web analytics

HOF VERBIEDT GEBRUIK WOORD ‘PEDO(I)GRAAF’

MICHA MOET 1000 EURO BETALEN PER WOORD ‘PED(I)OGRAAF’ MET EEN MAXIMUM VAN 50.000 * VANAF NU ZULLEN WE DE KRANT AANDUIDEN ALS DE ‘PEDIGRAAF’ * DE WEBSITES TELEGROEF.NL EN TELEBEGRAAF.NL MOGEN WEL BLIJVEN: DAT HEBBEN WE ‘GEWONNEN’ VAN DE PEDIGRAAF

pedograafsticker.ok

Ook het Hof acht het gebruik van de term ‘pedograaf’ op de door TMG gewraakte wijze diffamerend en onnodig schadelijk voor de reputatie van TMG en daarmee jegens TMG onrechtmatig. Van feiten die aanleiding geven tot het aannemen van het bestaan van (relevante) connecties van TMG met pedofilie en/of die wijzen op het (zodanig) vergoelijken ervan in de door TMG uitgegeven (online) krant dat zulks een beschuldiging van betrokkenheid bij pedofilie rechtvaardigt is ook in hoger beroep onvoldoende gebleken. Kat heeft in dit verband bij pleidooi in hoger beroep nog een aantal nieuwe feiten geponeerd (ondermeer betreffende een ommezwaai van redacteur J. de Haas in de berichtgeving over Demmink, door redacteur J. van den Heuvel ingenomen standpunten en de frequentie van gebruik woord pedo) doch deze zijn niet zodanig toegelicht en gestaafd dat deze tot een ander oordeel kunnen leiden. Het betoog van Kat dat zich een misstand voordoet en dat hij gerechtigd is deze door het gebruik van de aanduiding “(de) Pedigraaf” op de in dit geding aan de orde zijnde wijze aan de kaak te stellen kan voorshands niet als juist worden aanvaard. Aldus de cruciale passage in het arrest pedograaf.vonnis van het Amsterdamse Hof dat zo maar opeens binnen kwam nadat eerder was gemeld dat het op 17 juni zou komen. Later meer.

Print Friendly, PDF & Email
Share