web analytics

Jensma vecht ontvankelijkheid Kat/website verder aan

JENSMA: VERDERE AANWIJZINGEN ‘PERSOONLIJKE MOTIEVEN’ KAT

Rotterdam, 28 februari 2006

Geache mevrouw Koene,

In repliek op de brief van klager M. Kat d.d. 22 februari laat ik u weten daarin geen valide argumenten te hebben gelezen omtrent de ontvankelijkheid van de klager. Ook maakt de klager niet aannemelijk dat hij rechtstreeks in zijn belangen is geschaad door de publikatie waartegen zijn klacht zich richt. Zijn mening dat hij als ‘lezer’ ontvankelijk is omdat genoemde rubriek nu eenmaal reacties van lezers betreft, voldoet niet aan het criterium dat uw Raad stelt.

De door hem genoemde stichting formuleert zijn doelstelling zo ruim dat daaronder vrijwel ieder collectief belang te scharen valt -ook dat lijkt mij niet voldoen aan het vereiste dat klager (individueel of collectief) in een specifiek belang moet zijn getroffen. Dat aan het feit dat klachten tegen zijn stichting wel ontvankelijk zijn de conclusie moet worden verbonden dat klachten van zijn stichting dat ook zijn, lijkt mij een bewijs uit het ongerijmde.
Overigens zie ik in de kwalificaties die klager in zijn brief aan de Raad gebruikt, de wijze waarop hij zijn zaak publiceert en de communicatie daarover met ondergetekende verdere aanwijzingen voor zijn persoonlijke motieven. Voorbeelden daarvan treft u aan in bijlagen.

Folkert Jensma
hoofdredacteur NRC Handelsblad

Commentaar Micha Kat
De bijlagen waar Jensma het over heeft betreft een publikatie over de klachtzaak op deze website alsmede een email die ik hen stuurde op 27 februari nadat ik hem in een eerdere email attendeerde op het in de lucht gaan van de website nrcombudsman. Op de aanvankelijke email kreeg ik een Out Of Office Reply met de mededeling ‘ik ben ik het buitenland van 17 februari tot 26 februari’. Hierop mailde ik terug: ‘Wat jammer! Hopelijk spreek je weer veel ‘belangrijke’ mensen die hun leugens via jou wereldkundig kunnen maken!’ Hierin ziet Jensma blijkbaar ‘een verdere aanwijzing voor mijn persoonlijke motieven’.
Waaraan Jensma (niet geheel toevallig) volledig voorbijgaat is dat ik persoonlijk een direct belang heb bij de klacht vanuit mijn rol als criticaster van het journalistieke niveau van NRC en vanut mijn auteurschap van een boek hierover. Het blijft intussen aandoenlijk hoezeer Jensma probeert te voorkomen dat de klacht inhoudelijk wordt behandeld Als hij zeker zou zijn van zijn zaak, zou hij nooit zo’n kwestie maken van de ontvankelijkheid en eerder gewoon zeggen: laat maar oordelen die Raad, wij hebben niets fout gedaan!
Jensma’s opmerking dat de doelstelling van de stichting Klokkenluideronline ‘zo ruim geformuleerd is dat daarover vrijwel ieder collectief belang te scharen valt’ lijkt me apert onjuist. Wat zegt de akte? “De stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van journalistieke publikaties op het internet en in andere media waarin maatschappelijke misstanden aan de kaak worden gesteld en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.” Dat lijkt me toch behoorlijk concreet vooral omdat het is toegspitst op de journalistiek. Maar daarnaast zit er natuurlijk ook een enorm gevaar in als de stichting ontvankelijk wordt verklaard: dan zou deze immers vanuit het aanvaarde algemene belang altijd klachten kunnen indienen tegen alle media. Ik denk niet dat de Raad het zal toestaan zo’n situatie te creeeren. Ten onrechte natuurlijk, want het gaat immers alleen om de substantie van de klachten zelf. Enfin, het is aan de Raad om NRC een reddingsboei uit te werpen of een inhoudelijke behandeling van de zaak mogelijk te maken.

Print Friendly, PDF & Email
Share