web analytics

Jan Bonjer slaat terug

BONJER: ‘IK TEKEN BEZWAAR AAN!’

Via een brief aan de redactie van klokkenluideronline heeft Jan Bonjer, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, laten weten dat hij ‘formeel bezwaar aantekent’ tegen de wijze waarop de site bericht over zijn extremistische actieverleden. Hij spreekt over ‘grievende omschrijvingen’ en ‘onjuiste en misleidende weergaves’. Wat precies de status is van dit ‘formeel bezwaar’ maakt Bonjer niet duidelijk. Tevens weet hij in zijn hele brief slechts een feitelijke onjuistheid in de artikelen op deze site te noemen: in het eerste stuk werd als lokatie voor de ’trofeeenroof’ landgoed De Horsten vermeld. Dit had moeten zijn: hotel Bakker in Vorden. In latere stukken stond dit overigens wel goed.
Klik door voor de hele brief. Opmerkelijk is dat Bonjer deze dateert ’12 januari 2003′

Betreft: publicaties op klokkenluideronline.is

Rotterdam, 12 januari 2003

Beste XXXXX

Jan BonjerBij mij bestaat de behoefte om formeel bezwaar aan te tekenen tegen de wijze waarop jij en mogelijkerwijs mederedacteuren van klokkenluideronline.is mijn betrokkenheid bij activiteiten voor dieren op jullie site hebben belicht. Voor de kwalificaties ‘dierenextremist’ en ‘militant dierenactivist’ ontbreekt elke grond; jullie rechtvaardigen op geen enkele (journalistieke) manier het gebruik van deze grievende omschrijvingen. Ik heb je via een nimmer beantwoorde mail reeds gewezen op de onjuiste weergave. Door middel van deze brief wil ik je verzoeken verder af te zien van de gebruikte kwalificaties en daarvan op de site ook blijk te geven.

De weergave van de inhoud van het Dierenactieboek van Peter Singer en de bewerking door mij is misleidend. Er wordt geen melding gemaakt van de brede opzet van het boek waarin welzijnsproblemen van dieren in gevangenschap en het wild aan bod komen en waarin op genuanceerde wijze diverse campagnes worden belicht. Ook zijn de kritische opmerkingen van de heren Borgerhoff Mulder, Rudy Kousbroek en Alexander Pola over illegale acties volkomen genegeerd in de beschrijving op jullie site. Ik vermoed dat jullie het boek nimmer in handen hebben gehad en afgaan op de selectieve weergave door een derde.

Tot slot merk ik op dat het merkwaardig is dat er een citaat van mij (inclusief feitelijke onjuistheden: de diefstal van trofeeen had niet plaats op het landgoed De Horsten maar in Hotel Bakker in Vorden) verschijnt op jullie site voordat ik per email op jouw verzoek enkele gerichte vragen beantwoordde. Als het citaat uit een andere bron dan onze mailwisseling voortkomt, zou vermelding van die hopenlijk openbare bron niet misstaan.

Het spijt me dat slechts een ervaring het jarenlange, positieve beeld van jou als creatief en origineel journalist zo doorkruist. Het zij zo.

Met vriendelijke groet,

Jan Bonjer

Print Friendly, PDF & Email
Share