web analytics

ING gaat omvallen, bank reddeloos verloren

wellink-bos-ing_200×150.jpgING heeft geen schijn van kans. Dat melden klokkenluiders aan deze website. Eerder voorspelde deze website als eerste de ondergang van Fortis. De belangrijkste (meest acute) reden voor de niet meer te vermijden ondergang van de bank zou volgens de anonieme tipgevers gelegen zijn in de resterende 20% van de Alt-A hypotheken die ING voor eigen rekening op de balans dient te houden nadat de staat zich garant heeft gesteld voor 80%. Volgens insiders zijn deze Alt-A hypotheken zonder waarde omdat er niet meer wordt afgelost. Hierdoor zou ING opnieuw meerdere miljarden moeten afschrijven, hetgeen volgens deze bronnen de genadeklap zou zijn, natuurlijk in combinatie met andere naderende tegenvallers waarover later meer. ‘Omvallen’ van ING zou moeten uitdraaien op volledige nationalisatie waardoor de bank dezelfde positie krijgt als ABN Amro en Fortis. Hiermee zou Nederland overigens aansluiten bij de recente ontwikkelingen in Duitsland, Engeland en de VS waar thans reeds wordt gesproken over een complete bancaire nationalisatie nadat deze week duidelijk wordt dat er sprake is van een total collapse van het banken-systeem. Opvallend is dat Wouter Bos net als eerder bij Fortis ook inzake ING de rol heeft gespeeld van leugenaar en bedrieger.

Dat bedrog kwam met name naar voren toen hij bij de garantstellings-deal voor 80% van de Alt-A portefeuille riep dat hij ‘een Amerikaans onderzoeksbureau’ in de arm had genomen dat ‘huis voor huis’ lang de deuren gegaan zou zijn om de ‘kwaliteit van de hypotheken te controleren’.  Deze (absurde, want geen enkele duidelijkheid biedende) leugen had hij nodig om een sceptische kamer over de streep te trekken voor deze operatie die kan worden ingeschat als de eerste stap van de nationalisatie, precies zoals de nationalisatie van Fortis ook in twee stappen ging. Een tweede leugen was gelegen in de herhaalde analyses van Bos dat de Staat zou gaan verdienen aan de Alt-A garantstelling: in extreem gunstige scenario’s zelfs 2 miljard. Bij andere gelegenheden zei  Bos dat de kans dat de staat zou gaan verdienen aan Alt-A ‘70% was’ en de kans dat er zou worden verloren ‘30%’.  In werkelijkheid zou elke kans op kapitalisatie van de Alt-A hypotheken onder de huidige economische omstandigheden reeds lang zijn verkeken. Datzelfde zou trouwens ook reeds gelden voor andere, ‘betere’ hypotheken. De belastingbetaler gaat opnieuw voor tientallen miljarden het schip in.

Tevens melden bronnen dat ING de Postbank versneld heeft moeten inlijven om ’toevlucht te kunnen zoeken’ bij de Postbank-rekeningen ter versterking van de eigen balans. Hiermee is dus exact het tegendeel aan de orde van wat ING zelf in een advertentiecampange zegt: de ineenschuiving is geen teken van kracht, maar juist van zwakte, hetgeen ook moeilijk anders kan met een imploderende beurskoers en een compleet inzakkend vertrouwen.  Een derde element dat de ondergang onvermijdelijk zou maken is de positie van ING Real Estate. De waarde van commercieel vastgoed implodeert in ijltempo en huurpenningen kunnen nauwelijks meer worden geind of slechts nadat giga-kortingen zijn toegestaan.  Volgens het FD van vandaag zou zelfs ook ING Retail ‘in de gevarenzone’ verkeren en zijn ook problemen met de Nederlandse hypoheken niet langer te vermijden. Een steeds groter deel van de kredieten-portefeuille moet worden afgeschreven als gevolg van faillissementen en waardedalingen van investeringen.

Print Friendly, PDF & Email
Share