web analytics

Hoe het allemaal begon… 1996

Het begin van de criminalisering van Justitie. Vijftien jaar later is Justitie verworden tot de grootste mafia-organisatie die ons land ooit heeft gekend. Opmerkelijk: OvJ G. Haverkate die destijds een sleutelrol speelde bij het witwassen van de Justitie-criminelen staat thans aan het hoofd van het Wetenschappelijk Bureau van het OM dat onderzoek doet naar de blunderende ‘Zembla-officieren‘. Nog opmerkelijker: niet alleen commissie-voorzitter Maarten van Traa stierf onder verdachte omstandigheden, datzelfde geldt voor commissielid Alis Koekoek (CDA) die in 2005 overleed.

Print Friendly, PDF & Email
Share