web analytics

‘Hof wilde bewijs tegen Demmink niet bekijken’

paleisjustitie.jpegHet (Haagse) hof (foto) achtte het niet nodig kennis te nemen van de videobanden waarop het slachtoffer Mustafa Y. en de Turkse politieman Mehmet K. verklaren over het seksueel misbruik van Mustafa Y. als twaalf- tot dertienjarige jongen door de hoge justitieambtenaar. Het Openbaar Ministerie, dat het Hof ter zake adviseerde, achtte het niet nodig de ongeveer twintig in het klaagschrift genoemde getuigen nader te ondervragen over de door hen afgelegde verklaringen en geuite beschuldigen tegen beide justitieambtenaren. Het Openbaar Ministerie acht het evenmin nodig het door Baybasin ingebrachte Turkse onderzoeksrapport, het zogenaamde Ek Rapor, dat de beschuldigingen aan het adres van de twee ambtenaren onderschrijft, bij de Turkse autoriteiten op te vragen.Met andere woorden: noch het Hof, noch het Nederlandse Openbaar Ministerie achten het nodig de zware beschuldigingen van Baybasin aan het adres van de twee justitieambtenaren tot de bodem uit te zoeken.

Lees het complete persbericht van advocate Adele van der Plas.  Het gedrag van het Hof is deze zaak kan worden gezien als een directe provocatie richting samenleving.

Print Friendly, PDF & Email
Share