web analytics

JEROEN DE JAGER (NOS) PLEEGDE MEINEED

NOS WORDT OPGEJAAGD WILD IN ZAAK-DEMMINK * LEES OP HHC DE ANALYSE ‘WAS DEMMINK IN TURKIJE?’ * DEMMINK SLEEPT STAATSOMROEP MEE IN ZIJN VAL

STAATSOMROEP DIE PEDOFIELEN EN KINDERVERKRACHTERS STEUNT BETAALT STAKENDE JOURNALISTEN DOOR MET BELASTINGGELD * OOK DEMMINK VERKRACHTTE OP KOSTEN VAN DE NEDERLANDSE BURGER * DIEZELFDE NEDERLANDSE BUGER DRAAIT OOK OP VOOR DE KOSTEN VAN ZIJN VERDEDIGING

De sleutel voor het kraken van het Demmink-dossier ligt bij de NOS. Zolang de staatsomroep de kinderverkrachtende ex-SG blijft dekken -en zich daarmee mede-schuldig maakt aan het verwoesten van de levens van ontelbatre kinderen, op staatskosten- kan Demmink zich veilig wanen. Pas als de NOS over de zaak gaat berichten komt de politiek in actie met genoeg power om Opstelten echt ter verantwoording te roepen. En bij de NOS ligt de bal bij Jeroen de Jager. Hij dient op te staan in het belang van het Nederlandse kind en een conflict te creeeren met de pedo-beschermers onder leiding van Marcel Gelauff. Hij weet hoe het zit met de zaak-Demmink maar vindt zijn eigen fucking salarisje belangrijker dan het lot van duizenden kinderen. Sterker: De Jager laat zich door Gelauff misbruiken als ‘wapen’ in de strijd tegen Micha en werd gedwongen aangifte te doen. Gelauff en de NOS vonden het nemelijk maar wat vervelend dat De Jager mij een ‘smoelenboek’ had gegeven met daarin alle 06-nummers van de NOS-mensen. “Bel ze maar op! Ze zijn corrupt en naaien met de macht, niet zelden letterlijk” zij hij erbij. Natuurlijk nam Nicole Vogelenzang de aangifte van De Jager wegens ‘smaad’ zeer serieus en Micha werd door de Haagse rechtbank ook veroordeeld. Wegens smaad tegen De Jager omdat ik heb gezegd dat hij mij dat ‘smoelenboek’ heeft gegeven. Zo ver gaat het in de zaak-Demmink waarin de bescherming van de NOS cruciaal is voor het overeind houden van de Nederlandse pedo-staat. Echter, De Jager maakte tijdens het verhoor waarbij hij onder ede stond een fatale fout.

In een poging de journalistieke reputatie van zijn club overbetaalde en volgevreten staatsjournalisten overeind te houden verklaarde hij weliswaar door Gelauff van de zaak Demmink te zijn ‘afgehaald’, maar ook dat ‘iemand anders het dossier van hem heeft overgenomen’ zonder daarbij te zeggen wie dat dan is. Een evidente leugen waarvan ook aangifte is gedaan bij het parket te Den Haag, maar dat seponeerde de zaak. Maar nu ligt het allemala weer anders, want uit het feit dat de NOS de laatste weken structureel weigert te berichten over de affaire waar andere media dat wel doen, blijkt eens te meer dat De Jager meineed heeft gepleegd. EEn hernieuwde aangifte ligt dus in de rede. Hier ligt namelijk een sleutel tot het kraken van de zaak-Demmink. Maar De Jager kan natuurlijk ook kiezen voor de koninklijke weg en van zichzelf een held maken van het vrije woord. Dat kan hij doen door te eisen dat hij de zaak-Demmink weer mag oppakken. Mag dat niet, kan hij een conflict creeeren met de NOS en naar de rechter stappen. De bal ligt bij Jeroen de Jager. Tot nu toe gooit hij steeds panisch van angst de hoorn als hij gebeld wordt met de vraag wie het Demmink-dossier van hem heeft overgenomen. Opnieuw een bewijs voor zijn meineed.

