web analytics

Jan Peter Balkenende en de geur van corruptie

25 november 2008: bedrijf broer Balkenende krijgt giga-order in Irak; 31 november 2007: kabinet verlengt missie Uruzgan. WAAROM WIL JP MAAR STEEDS GEEN ONDERZOEK?

Het stinkt rond Jan Peter Balkenende. Recent deed de MP een pathetisch beroep op onze sympathie door ten overstaan van het gansche volk zijn dode vader ten tonele te voeren. Wie dergelijke kunstgrepen moet toepassen heeft een kwaad geweten… Door deze family claim van onze MP ten overstaan van Pauw en Witteman gingen de gedachten van de balkenenderoland.jpgredactie direct uit naar Roland Balkenende (foto). Jazeker, de jongere broer van JP verloor in 2008 ook zijn vader. Maar over Roland is wel wat meer te vertellen. Niet dat de Nederlandse media veel te melden hebben over Roland. Niets eigenlijk. Het enige interview dat we weten op te diepen staat op de corporate website van Tenaris, een aan NYSE genoteerde onderneming die ondermeer pijpleidingen aanlegt voor het transport van olie. Roland werkt vanaf 2001 voor Tenaris dat op dit gebied zelfs de grootste onderneming ter wereld is. Uit het interview -hij moet wel heel erg hoog zijn daar dat er een apart interview met hem op de website staat met een foto- blijkt dat Tenaris over de hele wereld actief is, ook in Azie. Enig speurwerk leert ons dat Tenaris recent een grote order binnensleepte in Irak waar de regering danst naar de pijpen van de Amerikanen. Hiermee zijn de contouren geschetst voor een klassieke corruptie-zaak op het hoogste nivo van onze politieke besluitvorming. Hoe familieziek is Jan Peter Balkenende? Vanuit welke belangen en overwegingen verzet hij zich zo fel tegen een onderzoek naar de totstandkoming van onze deelname aan de coalition of the willing?

halliburton.jpegHet is een feit dat de orders die de regering van Irak te vergeven heeft vanuit Washington worden uitgedeeld. Kwamen eerder mensen als Dick Cheney niet in grote problemen onder vergelijkbare omstandigheden met Halliburton? Het is ook een feit dat Roland Balkenende direct profiteert van het door de VS gedicteerde Irak- en Afghanistan-beleid van zijn broer JP. In een normaal land zou dit toch minimaal tot twee Zembla-uitzendingen en dertig kamervragen leiden! Dat JP zich nu halsstarrig blijft verzetten tegen een onderzoek naar de gang van zaken destijds maakt zijn positie er ook al niet sterker op, net zomin als het feit dat hij zelf de kou op dit punt nooit uit de lucht heeft willen nemen.

Het weekblad Aktueel dat als enig medium (voor zover na te gaan, los van enkele websites) aandacht aan deze kwestie besteedde lezen we (nr. 48, 2008): Aanvankelijk werd het nieuws dat Tenaris een grote order heeft binnengehaald en in Afghanistan en Irak pijpleidingen mag aanleggen nog trots op de website van het bedrijf vermeld, maar dat wapenfeit is na de eerste geruchten over belangenverstrengeling snel verwijderd.  Zondermeer explosief. Kijk hier maar.  En hier. No results found. Maar uit de eerder gevonden Reuters-link blijkt onomstotelijk dat Tenaris actief is cq. wordt in Irak. Ongeloofwaardig dat dit nieuws niet is vermeld op de eigen site van de onderneming. Het verhaal van Aktueel zou dus kunnen kloppen. En als dat zo is, is dat een schuldbekentenis.

obama.jpeg Op 25 november raakt via Reuters bekend dat Tenaris een grote order heeft binnengehaald in Irak.  Precies een jaar eerder komt het nieuws door dat Balkenende-IV de Uruzgan-missie in Afghanistan verlengt tot 2010. Highly alarming. Bedenk daarbij dat de komende Obama-administratie van Afghanistan een speerpunt heeft gemaakt. De vraag is natuurlijk: bestaat er een verband tussen de beslissing van Jan Peter cs. de missie te verlengen en de order die een jaar later wordt uitgedeeld aan het bedrijf van Roland?

Er hangt een geur van corruptie rond de MP. Een sterke geur. Maar laten we vooral medelijden hebben met die arme Balkenendes die in 2008 afscheid hebben moeten nemen van hun geliefde, bescheiden, hardwerkende en begripsvolle vader. Oliebolletje iemand?

Print Friendly, PDF & Email
Share