web analytics

JAN DE WIT OPGEROEPEN ALS GETUIGE

jandewitGang naar Canossa voor de SP gaat door * Jan de Witwasser voor de rechter na bedrog van zijn nep-commissie * Andere getuigen afgewezen * Hier de beelden van een van de meest corrupte kamerleden ooit * Mythe van de ‘sociale SP‘ spat als zeepbel uit elkaar * Zaak tegen uw webmaster aangehouden tot in april

Jan De Witwasser van de SP-partij zal worden opgeroepen te getuigen voor de politierechter te Den Haag in de zaak tegen uw webmaster. Het kamerlid zal moeten verklaren over de vermeende ordeverstoring tijdens de ondervraging door zijn commissie van Nout Wellink van DNB. Deze ‘ordeverstoring’ maakt deel uit van de tenlastelegging naast het aanbrengen van graffiti op vier locaties. De zeven andere getuigen waarom de verdediging had gevraagd werden allen afgewezen: Joris Demmink, Hans Westenberg, Bert van Delden en Victor Halberstadt zouden bewijs moeten leveren dat uw webmaster daadwerkelijk grote maatschappelijke misstanden aan de kaak heeft willen stellen waartegen het vermeende delict geheel wegvalt en Annemarie Stordiau en Henk Krol dat er vanuit Justitie een terreur-offensief wordt gevoerd richting media om publicatie van deze misstanden -met name rond Joris Demmink- tegen te houden waarbij Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek het vuile werk opknapt. Wellicht neemt de president deze uitgangspunten reeds uit zichzelf aan en is dat de reden dat hij het niet nodig acht deze getuigen te laten horen.

wellinkBij het horen van De Wit zal de vraag centraal staan of er inderdaad sprake was van een ordeverstoring en niet eerder van een waardevolle bijdrage aan het democratisch debat. Tevens zal De Wit moeten uitleggen waarom hij niet is ingegaan op de suggestie van Wellink zelf hem vragen te stellen over zijn lidmaatschap van de Trilateral Commission en over de Bilderberg-conferenties. Aldus spelen deze twee cruciale NWO-gremia voor het eerst in de geschiedenis een rol in een Nederlandse rechtszaak. Maar er is meer dat absoluut uniek is in deze zaak:

* Is ooit een vermeende ordeverstoring van een kamerdebat voor de strafrechter getoest?

*Is ooit een volksvertegenwoordiger opgeroepen als getuige om te verklaren over zaken die in het parlement zijn voorgevallen?

De Bilderberg-conferenties komen terug in deze procedure door de beschuldiging van het aanbrengen van graffiti op het Nederlandse hoofdkantoor van de NWO-organisatie in Leiden. De officier in deze zaak, een jonge allochtoon, was opvallend fanatiek. Hij gaf aan op geen enkele wijze een discussie te willen openen over de inhoud van de graffiti en over de misstanden bij Justitie, maar puur en alleen te willen focussen op het delict van de zaaksbeschadiging. “Iedereen moet zich aan de wet houden, ook journalisten. Dit is niet de manier om aandacht te vragen voor dergelijke zaken”. Zulks was natuurlijk te verwachten, maar als het OM de graffiti inderdaad zou hebben beschouwd als louter zaaksbeschadiging hadden ze uw webmaster niet moeten dagvaarden maar een simpele transactie moeten aanbieden zoals in alle ‘normale’ gevallen gebeurt bij dit type delict. Anders gesteld: door dit hele circus op te tuigen geeft het OM zelf toe dat het hier een atypische -en dus politieke- zaak betreft waarin het OM bovendien zelf ook nog eens partij is doordat ook het Parket-Generaal is beklad! Datzelfde geldt overigens voor de ‘ordeverstoring’: als Karel van Duin vanaf de publieke tribune zou hebben geroepen ‘Oranje boven’ met hetzelfde stemvolume en gedurende hetzelfde time-frame, was het OM nooit overgaan tot het dagvaarden van Karel. De zaak wordt aangehouden en de behandeling gaat verder ergens in april samen met de parallelle zaak tegen de cameraman van JDTV. Overigens heeft het OM de camera en onze eigen beelden van de bekladding nog altijd niet vrijgegeven. Hierover lopen weer aparte procedures.

Bizar is natuurlijk dat Jan de Wit ook weer een schandelijke rol heeft gespeeld in de zaak-Demmink die ook weer in deze strafzaak een prominente rol speelt. Wellicht kan het sociaal bewogen kamerlid ook enige vragen verwachten over de pedofiele Justitie-SG en de inspanningen van de SP een einde te maken aan kindermisbruik.

Print Friendly, PDF & Email
Share