web analytics

Ineenstorting rechtstaat weer in nieuwe fase

RECHTSTAAT STORT IN, IN DE HELE WESTERSE WERELD

Een kop boven een commentaar in het Financiele Dagblad, toch niet het meest opruiende medium dat we kennen: ‘Rechtbank speelt met zijn geloofwaardigheid’. Het stuk gaat over de vervanging van de drie Haarlemse rechters in de Chipshol-zaak tegen Schiphol waarover deze site al eerder uitvoerig berichtte. Wait a minute! Zoiets hebben we hier in ons kikkerlandje met zijn onwrikbare geloof in de instituties nog niet eerder mogen meemaken! Een complete rechtbank zet zijn geloofwaardigheid op het spel! Het tragische is dat voor deze constatering alle reden is, zoals ondermeer blijkt uit dit stuk op deze site. De Haarlemse rechtbank heeft zich in een onmogelijke positie geblunderd en wordt nu geconfronteerd, voor het eerst in de juridische geschiedenis van ons land, met de wraking van een compleet college van drie rechters waar het niet omheen kan. Laten we hier nu gewoon man en paard noemen: de Haarlemse rechtbank heeft onder druk van Schiphol en de politiek onafhankelijke rechters vervangen door rechters die Schiphol in bescherming willen nemen en heeft daarvoor een leugenachtige ‘motivering’ gegeven. Hoe ernstig is dit? Dit is zo ernstig dat zelfs een parlementaire enquete geen soelaas meer kan bieden. Want het kwaad is al geschied. Vetrouwen in onze rechtstaat gaat in dit geval pijlsnel te paard. Maar Nederland staat op dit punt niet alleen. De ‘Haarlemse affaire’ past naadloos op wat er thans speelt in de VS! In de hele westerse wereld stort de rechtstaat in!

In de VS zijn acht federale aanklagers op last van ‘hogerhand’ ontslagen omdat ze zaken voor de rechter wilden brengen die het Witte Huis niet welgevallig waren, zoals corruptiezaken tot in de top van het Republikeinse establishment. Als voorbeeld moge dienen de omkopingzaak tegen Kyle Foggo, tot vorig jaar de derde man van de CIA die in staat van beschuldiging is gesteld wegens fraude, witwassen en het aannemen van steekpenningen. Sinds de aanklager die aan de zaak-Foggo werkte in december 2006 ontslag kreeg, ligt de vervolging stil. Het schandaal kwam pas goed op stoom toen duidelijk werd dat de hoogste vertrouwelingen van president Bush, topstrateeg Karl Rove en juridisch adviseur Harriet Miers, bemoeienis hadden met de ontslagen. Op deze site is het al vaker gesteld: als de rechtstaat ineenstort, is de complete val van de samenleving nabij. We zitten nu middenin dat proces. De Amerikaanse samenleving is totaal verziekt en gecorrumpeerd, er is geen enkel moreel richtsnoer meer, iedereen vult zonder gene en ongestoord de zakken ten koste van de ander en in zo’n situatie kiest de het ‘recht’ altijd de kant van de macht en vormt een ‘schild’ waarachter de plunderende elite nog even wat langer kan doorgaan met plunderen. Dit speelt ook in Nederland, in Haarlem. Glashelder is duidelijk geworden dat Schiphol zich met steun van de politiek op onrechtmate wijze heeft verrijkt ten koste van een private onderneming. De rechter heeft deze constatering tot zes keer aan toe ook nog eens juridisch bevestigd. Maar dat waren ‘lege’ vonnissen zonder financiele consequenties. Nu de fase van het ‘aftikken’ is aangebroken, blijkt dat er ook in Nederland opeens geen recht meer kan worden gedaan.
Wat moet de Haarlemse rechtbank nu met het wrakingsverzoek? Uitstellen, natuurlijk. Als het de wraking toewijst, geeft de rechtbank zichzelf een beschuldiging van partijdigheid en leugenachtigheid. Immers, de president heeft de vervanging eerder verdedigd als ‘niets bijzonders, staand beleid’. Als het de wraking afwijst, accepteert de rechtbank dat de rechtstaat in ons land definitief is gesneuveld, want net als in de VS met de aanklagers kunnen dan ook in ons land magistaten te kust en keur van zaken worden afgehaald als er een te groot risico bestaat op ‘onwelgevallige vonnissen’. We’re doomed, people. We’re fucking doomed.

Print Friendly, PDF & Email
Share