web analytics

Hoe de Lippens-lawyer zijn hand overspeelde

pokernews.jpegHet is nu ruim zes weken geleden dat uw webmaster een dagvaarding ontving van Lippens-lawyer Joris van Manen van De Brauw Blackstone Westbroek. Uw webmaster dacht toen werkelijk even dat zijn laatste uur geslagen had. Hoe goed en nauwgezet hij zijn werk ook tracht te doen, de extreme spierballentaal van Van Manen hakte er toch enorm in. Wie gaat niet aan zichzelf twijfelen als hij leest dat hij ‘de grenzen van de uitingsvrijheid ruimschoots (!) heeft overschreden’, dat hij uitingen heeft gedaan die ‘onwaar zijn en van iedere (!) realiteitszin gespeend’ en daarbij ook nog eens ‘onnodig grievend en in strijd met de goede zeden’. Dat de publicaties van uw webmaster daar weer bovenop ‘een flagrante aantasting vormen van de eer en goede naam van eisers’ en ook van de ‘privacy en de persoonlijke levenssfeer van eiser sub a’ (de heer Graaf Maurice Lippens, woonachtig te Brussel). Ik kan u zeggen, waarde lezers: ik stond op het punt er een einde aan te maken. Wat was ik dom geweest! Immers (aldus van Manen) ‘ik heb geen bewijs voor mijn aantijgingen en deze vinden ook nog eens geen steun  in het beschikbare feitenmateriaal’.  Maar inmiddels waait er toch een geheel andere wind. Na zo’n bombshell van Van Manen heb je een dag of drie nodig weer op verhaal te komen en opnieuw nuchter naar de feiten te kijken. Thans zijn we dus zes weken veder en kunnen we concluderen dat niet uw webmaster, maar Joris van Manen de ‘grenzen van de uitingsvrijheid’ (etc. etc.) ruimschoots heeft overschreden!

Van Manen heeft cruciale fouten gemaakt en zijn reputatie op flagrante wijze (ja, mag ik nu ook even grote woorden  gebruiken?) op het spel gezet door zich zonder enig onderzoek te doen naar de feiten voor het karretje te laten spannen van Graaf Maurice Lippens, woonachtig te Brussel, en uw webmaster te intimideren met spierballentaal die op geen enkele wijze kan worden waargemaakt. Sterker: Joris van Manen heeft ‘mijn privacy en ook mijn persoonlijke levenssfeer’ op ernstige wijze geschonden!

lippens.jpgDe feiten die aanleiding geven tot het beschuldigen van Maurice Lippens zijn door deze website zorgvuldig op een rijtje gezet.  Joris van Manen had blijkbaar geen idee van de ernst van het dossier. Zo stelde hij ook dat ‘gedaagden zich uitsluitend op anonieme bronnen beroepen’. Als dat zo zou zijn, zou Van Manen een zaak hebben gehad. Maar om twee redenen is dat faliekant onjuist: de X-getuigen zijn niet anoniem maar geanonimiseerd en naast de X-getuigen zijn er ook getuigen op naam. De ‘anonimiteits-claim’ van Van Manen is om nog een andere reden compleet beside the point. Stel dat u een verklaring wilt afleggen tegen een machtig iemand, say Joris Demmink, maar bang bent voor repercussies. Dat kunt u de recherche verzoeken de verklaring anoniem te mogen afleggen zodat u als ‘X’ in het proces-verbaal wordt opgenomen. Heeft niets te maken met een ‘anonieme bron’, want de rechercheur die uw verklaring afneemt weet precies wie u bent. Maar vervolgens roept de verdediging van Demmink ‘hallo, uw verklaring is waardeloos want anoniem!’ Dit is eigenlijk weerzinwekkend, want zo wordt u kalltgestellt met dezelfde conditie op grond waarvan u de verklaring in the first place wilde afleggen, namelijk bescherming van eigen persoon! Op deze manier legt natuurlijk iemand meer een X-verklaring af tegen een hoogwaardigheidsbekleder en dat is natuurlijk ook precies wat Joris van Manen graag wil!

Anyway, van de hoge toon en de intimidaties van Joris van Manen is nu niets meer over. Hij zit nu zelf in het beklaagdenbankje.  Waarschijnlijk heeft Van Manen nog wel een telefoontje gepleegd met de vestiging van De Brauw in Brussel of met Fortis aldaar en gevraagd ‘hoe zit dat met die X-getuigen?’ “O, dat zijn mallooten! Allemaal paranoide fantasten” “Fijn, bedankt! “Dag Joris, veel succes!”. Kijk, dat is dus top-advocatuur anno 2008 a raison van 500 euro per uur!

Vier dagen na de dagvaarding kwam Joris van Manen naar de rechtbank te Amsterdam om zijn verhaal te houden. Opnieuw de ‘anonieme bronnen’. Een totaal niet onderbouwde en nodeloos grievende sneer aan het adres van de respectabele website Kleintje Muurkrant -een van de aanvullende bronnen voor de beschuldigingen- die wordt weggezet als ‘een bonte verzameling van ‘kritische’ artikelen waarin doorgaans anoniem frustraties worden botgevierd’. Daarbovenop geeft hij een compleet onjuiste weergave van de inhoud van het boek Dutroux, the cover up dat binnenkort in Belgie zal verschijnen. Van Manen omschreef dit werk van de hand van een eminente onderzoeksjournalist die voorlopig anoniem wenst te blijven als ‘een chaotische en onsamenhangende brei van stellingen en opmerkingen’, maar probeert het dan wel weer te gebruiken om zijn client te helpen door te zeggen dat ‘de schrijver juist zelf aangeeft dat er onvoldoende bewijs tegen de Lippens-broers bestaat’.  De auteur -die hierover in grote woede ontstak- heeft inmiddels aangeboden als getuige te willen optreden in een eventuele procedure. Ten overvloede: de domheid van Joris van Manen dit boek zo rigoreus af te serveren wordt nog eens onderstreept door het feit dat er meerdere boeken zijn verschenen van journalisten van naam en faam die aantonen dat de X-getuigen uiterst serieus dienen te worden genomen. Het meest gezaghebbende is dit boek van drie Belgische journalisten.

Zoals bekend kwam er geen uitspraak na het kort geding van 28 juli. Fortis wilde opeens schikken; van de intmidaties en de ‘van iedere realiteitszin gespeende onwaarheden’ was opeens blijkbaar niets meer over. Langdurige onderhandelingen over een tekst ter rectificatie resulteerden in de erkenning door uw webmaster dat hij ‘niet had mogen mededelen‘ dat Lippens zich schuldig zou hebben gemaakt aan pedofiele activiteiten. Een onomstreden feit is dat immers niet. Ook werd overeengekomen dat vervolgartikelen die Lippens in verband brengen met pedofilie en die door Fortis onrechtmatig worden geacht in plaats van aan de rechter in eerste instantie aan ‘derde(n)’ moeten worden voorgelegd die dan oordelen over de rechtmatigheid. Maar dat is nog niet gebeurd. Blijkbaar vindt Fortis alles wat ik schrijf over Lippens nu rechtmatig.

Print Friendly, PDF & Email
Share