Hieronder een verslag van de zitting van september 2012 waarop De Jager de meineed pleegde:

Zojuist terug van de Haagse rechtbank waar het proces tegen, ik mag toch wel zeggen, onze volksheld Micha doorgaat. De rechtbank is dusdanig bezig met een toneelstuk dat 1 van de rechters op een vraag van Micha antwoordde: “op dit antwoord kan ik geen vraag geven” !!! Zo zijn ze daar dus de kluts kwijt.

Jeroen de Jager kwam ook aan het woord als getuige / aangifte doener. Waarom hij aangifte deed? Hij zag de “stapeling” van aanklachten tegen Kat groeien en dacht, dan kan die van mij er ook nog wel bij…. Het was medelijwekkend wat de jager liet zien. Erg jammer hoe hij zich laat mangelen, maar hij hield dus vol het smoelenboek niet gegeven te hebben aan Micha. Kat gaf onder andere aan dat zelfs een NOS collega bevestigde dat de Jager het gegeven had; het videobewijs van deze uitspraak was op mysterieuse wijze verdwenen.

Het publiek mocht in het eerste ochtenddeel aanwezig zijn in de rechtzaal; deze werd op een gegeven moment “ontruimd”; en toen werd het publiek met geweld uit de zaal gehouden.

Het is vreselijk om deze verkochte pionnenzieltjes zo verbeten hun bevelen te zien opvolgen. Dat is toch wel pijnlijk om te zien als je af en toe wat reist. Er zijn weinig landen waar een zo sterke Befehl = Befehl cultuur heerst als in Nederland, met name rond de Prins Clauslaan.

Om 13.00 uur zou het doorgaan; ik verzoek degenen die daar aanwezig waren hier wat opvallende punten te noemen. JDTV was aanwezig voor opnamen, maar de getuigenverhoren mochten niet gefilmd worden, dus svp, verslagen graag!!!

Het was toch wel een heel mooi steekspel waarbij Kat en zijn raadsman (Gerard als ik me niet vergis), toch wel erg scherp de eerste twee van de circa 15 aanklachten aan het pareren waren; ook het “preliminaire” gedeelte waarbij de legitimiteit van de haagse rechtbank om in deze zaak scheidsrechter te spelen, was interessant en Micha en Gerard maakten overtuigend duidelijk waarom dit een onverkwikkelijke zaak was.

Kat was zeker op dreef en maakte vergelijkingen dat zelfs in het Cambodja van Pol Pot de rechtspraak nog zuiverder was dan tegenwoordig op de Prins Clauslaan. Hier was duidelijk dat Kat zijn recente woonregio (Laos-Z.O. Azie) niet vergeet! Kat ondervroeg Jeroen de Jager ook tamelijk fors door over het onderzoek naar Demmink, hetgeen de Jager niet ontkende; ook gaf de Jager toe “telleurgesteld te zijn” (enigszins) dat hij door de NOS bazen van de Demmink zaak verwijderd was. Verder weigerde de Jager Micha te antwoorden wat precies onderzocht werd bij Demmink. De Jager hield het bij “dat weten we allemaal”.


In 2011 sprak Micha met NOS-verslaggever Marieke de Vries over de wantoestanden bij de staatsomroep. Kort daarop werd De Vries naar China gestuurd.

De officier van justitie sprong de door Kat in de hoek gedreven de Jager bij door hem te wijzen op zijn verschoningsrecht. Kat gaf aan het aanmatigend te vinden dat de Officier de Jager op zo’n manier bij moest staan. Alsof de Jager Kat niet op eigen kracht van zich af kon houden. Het was opvallend dat na deze stekeligheden die soms best humoristisch waren, de Jager opvallend vaak antwoordde “Verschoningsrecht!”

Voor degenen die hoogstaande juridische steekspelletjes kunnen waarderen was dit haute cuisine!

Op een gegeven moment telde ik in de videokamer 34 toeschouwers en 5 agenten; in de rechtzaal zelf zaten nog enkele JDTV teamleden en nog enkele sympathisanten; totaal dus een 50-tal mensen die de moeite hadden genomen maandagochtend 10 september af te reizen naar Den Haag.

Met dank aan Analist

Bron: http://www.klokkenluideronline.net/artikel/17142/verslag-rechtzitting-micha-kat-10-09-2012

Print Friendly, PDF & Email
Share