web analytics

JDTV Afl.84 – Het Demmink syndroom?

Dit is nog erger dan de mexicaanse griep!
Is er een dokter in de zaal
?!

We hebben het allemaal voorbij zien komen de afgelopen 2 jaar.
Minder of geen rekening houden met gevoelens van anderen, duidelijk inflexibel vasthouden aan niet-functionele routinehandelingen of rituelen, zelfoverschatting, angst, ontkenning, frustratie, teleurstelling, radeloosheid, geheugenstoornissen, boosheid, pure woede, inmens verdriet, een gevoel van zwakte en een lichte pijn in de buik, aanhoudend braken, vlug ademhalen, slapeloosheid, nachtmerries, lusteloosheid, duidelijke tekortkomingen in verschillende vormen van niet-verbaal gedrag, zoals rechtstreeks oogcontact, gelaatsexpressie, lichaamshouding en gebaren in sociale context….enz. enz.

Zelfs rutger snapt het allemaal niet meer!
Zou er daadwerkelijk zoiets bestaan als het Demmink syndroom?

Print Friendly, PDF & Email
Share