web analytics

Jensma opgesodemieterd; nu Broertjes nog

OOK PIETER BROERTJES STAAT OP HET PUNT VAN AFTREDEN

Na het ontluisterende vertek van NRC-hoofdredacteur F. Jensma komt de positie van zijn gecorrumpeerde Volkskrant-collega P. Broertjes steeds nadrukkelijker in beeld. Want ook Broertjes heeft zijn krant door verregaande incompetentie, belangenverstrengelingen en pseudo-journalistiek enorme schade toegebracht. Daar komt dan nog bij dat Broertjes zich recent voor het oog van de hele natie belachelijk heeft gemaakt door zonder enige kennis van zaken van alles te roepen over de ‘complotdenkers’ rond 9-11. Oprotten dus, Broertjes! Treed maar lekker in dienst als stalmeester van HM de Koningin!

De positie van Broertjes is in feite onhoudbaar sinds zijn actie rond Prins Bernhard waarin hij pagina na pagina leugens presenteerde als scoop van de eeuw. Geen enkel eigen onderzoek had de hoofdredacteur van de ‘kwaliteitskrant’ naar Bernhard gedaan. Wel had hij naar eigen zeggen meerdere glazen champagne met hem gedronken. Broertjes noemde Bernhard zelf een ’tweede vader’. Zelfs presteerde Broertjes het de schrijfsels die als gevolg van de borrels met Bernhard tot stand kwamen in te zenden voor de jaarlijkse Prijs voor de Dagbladjournalistiek! die hij vervolgens ook nog niet eens won. Dus wat het demoniseringscommentaar voor Jensma was, was het Bernhard-interview voor Broertjes: opzichtig heulen met de macht, het willens en wetens ten grave dragen van basale en fundamentele principes van journalistieke kwaliteit en daarne het tegen beter weten in verdedigen van het ‘eigen werk’. Waar Jensma tal van weerzinwekkende leugens en manipulaties op zijn naam heeft staan, liet ook Broertjes zich niet onbetuigd. Historisch was de wijze waarop De Volkskrant ‘journalistiek’ meende te kunnen bedrijven in de affaire rond Mebal Wisse Smit en Klaas Bruinsma. Broertjes leende zijn krant voor een wanhopige en mislukte poging van de lobby rond Mabel om haar vrij te pleiten van een relatie met een van de grootste drugscriminelen van ons land.

Print Friendly, PDF & Email
Share