web analytics

Huis van Oranje lost zaak-Spijkers op

vollenhove.jpgRechtsethicus Joep van der Vliet van de Universiteit van Amsterdam die eerder de affaire-Spijkers weer op de kaart zette via een onderzoek naar het gedrag van diverse overheden (met verbijsterende conclusies) deed deze week in een laatste wanhoopspoging de zaak vlot te trekken een dramatische oproep aan minister Hirsch Ballin van Justitie klokkenluider Fred Spijkers at last de helpende hand toe te steken. Maar deze Neanderthaler houdt zich oostindisch-doof waarmee hij de conclusies over het gedrag van de overheid in deze zaak eens te meer onderstreept: kwaadaardig, dictatoriaal, achterbaks, rancuneus. Na zijn (vermeende) leugens over de Fitna-film van Geert Wilders is deze houding van Hirsch Ballin in moreel opzicht in elk geval het einde van een tijdperk: namelijk het tijdperk waarin de Staat nog tenminste de schijn wenste te wekken van eerlijkheid, oprechtheid en het dienen van de burger. Het tijdperk van de overheid ten dienste van de burger is definitef voorbij, nu is de burger voortbestemd de staat te dienen en zich incompetentie en machtmisbruik te laten welgevallen zonder daar iets tegen te kunnen ondernemen op straffe van psychatrisering dan wel levenslange opsluiting in een gekkenhuis.

Burgers worden thans open en bloot opgevoerd aan de wolven, de kamer wordt zonder blikken of blozen voorgelogen zoals in de zaak-Spijkers 20 keer is gebeurd waarna de leugenaar wordt weggezet op staatskosten in een feestfunctie. En als de politiek dan geheel en al is uitgespeeld en de burger geen enkele hoop meer kan bieden, wordt de allerlaatste troefkaart op tafel gegooid die het volk wellicht nog enige tijd koest kan houden: het huis van Oranje. Waar de politiek opzichtig weigert hun werk te doen en hun verantwoordelijkheid te nemen, hetgeen crimineel te noemen is, wordt thans het koningshuis naar voren geschoven als deus ex machina om aan alle problemen een einde te maken: Pieter van Vollenhove zelve gaat het klokkenluidersprobleem in ons land definitief oplossen en tot een goed einde brengen. Met diep respect voor zoveel power en daadkracht buigt ons volk deemoedig het hoofd in afwachting van het door Beatrix zelve aangestuurde offensief om de klokkenluider in Nederland weer definitief op de kaart te zetten. Houzee!

Print Friendly, PDF & Email
Share