web analytics

HYSTERIE OVER BEELD EN GELUID

Chipshol-verhoren: als er maar niets vast komt te liggen * Politie-inval in zittingszaal: ‘op zoek naar camera’ * RC smeekt drie keer: geen beeld! geen geluid! * Camera’s easy naar binnen gesmokkeld * Opnames: liegende rechter zweert: ‘zo helpe mij God almachtig!’ Binnenkort op deze site te zien * We zien de procedure met vreugde tegemoet

NU MET VERSLAG RADIO 1 VAN WESTENBERG-VERHOOR

Met vier gewapende agenten kwam ‘ de macht’ binnenvallen, midden in de zitting, juist op een moment dat Hans ‘de liegende rechter’ Westenberg in grote problemen dreigde te komen. “Er is een camera in de zaal! We gaan iedereen fouilleren!” Op dat moment zat uw webmaster met een probleem. Hij had zijn opnames natuurlijk reeds lang in the pocket. En iedereen fouilleren… dat wilde hij niet op zijn geweten hebben! Dus zei hij: “Ik heb een camera in mijn rugzak. Hij staat uit.” Vervolgens werd ik als een crimineel naar buiten gebracht en de camera werd in beslag genomen. “U kunt hem terugkrijgen bij Beveiliging als u de rechtbank verlaat”. Zulks geschiedde. De sukkels hadden niet door dat de memory card was verwijderd en zelfstandig naar buiten gesmokkeld. De zitting werd bijna een kwartier stilgelegd als gevolg van dit hysterische machtsvertoon dat uitsluitend was gericht op het vernietigen van bewijsmateriaal. Maar waarom toch die paranoide angst voor voor beeld en geluid, voor objectief en feitelijk onomstreden bewijs van wat er werkelijk gebeurde op de zitting, tijdens het verhoor van de corrupte en criminele Hans Westenberg van wie de groteske delicten reeds onomstotelijk vaststaan? In geen enkel ander land

wordt een getuigenverhoor zo stompzinnig aangepakt als in Nederland waarbij alles lijkt te zijn afgestemd op slecht een doel: dat er maar geen serieuze waarheidsvinding kan plaatsvinden! Mag ook niet plaatsvinden, zeker niet als de getuige een voormalig top-rechter is die met zijn list, bedrog en manipulaties de geloofwaardigheid van onze complete rechtstaat heeft verkracht. En dus worden de meest domme, nietszeggende en ontwijkende teksten tot drie keer toe herhaald, geherformuleerd, ingevoerd in de computer, dan weer voorgelezen zodat iedereen reeds na een uur al gapend van verveling in de touwen hangt en elke aanzet tot een fact finding environment is gekillt. Op deze wijze heeft zo’n getuigenverhoor geen enkele zin en het is een big shame dat er nog geen gebruik wordt gemaakt van de digitale mogelijkheden van de moderne techniek om de verklaringen vast te leggen op digitale files. Misdadig, zo kun je het ook noemen, want op deze wijze worden de exacte formuleringen van de getuigen bewust vernietigd. En juist deze exacte formuleringen (vaak versterkt door mimiek en gebarentaal) kunnen doorslaggevend zijn bij de waarheidsvinding. Bijvoorbeeld als verderop in de verhoren getuige Kalbfleisch iets verklaart over zijn contacten met Westenberg op de Haagse rechtbank in 1994. Wat zei Westenberg ook alweer over deze contacten? We weten het niet meer, want het is ‘geherformuleerd’ door de RC. Op deze wijze is ‘het systeem’ bewust bezig de zitting te verkrachten en bewijsmateriaal te vernietigen. Een operette is het resultaat. Maar wel een dure operette. Met name ook vanwege de inzet van politie en beveiligingspersoneel om elk spatje digitaal materiaal dat laat zien wat er werkelijk is gebeurd te vernietigen.

Begrijpen we nu waarom we in weerwil van de criminele oekazes van de rechtbank toch gewoon filmen en tapen? HET IS EEN KWESTIE VAN ZELFBEHOUD! We gaan de opnames dan ook zeker publiceren op deze site en zien de procedure waarin de Staat de Nederlanden zal vorderen dat dit materiaal wordt vernietigd met vreugde tegemoet! Go, Pels Rijcken, go! (Het waren natuurlijk vooral de top guns van NautaDutilh die zich panisch toonden voor publikatie van het beeldmateriaal omdat we dan ‘de reeds zo goed gezinde RC tegen ons in het harnas konden jagen’! Well, wij varen onze eigen koers en dienen slechts twee doelen: feiten en waarheidsvinding. Misschien een eye opener?)

