web analytics

Hoe kunt u deze website steunen?

jackpot.jpgNu de messen worden geslepen en de tegenstanders van recht en rechtstaat zich opmaken voor de strijd tegen Klokkenluideronline en diens webmaster, is het wellicht nuttig, ook gezien de vele vragen hierover, de lezers te wijzen op de mogelijkheden deze website en de strijd tegen onrecht en machtsmisbruik te steunen. Allereerst is er de morele steun door deze website een zo groot mogelijke bekendheid te geven. Zegt en linkt het voort! Daarnaast is er de journalistieke steun door deze website te voeden met informatie over corrupte MSM-journalisten en politici, hooggeplaatste kindermisbruikers en al wat nog meer kwalificeert als GMO (groot maatschappelijk onrecht). Dan is er nog de steun in natura: mensen die over bepaalde capaciteiten beschikken (internet-deskundigen, editors, filmers) kunnen zich wenden tot deze site om hun diensten aan te bieden. Met name zoeken we een kundige editor die een documentaire wil monteren over Joris Demmink op basis van het beschikbare beeldmateriaal. Een vierde mogelijkheid is een van de boeken te bestellen van de webmaster: Lux, Libertas en Leugens of The Numbers Game. Tenslotte, last but not least, kunnen sympathisanten een geldbedrag overmaken op de rekening van de Stichting Klokkenluideronline die te vinden is aan de rechterkant van de website.

Print Friendly, PDF & Email
Share