. Het boek is echter nooit gepubliceerd. Wel verschenen verhalen over AMA’s in het boek over Cohen. (commentaar webmaster: het is dus allemaal nog veel erger. Het ging blijkbaar om het verstrekken van een ‘schijnbare opdracht’ om pure omkoping te verhullen. En dat allemaal over de ruggen van asielzoekers!).
Corduwener vertelt dat het idee voor het boek over AMA’s ontstond in de gesprekken die hij met Cohen voerde. Cohen vroeg Corduwener zijn ideeen ‘op papier te zetten’. Corduwener: “Dat had hij misschien niet moeten doen. Maar ik kan alleen over mijn eigen falen oordelen. Ik had nee moeten zeggen.” (commentaar webmaster: Corduwener kreeg direct na deze affaire een freelance-contract van NRC aangeboden). Cohen weigert commentaar.

cohenboek“Cohen had de journalist die hem onafhankelijk en kritisch moest kunnen volgen nooit een commerciele opdracht mogen aanbieden”. Volgens Kamp kan de 45.608 gulden die Cohen regelde, gezien worden als financiering van het boek over hemzelf. Met belastinggeld zou reclame gemaakt zijn voor de PvdA-politicus. (commentaar webmaster: Buitenhof en Pauw & Witteman doen anno 2010 niet anders). Kamp: “Cohen geeft een opdracht aan de journalist die een boek over hem schrijft, betaalt 45.608 gulden vooruit en de opdracht wordt niet uitgevoerd. Dat is niet zuiver.” (commetaar webmaster: Cohen handelde strafbaar en zou moeten zijn vervolgd hetgeen zijn carriere zou hebben moeten beeindigen).
Kamp en Wijn hebben vorige week opnieuw vragen gesteld aan Korthals: waarom is opdracht gegeven aan een journalist om onderzoek te doen naar AMA’s? Waarom deed het ministerie dat onderzoek niet zelf of werd een universiteit of wetenschappelijk bureau ingeschakeld?
Korthals wil de 45.608 gulden subsidie ‘geheel of gedeeltelijk’ terugvorderen omdat het boek over de AMA’s nooit is verschenen. Corduwener denkt niet aan terugbetalen: “Ik heb voor het geld gewerkt, ik heb gesprekken gevoerd met AMA’s. Sommige portretten en interviews zijn verwerkt in het boek over Cohen. Bovendien heeft het ministerie, voordat ik begon aan het boek over de AMA’s, de opdracht voor dat boek weer ingetrokken. (commetaar webmaster: Corduwener begint te raaskallen). Nee, ik heb dat helaas niet op papier.”

De eerste druk (2000 exemplaren) van het boek over de voormalige staatssecretaris is nog niet uitverkocht. Een tweede druk is niet gepland.

Print Friendly, PDF & Email
Share