web analytics

In naam der Koningin!

Door Wim Dankbaar en Micha Kat

NU MET DE ROOVERS-UITZENDING (30 april 2009) VAN ARGUSOOG RADIO

Maar wie is dat eigenlijk? Onze Koningin? Dat is de vraag die wordt gesteld in een nieuw boek van Ine Veen.

OVER DIT BOEK:

Er circuleren al jaren geruchten dat de koningin helemaal geen recht heeft op de Nederlandse troon en er dus onwettig zit. In 1884 stierf de allerlaatste echte prins van Oranje, en nu hebben we ineens een hele familie. Hoe kan dat eigenlijk…? Wat is er waar van alle onwettige kinderen van prins Hendrik en prins Bernhard? Is Beatrix eigenlijk wel het eerste kind van Juliana, want wie is die geheimzinnige Marie-Claire? Hoe kwamen die Oranjes bovendien aan dat enorme fortuin dat ze zouden bezitten? Alleen door de Shell-aandelen van Wilhelmina? Een zeer ongewoon boek dat ons koningshuis kritisch tegen het licht houdt. De uitkomst is verrassend: misschien is deze familie wel even ´koninklijk´ als u en ik.

De  verschijning van dit boek deed deed mij terugdenken aan Marie Claire (1926-1997), die in feite onze Koningin had moeten zijn na Juliana. Maar als incestueuze dochter van Juliana en diens vader Prins Hendrik, was dit uiteraard geen haalbare kaart. Het verhaal dat de koningin een product is van een inter-familiaire bevruchting van vader op dochter, die op dat moment ook nog minderjarig is, is natuurlijk niet verkoopbaar aan het Nederlandse volk. De Lockheed-affaire en het NSDAP-lidmaatschap van Bernhard zijn daarbij kinderspel. Allemachtig. Dit doet de buitenechtelijke escapades van Bernhard verbleken, zoals geschiedschrijver Jan Kikkert het aan mij verwoordde.  Dus werd Marie Claire direct na haar geboorte bij de vuilnisbak gezet en beroofd van een stabiele jeugd en de wetenschap wie haar ouders zijn.

Maar van wie komt dit verhaal nu eigenlijk? Wie is daar de bron voor? Welnu, een betrouwbaarder bron kunnen wij u niet bieden. Een bron van naam en faam. Strafrecht-geleerden van het grootste formaat. De bron is namelijk het advocaten-echtpaar Carrie en Geert Jan Knoops (foto: Carry Knoops) die Marie Claire jarenlang hebben bijgestaan in haar strijd voor het recht om te weten wie haar ouders zijn. “Het meest geheime dossier van ons kantoor”, noemt Carry het.  Zij vertelde aan Micha Kat dat Maria Roovers, die zichzelf liever Marie Claire noemde, de geheime dochter was van wijlen Prins Hendrik (de prins-gemaal van Wilhelmina) en zijn dochter wijlen koningin/prinses Juliana, die dit kind op 17 jarige leeftijd gebaard zou hebben. Sindsdien is er veel gebeurd, hebben wij veel geleerd en zijn gefascineerd door dit verhaal, dat wat ons betreft een grotere tragedie is dan Romeo en Julia, met dit verschil dat het niet verzonnen is.

Voorts is mij gebleken dat tot nu toe geen van de reguliere media zijn vingers wil of durft te branden om het verhaal te brengen, terwijl ik van mening ben dat het historisch en staatsrechtelijk, een belangrijk drama is met de ingrediënten van een Ludlum-thriller. Dus behalve leerzaam ook nog spannend en tragisch.

Waarom de Knoopsen dit grote geheim menen te moeten bewaren en vooral voor wie, begrijp ik nog steeds niet, maar  het hoeft ook niet meer. De last is postuum van hun schouders genomen door Marie Claire zelf.  Medewerkers van deze site ontdekten na intensief Googelen dat Marie Claire zelf een uitgebreid dossier heeft achtergelaten via haar steun en toeverlaat pater Gerard Timmers, die een paar jaar later overleed dan zijzelf. Deze heeft het hele levensverhaal van Marie Claire in 2001, vlak voor zijn dood, geschonken ter openbare inzage aan het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit. Na enige discussie met archivaris Peters of het dossier inderdaad openbaar was, er was namelijk nooit om inzage gevraagd, bleek dat pater Timmers het inderdaad voor de openbaarheid had bedoeld, zodat het verhaal van Marie Claire ooit nog eens met het publiek gedeeld kon worden. Dus togen wij in de zomer van 2009 met een trio,  waaronder Wim en cameraman Eric, naar Nijmegen, alwaar wij hartelijk ontvangen werden door de heer Peters, die al klaar stond met een trolley van 10 maagdelijke ordners die elk honderden pagina’s bevatten. Het was ons meteen duidelijk dat wij de eersten waren die onze ogen mochten laten glijden over deze schat van autobiografieën, documenten en correspondenties. Wij hadden echter geen tijd om dat allemaal te lezen die dag. Dus sloeg Wim aan het fotograferen met de digitale camera. Omdat zo’n camera slechts een beperkt aantal pagina’s kan bevatten hebben we een selectie gemaakt van zo’n 800 pagina’s, welke wij nu graag met u willen en kunnen delen.

