web analytics

Hoe komt zoiets in het nieuws?

Niet te geloven: een dag voor de cruciale Schiphol-persconferentie waarin voor het eerst inzicht zal worden gegeven in de onvoorstelbare omvang die de corruptie binnen onze rechterlijke macht heeft aangenomen, vernemen we dat er opnieuw gerechtelijke dossiers zijn ‘zoekgeraakt’ en nu nog wel dossiers van een lid van de Hoge Raad! Dat is nog nooit eerder gebeurd, al hebben we in ons land al jaren te maken met het sprookje van Ali Baba en de wegvliegende dossiers. Maar nu de 64 million dollar question: hoe is het mogelijk dat dit grote nieuws zo snel wordt uitgerold in de complete landelijke media? Heeft de Hoge Raad zelf een persbericht uitgebracht opdat heel Nederland de stompzinnigheid van een van zijn rechters kan vernemen? Heeft de Hoge Raad aangifte gedaan bij de politie en is het de politie geweest die alle kranten en omroepen heeft gebeld om dit cruciale nieuws toch maart vooral te delen met de landgenoten? Heeft de vergeetachtige rechter zelf de telefoon ter hand genomen om 58 media te vertellen over zijn noodlottige treinreis? Vragen, vragen, vragen. Of zou er sprake zijn van chantage met pedo-materiaal, zo van:

geef ons de dossiers, dan houden wij de foto’s van de edelachtbare kinderverkrachters voorlopig nog even tegen de borst? Deze lezing biedt in elk geval een verklaring voor het opmerkelijke gemak waarmee dergelijke berichten altijd weer de media halen. Immers: als de dossiers op basis van chantage zijn afgegeven, moeten de rechters iets anders bedenken om te kunnen verklaren dat criminelen kennis hebben van de inhoud, mocht zulks aan het licht treden. De media helpen de pedo-rechters daar natuurlijk van harte mee: weer dossiers verloren in de trein! En dan nog wat. Stel dat een rechter inderdaad zijn dossiers kwijtraakt door verlies in de trein. Dan wacht je toch minimaal een week voordat je moord en brand gaat schreeuwen omdat je toch mag verwachten dat de vinder de stukken laat terugbezorgen? Hebben we na al die tientallen berichten over ‘verloren’ dossiers ooit mogen lezen dat er ook maar een dossier is ’terugevonden’? Nee mensen, geloof uw webmaster: this smells! Komt morgen allen naar de persconferentie! Be there!

Print Friendly, PDF & Email
Share