Het was dus een teleurstellend verhoor op de eerste dag van de zo groots in de media aangekondigde ‘Chipshol-verhoren’ waarop Hans Westenberg (wie hecht nog enige betekenis aan zijn morbide leugens?) onder ede stond. Westenberg verliet met zijn partner dan ook schaterlachend de rechtbank (staat op film). De advocaten van Chipshol die Westenberg ‘het vuur aan de schenen moesten leggen’ van NautaDutilh waren daarvoor met name verantwoordelijk. Soms was het niet duidelijk of deze B. Gerritsen en T. van Mierlo voor Westenberg optraden of voor Chipshol. Zelfs toen Westenberg opnieuw ontkende dat hij had gebeld met advocaat Hugo Smit –opnieuw meineed! De politie had moeten binnenvallen om Westenberg in de boeien te slaan!– hielde deze twee top guns (vanaf 500 Euro per uur) de kaken stijf op elkaar. Westenberg mocht eens in de problemen komen! Opnieuw lieten zij zich afplassen toen Westenberg de groteske opmerking plaatste:

Als ik iets zou hebben gedaan wat tegen de regels was, zou de president (Bert van Delden, MK) mij van de Chipshol-zaak hebben afgehaald.

Volgens Gerritsen zou zulks op grond van de Wet op de Rechterlijke Organisatie niet mogelijk zijn. Mede daarom werd gevraagd: Maar is dat dan ooit gebeurd, dat een president een rechter van een zaak afhaalt? Het antwoord is natuurlijk ‘nee’, maar de -volstrekt partijdige- RC belette Westenberg dit antwoord te geven en de advocaten van Chipshol gingen hiermee accoord. Een blunder, want juist dit groteske en absurde ‘Van Delden-verweer’ van Westenberg (Van Delden heeft zelf een extreem kwalijke rol gespeeld in de affaire en zal afzonderlijk worden gehoord) laat zien dat de liegende rechter 100% fout zit en noodgedwongen toevlucht moet nemen tot Kafka-verweren. Chipshol moet beseffen dat ze te maken hebben met een organisatie -de rechterlijke macht- die in de kern crimineel en pervers is en geen enkel middel zal schuwen de eigen mythe van onkreukbaarheid overeind te houden, zelfs tot moorden zijn onze toga’s daartoe in staat!

De conclusie: de ‘verhoren’ zijn op deze manier een farce, alhoewel wellicht op enkele mineure punten enige nieuwe feitjes op tafel kwamen. De advocaten van Chipshol zullen uit geheel andere vaten moeten tappen. Die kans krijgen ze, want er komt een nieuwe datum waarop het verhoor van Westenberg wordt voortgezet. Dat wil zeggen: als er een datum kan worden gevonden waarop de inmiddels werkloze ex-vice president bereid kan worden gevonden naar Utrecht af te reizen hetgeen de komende zes maanden nog maar zeer de vraag is. De vrouwelijke RC steunde Westenberg met enthousiasme in zijn reserves rond het bepalen van een nieuwe datum.

Stapelgek worden we van al die gestresste vrouwen in de rechterlijke macht die op geen enkele wijze gezag en vertrouwen kunnen uitstralen maar louter lijken te kruipen van angst voor de -mannelijke- top van juridisch Nederland die alles bepaalt: Erik van den Emster, Ivo Opstelten, Joris Demmink, Harm Brouwer, die league!

De vrouw van Westenberg zat tijdens de zitting grote delen van de tijd op de gang. Westenberg heeft deze vrouw -Margreet Koning- aan het hoofd gezet van een ‘adviesbureau’ via welke hij steekpenningen aannam. “Zo, u kunt de leugens van uw partner niet langer aanhoren? U moest even bijkomen op de gang?” vroeg ik haar op weg naar een sanitaire stop. “Het is een hetze!” riep mevrouw Westenberg. “Een grote hetze!”

Print Friendly, PDF & Email
Share