web analytics

HP/De Tijd over Demmink, Pedigraaf

Micha KatOp de site van HP/de Tijd is vandaag de eerste -en positieve- recensie verschenen van het unieke boek De Demmink Doofpot dat Nederland zal schokken als geen enkel boek ooit tevoren. Bestel het boek! Stort een bijdrage in onze strijd op de rekening van onze stichting (rechts op de site)! Tevens kunnen we melden dat uw webmaster een groot succes heeft bereikt in zijn strijd tegen de Krant van Pedofiel Nederland: de betwiste filmpjes waarin Kat zich uitgeeft als journalist van de Pedigraaf hoeven niet van de site te worden verwijderd! De verdere vorderingen van de Pedigraaf werden door de voorzieningenrechter toegewezen: het zich uitgeven als journalist voor De Telegraaf wordt ‘in beginsel’ onrechtmatig geacht en uw webmaster verbeurt een dwangsom bij elke gelegenheid van 5000 euro (geeist van 10.000; de rechter heeft de dwangsom dus gehalveerd). De woorden ‘in beginsel’

zijn natuurlijk van groot belang, want de zaak is verder niet gemotiveerd. Uw webmaster weet dat het zich uitgeven als journalist voor De Telegraaf niet onrechtmatig is, maar dat zal in hoger beroep moeten worden vastgesteld. Het zou wel onrechtmatig zijn als De Telegraaf schade zou ondervinden, maar dat weet de krant absoluut niet aannemelijk te maken. Sterker: wij stellen juist dat de krant wordt gesteund en geholpen als uw webmaster zich uitgeeft als een van hun journalisten! Het vonnis zegt hier slechts over: anders dan Kat heeft betoogd kan wel degelijk worden aangenomen dat De Telegraaf schade lijdt als mensen [waarom hier gekozen voor ‘mensen’ en niet voor ‘Kat’? Dit is key!] zich uitgeven voor Telegraaf-journalist terwijl ze dat niet zijn. Hoe lijdt de krant dan schade? Dat moet aannemelijk worden gemaakt! Hierop hebben we Wakker Nederland helemaal klem want we kunnen aantonen dat zij leugens en misdadige propaganda bedrijven terwijl wij staan voor de waarheid en eerlijke journalistiek! Zeer teleurstellend en ook malicieus van de rechter is dat uw webmaster is veroordeeld in de volledige proceskosten ondanks het feit dat hij op het belangrijkste onderdeel -moeten de filmpjes van de site af?- heeft gewonnen; immers, De Telegraaf heeft uitsluitend gewonnen op dingen die nog niet bestaan, op de toekomst! Uw webmaster dient meer dan 1000 Euro te dokken waarvan 816 voor Pedigraaf-advocaat Bas le Poole die weigerde iets te zeggen en ook niet toestond dat er werd gefilmd! Dat is hard to swallow! To be continued!

Print Friendly, PDF & Email
Share