Dit is het tragische, aangrijpende verhaal van onze vergeten, doodgezwegen, weggegooide Koningin.  Laten we deze keer maar niet zeggen In naam der Koningin, maar Uit naam der Koningin.

De eerste pagina luidt:

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090054.JPG

De tweede pagina is derhalve:

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090055.JPG

En zo kunt u zelf het bladzijdenummer in uw browser ophogen tot en met de laatste pagina:

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090866.JPG

Mix de genen van Hendrik, Juliana, Wilhelmina en Beatrix door elkaar en het eindresultaat is Marie Claire. Bekijkt u de foto’s van  pagina 333 tot 344, of 662 tot 667.

Wij willen natuurlijk ook best wat krenten voor u uit de pap halen. Wat dacht u bijvoorbeeld van deze aangrijpende smeekbede uit 1981 aan haar moeder. Het is uiteraard opvallend dat Marie Claire deze brief schrijft, op een moment dat Juliana net de troon heeft overgedragen aan Beatrix. Marie Claire weet dan al dat zij een beroep doet op het geweten en het hart van haar moeder, en dus niet de hulp inroept van het Koninklijk Huis als instituut.  Anders had zij deze brief immers aan Koningin Beatrix geschreven.  Het is verder ook logisch dat Juliana haar hart, dat ongetwijfeld het grootst was van alle leden van onze Koninklijke Familie, het was tenslotte een schat van een mens, niet kan en mag laten spreken, ook al zou zij het willen.  Bernhard, die alleen al door deze kennis de de facto Koning van Nederland was, had dit uiteraard  nooit en te nimmer toegestaan. Is het in het licht van dit alles nog verwonderlijk, dat Carrie Knoops-Hamburger specifiek aan Micha Kat heeft verteld dat het de kennis was van het bestaan van Marie Claire en van de wijze waarop zij is verwekt die Bernhard de vereiste leverage gaf waarmee hij Juliana kon chanteren en de door haar zo vurig gewenste echtscheiding kon tegenhouden? Vlak voor haar dood heeft Marie Claire -opnieuw volgens Carrie Knoops- van een lid van de Hoge Raad, op voorwaarde van eeuwig zwijgen, een brief gekregen waarin haar werkelijke afkomst werd onthuld. De brief is meegegaan in haar graf.

Of wat dacht u van deze brief uit 1995 aan haar jongere halfzus c.q. tante :

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090611.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090612.JPG

Herinnering 1:

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090610.JPG

Herinnering 2:

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090609.JPG

Eerdere maar licht andere vorm van deze brief aan professor Kooijmans:

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090607.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090608.JPG

Hier wordt dus duidelijk dat Marie Claire de waarheid reeds lang kent, maar dat zij ook voelt dat die waarheid niet erkend mag worden:

Kennelijk was mijn geboorte een delicate kwestie. Een kwestie, zó delicaat, dat ik niet mag weten wie mijn vader en moeder zijn. Aan diverse (beter ingelichte) zijden viel de naam van Hendrik Wladimir Albrecht Ernst von Mecklenburg-Schwerin, maar een officiële bevestiging blijft vooralsnog uit. Omtrent de biologische moeder heb ik zelfs nooit een vermoeden vernomen. Over haar zwijgt men als gebonden door een omerta: zij is kennelijk nog veel belangrijker dan deze Hendrik. Misschien is hiermee verklaard waarom er van alle kanten alles aan wordt gedaan om mij mijn afkomst te onthouden. Sommige beweren, dat ik het nóóit te weten zal komen, en één persoon meldde met overtuiging dat degeen, die erin zou slagen om het aan het licht te brengen, geschiedenis zou schrijven.

