web analytics

Het woord is nu aan Fortis en Lippens zelf. Ask!

fortis-top.jpgUit de meest recente brief van Lippens-advocaat Joris van Manen begrijpen we dat de afdeling Voorlichting van Fortis niet met ons wenst te worden geconfronteerd. ‘So wie so wenst cliente niet dat naar haar persvoorlichters wordt verwezen‘ aldus een van de twee pedofielen-partners van De Brauw Blackstone Westbroek die het als hun grote roeping zien journalisten die kindermisbruik aan de kaak proberen te stellen in opdracht van Macht en Gezag kapot te maken tegen de meest absurde fees. Dit ‘verbod’ om via de geeigende kanalen met Fortis en Lippens te communiceren is bij ons toch wel behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten. Wat een stupide arrogantie op niets af! Zo’n Lippens die het niet aandurft een buitengewone AVA te organiseren omdat hij bang is dan naar huis te worden gestuurd, in plaats daarvan ‘informatie-bijeenkomsten’ aanbiedt waarop hij vervolgens de meest stuitende leugens loopt te debiteren die dan weer moeten worden toegeschreven aan ‘beeldspraak‘, een incompetente pseudo-Graaf die niet alleen zijn eigen bank via wanbeleid naar de kloten helpt, maar ‘ons’ ABN Amro gelijk maar even meeneemt, een man die zo in paniek is omdat er wekelijks miljarden worden weggehaald dat hij bijna een miljoen eigen vermogen in zijn eigen failliete boedel steekt om een ‘signaal naar de markt’ af te geven (namelijk dat er geen enkele hoop meer bestaat voor Fortis), een man bovendien tegen wie zeer sterke aanwijzingen bestaan dat het een crimineel is, een sinistere pervert: en dan zegt Fortis ‘we wensen niet dat er naar onze persvoorlichters wordt verwezen?’. Apart allemaal. Heel apart. Maar we roepen de lezers van deze site op, hoe vervelend de ‘persvoorlichters‘ dat ook mogen vinden, toch enkele vragen te stellen. Vooral ook omdat noch Fortis noch Maurice Lippens de beschuldigingen in ondermeer de X-files ooit hebben weersproken of ontkend! Hierbij vraag numero uno:

* Wat is de reactie van Fortis op de beschuldigingen die tegen bestuursvoorzitter M. Lippens worden geuit? Kloppen de beschuldigingen?

En dan de logische vervolgvragen:

* Hoe verklaren Fortis en Lippens het dat de naam van de bestuursvoorzitter zo veelvuldig wordt genoemd in de X-files? Welk misverstand zou hieraan ten grondslag kunnen liggen als Lippens onschuldig zou zijn?

leopoldlippens.jpg* Hoe verklaren Fortis en Lippens het dat niet allleen de naam van de eigen bestuursvoorzitter, maar ook die van zijn broer Leopold veevuldig wordt genoemd in de X-files en dat er steeds sprake is van een gezamenlijk optreden van ‘de broers?’

*Hoe verklaart Fortis het dat ook de naam van de voormalige topman van de bank Etienne Davignon, thans lid van de Europese Commissie en een intieme vriend van Maurice Lippens, genoemd wordt in de X-files? Welk absurd misverstand ligt hier nu weer aan ten grondslag?davignon.jpg

*Waarom laat Fortis bestuursvoorzitter Maurice Lippens geen glasheldere verklaring afleggen over de hele affaire om een einde te maken aan alle ‘misverstanden’? Acht Fortis dit structurele zwijgen in het belang van de onderneming, zeker nu er via Google al meer dan 8.000 verwijzingen zijn bij de zoekcombinatie ‘Lippens pedofilie’?

Zo, dat is wel even genoeg werk voor de nijvere persvoorlichters van Fortis. We zijn benieuwd naar hun antwoorden. Laat het ons weten!

Noot: dit artikel wordt indien Fortis oordeelt dat het onrechtmatig is voorgelegd aan de CPML (Commissie Pedofilie Maurice Lippens; 82 hits op Google) conform art. 1.4 van de vaststellingsovereenkomst Fortis/Kat/Klokkenluideronline.

Print Friendly, PDF & Email
Share