web analytics

Is de ‘auto-brief’ van Tristan een fake?

EXPLOSIEVE NIEUWE FEITEN EN VRAGEN OVER MOORDPARTIJ IN ALPHEN STEEDS MEER AANWIJZINGEN VOOR STAATSTERREUR * MEDIA DOEN GEEN EIGEN ONDERZOEK * POLITIE MOET DE BRIEVEN OPENBAAR MAKEN * ‘ZIJN ZWARTE MERCEDES WAS ZIJN LUST EN ZIJN LEVEN’ * SSRI’s BLIJVEN TABOE VOOR MEDIA EN JUSTITIE * ALPHENAREN, KOM IN OPSTAND TEGEN DE JUSTITIE-CRIMINELEN, ZE LIEGEN!

In zijn auto is een brief aan de politie aangetroffen waarop stond dat in drie andere winkelcentra in Alphen explosieven zouden liggen. Dit is de reden geweest voor de ontruiming van deze winkelcentra zo meldden vrijwel alle media gisteren over Tristan. Om meerdere redenen niet geloofwaardig en een (te?) hoog ‘9-11’-gehalte. Maar het zou natuurlijk kunnen.

Juist daarom moet justitie onder leiding van pedo-officier Kitty Nooy deze ‘autobrief’ vrijgeven net als de andere brief (de ‘afscheidsbrief’) die Tristan zou hebben geschreven en die ‘zijn moeder zou hebben gevonden’ terwijl hij ‘bij zijn vader woonde’. We geloven ze anders gewoon niet! Zeker nu we weten dat Tristan in een gesloten inrichting heeft gezeten en suicidaal was, worden deze brieven extra interessant. Het is tegen deze achtergrond bijna niet voorstelbaar dat de ‘afscheidsbrief’ ‘geen duidelijk motief‘ bevatte. Maar opnieuw; het zou kunnen.

MAAR POLITIE EN JUSTITIE HEBBEN IN NEDERLAND ELK VERTOUWEN VERSPEELD! ZE LIEGEN EN BEDRIEGEN VAN NATURE TENZIJ HET TEGENDEEL BEWEZEN KAN WORDEN EN DAT HIER (NOG) NIET!

Als de ‘autobrief’ een verzinsel is, wordt daarmee aangetoond dat de hele operatie een ‘psy-op’ is om het volk te bedriegen en politieke doelen na te streven, net als 9-11. Die doelen zouden vooral kunnen bestaan in het aan banden leggen van elke vorm van wapenbezit onder de bevolking uit angst voor (gewelddadige) revoluties tegen Bilderberg-Bea van het type ‘Egypte’ en ‘Syrie’ -Obama is hier in de VS ook erg druk mee dus waarom Beatrix dan niet?- en in het bepalen van de politieke agenda in algemene zin door het scheppen van een klimaat van fear en hysteria waardoor het eigen falen en de eigen corruptie (zie de zaak-Kalbfleisch) van tafel wordt gespeeld.

Maar laten we nog eens nader naar de hele zaak kijken op basis van de feiten. We beginnen met de zwarte Mercedes. Tipgevers melden ons het nummer (TD-FF-35 of ND-FF-35) en het type (E-klasse 480 Avantgarde 4M). Een andere tipgever -Leendert Rijfers- meldt ons dat deze auto Tristan’s lust en leven was en schrijft ons: De schutter die in Alphen aan den Rijn mensen doodschoot en daarna zichzelf…klopt niet. Hij was altijd zijn auto aan het poetsen. Iemand die depressief is en lusteloos, gaat die zijn auto poetsen??? groet van Leendert. De volgende (aanvullende; hier de acht eerdere) vragen voor Kitty Nooy:

9. Had de auto een TomTom of GPS? Is die uitgelezen? Waar is de auto geweest in de 48 uur vooraafgaand aan de shooting? Getuigen zouden de auto de dag ervoor hebben gezien in Den Haag (Belgisch Park) en Scheveningen.

10. Een verslaggever van SpitsNieuws meldde dat het onderzoek van de auto door de Explosieven Opruimings Dienst ondermeer een grote enveloppe opleverde waarvan hij de indruk had dat er ‘een grote foto’ in zat. Wat staat er op die foto? De betreffende link naar Spitsnieuws is trouwens off line gehaald.

11. Waneer horen we de resultaten van het onderzoek naar de computer van Tristan?

12. Waarom horen we niets over medicijn- e/o drugsgebruik, een vraag die nog pregnanter naar voren komt nu er meer bekend is over zijn psychiatrische verleden?

Veel werk aan de winkel voor pedo-officier Kitty en haar team! Wat verder uiterst alarmerend is, is dat de MSM geen enkel eigen onderzoek doen en louter alles een op een overnemen wat Kitty ze influistert! Ook het nieuws van het verblijf van Tristan in de ‘gesloten inrichting’ was afkomstig van Kitty. De enige media die kleine stapjes doen zijn RTL -zoals altijd- en Spitsnieuws, maar dat is natuurlijk lang niet genoeg. Wat ons betreft is dit opzichtige falen van de media reeds bijna op zichzelf een bewijs voor een psy-op!

13. In welke gesloten inrichting zat Tristan? Wie waren daar zijn behandelend artsen? Hoe is Tristan daar behandeld? Waren er in die ‘gesloten inrichting’ problemen met seksueel misbruik en/of geweld -zoals in bijna alle inrichtingen? We willen het graag weten, Kitty!

Nog meer aanwijzingen voor de psy op-theorie: blijkbaar wat Tristan reeds in meer of mindere mate ‘onder controle’ van Justitie waar hij reeds vanaf 2003 ‘bekend was’. Dit kan duiden op het model ‘Volkert van der G.’: Justitie (de AIVD) maakt gebruik van bepaalde hitmen met een crimineel verleden. Dan is er de positie van Demmink-lookalike burgemeester Bas Eenhoorn van Alphen, een prominente VVD’er met korte lijnen naar Opstelten, Teeven en natuurlijk Demmink zelf. Eenhoorn zit absoluut in de ‘criminele’ hoek van de VVD.

Op geen van de 13 vragen hebben we nog duidelijke antwoorden gehad. Wel krijgen we lijsten te lezen van Bilderbergers en criminelen die hun ‘medeleven’ betuigen waarbij de MSM zelfs zo ver gaan de illegaal benoemde en formeel-juridisch niet eens bestaande ‘minister van Buitenlandse Zaken van de EU’ te noemen, ene ‘lady Ashton‘. Nou, nabestaanden, wees ‘lady Ashton’ maar dankbaar! Misschien krijgen jullie ook nog wel condoleances van Ghadaffi en Berlusconi! En koop genoeg waxinelichtjes voor de ‘stille tochten’ van de komende weken.

Print Friendly, PDF & Email
Share