Dat haar advocaten de waarheid ook kenden, blijkt wel uit pagina 820:

Helaas laat Geert Jan, net als in de Deventer Moordzaak, de nodige steekjes vallen door essentiële getuiges niet op te roepen. Zie hier hoe MarieClaire daarover klaagt.

“Ik voel mij door u verraden”, schrijft Marie Claire uiteindelijk.

Het betekent namelijk gewoon dat voor de wet niet iedereen gelijk is, hoewel ons dat wel wordt ingezalfd. Carry bevestigt dat inzicht ook in haar uitspraken naar pater Timmers.  Als het schandaal – Carry noemt het “belang” –  maar groot genoeg is, dan geldt de wet NIET voor iedereen.  Het Koninghuis is dan in staat om een weliswaar ongeschreven “wet” op te leggen. Het betekent verder dat de Hoge Raad, ons hoogste Rechtscollege, meewerkt aan obstructie van de rechtsgang als het om bescherming van de reputatie van het Koningshuis gaat. En dat Knoops dat kennelijk best vindt. Lintjes aanneemt. 

“Ik voel mij door u verraden”, galmt de stem van Marie Claire.

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090065.JPG

“U komt niet van hier , u komt uit Den Haag.”

Zuster Coleta op een moment dat zij even alleen was met MarieClaire:

“U bent van koninklijke bloede.”

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090095.JPG

“Als u gevonden hebt wie uw ouders zijn dan zult u ons wel niet meer zien staan”

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090064.JPG

Eerste kerstdag, 1984, Koningin Beatrix: “Zin krijgt ons leven pas als wij durven gaan staan bij de verdrukten”. Haar bloedeigen halfzus blijkt daarop een uitzondering te zijn.

Brieven van pater Gerard Timmers (overleden in 2001) aan Joan de Wijkerslooth, voorzitter van het College Procureurs Generaal:

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090720.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090721.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090722.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090723.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090724.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090725.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090726.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090727.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090728.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090729.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090730.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090731.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090732.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090733.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090734.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090735.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090736.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090737.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090738.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090739.JPG

De hoogste regionen van ons Openbaar Ministerie kennen de waarheid dus ook. De voorganger van onze Harm, wiens motto desgevraagd was: beter slecht dan dom (zie artikel Nieuwe Revu) is uitstekend op de hoogte gebracht door pater Timmers. De halve wereld kent de waarheid die niet erkend mag worden. Bijvoorbeeld ook de Telegraaf.  Bijvoorbeeld ook Vrij Nederland. Het is natuurlijk geen toeval  dat in dit artikel van Ingrid Harms MarieClaire wordt afgebeeld voor een portret van Juliana. Het is dan ook een ongeschreven wet dat het werkelijk explosieve element van het verhaal NIET wordt opgeschreven door de main stream media, terwijl die media dat element WEL kennen. Let er bijvoorbeeld op dat zuster Coleta wel aan bod komt (voorlaatste alinea)  maar haar alleszeggende teksten niet: U komt niet van hier, u komt uit Den Haag . U bent van Koninklijke bloede!

Dat fenomeen zien we dan ook weer terug bij het verhaal  dat de hoogste man van ons Openbaar Ministerie persoonlijk heeft geregeld dat de verkrachters/moordenaars van Marianne Vaatstra heimelijk zijn afgevoerd en dus nu van hun vrijheid genieten. Ook dit verhaal wordt compleet doodgezwegen door onze zogenaamde vrije pers. De man, met zijn preken over open verantwoording en transparantie,  moet zich toch kapot schamen (lees zweten)  dat hij dit moet tolereren?

Marie Claire stierf met de woorden: Ik verlang zo naar mijn moeder.

Wij wensen u veel leerzaamheid met het levensverhaal van onze vergeten verdrukte Koningin. Wij spreken tevens de wens uit dat er een historicus en een uitgever opstaan die naar het KDC van de Radboud Universiteit gaan om het dossier tot boekvorm uit te brengen,

Bezoek ook de aparte Marie Claire-onderzoekswebsite van een van onze medewerkers

Lees hier de primeur van het bestaan van Marie Claire zoals gepubliceerd op deze site

Lees hier en hier hoe de MSM reageren op het verhaal over Marie Claire

Tot slot roepen wij u op om te blijven stemmen op het artikel over Harm Brouwer op Nujij.nl. Wellicht kan men daar ook een verklaring van de Nujij-redactie vragen waarom dit artikel niet voorkomt in de lijst van best gewaardeerde artikelen van dit jaar. Een snelle berekening wijst uit dat het nu reeds de zilveren medaille zou moeten hebben.

Print Friendly, PDF & Email
Share