web analytics

INTEGRITEITS-PERSONEN RECHTSPRAAK GEHEIM

EXTRA: ZO REAGEERT HET HAAGSE HOF VAN PEDO-RAADSHEER JAN WOLTER WABEKE ALS WORDT GEVRAAGD NAAR DE ‘VERTROUWENSPERSOON INTEGRITEIT’ [haagshof.intergriteit.vp]

LEES HIER DEEL 1 VAN ONS DOSSIER ‘INTEGRITEIT VAN ONZE RECHTSPRAAK’ * OP HHC: MEER OVER RECHTSPRAAK EN INTEGRITEIT * KLOL BEGINT PROCEDURE TEGEN RECHTSPRAAK OM NAMEN VAN ‘INTEGRITEITSPERSONEN’ BOVEN TAFEL TE KRIJGEN

BREAKING: SCHERMT DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK MET NIET BESTAANDE ‘INTEGRITEITSPERSONEN’ OP GERECHTEN EN BEWIJST DAARMEE WAT WE EIGENLIJK AL LANG WETEN: ALLES WAT DE ZWARTE MAFIA ZEGT ZIJN LEUGENS?

fritsbakker
Frits Bakker, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij werd met deze functie beloond wegens een stuitend gebrek aan integriteit, met name in de -hoe kan het ook anders?- Chipshol-zaak

On Tuesday, May 6, 2014 2:30 PM, “Zonneveld, F.A.J. (Rvdr ‘s-Gravenhage)” wrote:
Geachte heer Kat, De bestuurlijke portefeuillehouders integriteit zijn de externe aanspreekpunten voor integriteitsvragen. De vertrouwenspersonen integriteit behandelen daarentegen uitsluitend vragen en verzoeken van eigen medewerkers van de gerechten. Wij kunnen dan ook niet aan uw verzoek voldoen om de gegevens van de vertrouwenspersonen integriteit te verstrekken. Met vriendelijke groet, drs F.A.J. (Frans) Zonneveld, Persvoorlichter. Hier volgt het begin van het persbericht van 10 april waarmee de Raad voor de Rechtspraak de komst van de ‘vertrouwenspersonen integriteit’ aankondigde: De Rechtspraak gaat het thema integriteit meer zichtbaar inbedden in de organisatie. Elk gerecht krijgt een eigen vertrouwenspersoon integriteit en een integriteitscommissie. “Het is belangrijk dat medewerkers weten bij wie ze kunnen aankloppen”, aldus Reinier van Zutphen, president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en voorzitter van de werkgroep integriteit bij de Rechtspraak. Hier word je toch wel even stil van. Het argument dat de ‘integriteitspersonen’ en de ‘commissie Integriteit’ alleen ‘vragen en verzoeken van eigen medewerkers van de gerechten behandelen’ om de identiteit van deze mensen geheim te houden kan in onze ogen op geen enkele wijze standhouden en is in strijd met een van de meest fundamentele grondbeginselen van onze rechtstaat: de openbaarheid van de rechtspraak. Het kan eenvoudigweg niet zo zijn dat gerechten functionarissen in huis hebben waarvan de identiteit geheim wordt gehouden. Dat het juist de ‘integriteits-mensen’ zijn waarvan de namen niet naar buiten mogen komen, zegt wat ons betreft alles over de werkelijke intenties van de Raad voor de Rechtspraak. Men wil de integriteit niet daadwerkelijk bevorderen, maar voert slechts een weerzinwekkende show op voor de Buhne.

vanzutphen
Reinier van Zutphen,voorzitter van de ‘werkgroep Integriteit’ bij de Raad voor de Rechtspraak.

Wij denken dan ook dat deze ‘integriteits-personen’ helemaal niet bestaan. Als dat kan worden aangetoond, is onze rechtstaat definitief failliet. Dat wordt verwezen naar de ‘portefeuillehouders integriteit’ binnen de gerechtsbesturen is een schoffering. Daar gaat het immers helemaal niet over en daar hebben we ook niet naar gevraagd. Bovendien zijn deze mensen volstrekt onbenaderbaar en in veel gevallen -zoals in dat van de Amsterdamse rechtbank waar de horror-president Eradus deze portefeuille mede beheert- zelf allerminst integer. We hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen om de Raad voor de Rechtspraak te dwingen de namen te noemen van de ‘integriteits-personen’ waaraan ze wel een snoevend persbericht hebben besteed, maar waarvan het bestaan thans serieus in twijfel moet worden getrokken.

Print Friendly, PDF & Email
Share