web analytics

Het is oorlog, beste Pauline!

PAULINE GRAS NU OOK OP YOUTUBE! * GAAT KALBFLEISCH ANTWOORDEN? * BEL PAULINE!

Pauline Gras <[email protected]> wrote:
Geachte heer Kat,
Vanochtend spraken wij elkaar telefonisch. Tot mijn grote verrassing heeft u dit gesprek zonder mijn medeweten opgenomen en ongevraagd op uw site geplaatst. Ik vind deze gang van zaken niet passen bij iemand als u die zich zo laat voorstaan op fatsoenlijk handelen. Ik verzoek u vriendelijk mij bij een eventueel volgend gesprek voortaan expliciet aan te geven dat u een opname maakt en dat u deze wilt plaatsen op uw site. Voor nu zou het u sieren als u het geluidsfragment zou verwijderen.

Met vriendelijke groet,
Pauline Gras, woordvoerder NMa

Beste Pauline,

Los van het feit dat er geen enkele regel of wet is die het publiceren van dergelijke telefoongesprekken waarbij u opereert als publiek functionaris -‘woordvoerder’ nota bene, je moet maar durven!- in de weg zou kunnen staan het volgende. We leven anno 2011 in een situatie van full blown war. Oorlog inderdaad tussen de duistere en corrupte krachten binnen Justitie en Staat en de koene ridders die met deze krachten de strijd aanbinden. Google eens op ‘Joris Demmink’, ‘Harm Brouwer’, ‘Jan Wolter Wabeke’ en/of ‘Hans Westenberg’. Jouw baas Pieter Kalbfleisch staat aan de wieg van de grootste malversatie en corruptie uit de Nederlandse juridische geschiedenis waarbij wij geen enkele illusie koesteren dat de wet ook voor hem zal gaan gelden zoals die geldt voor gewone burgers die zich schuldig maken aan machtsmisbruik, bedrog en corruptie. Met andere woorden: Pieter en the rest of the pack komen weg met alles wat ze doen. Sterker nog: ze worden voor hun malversaties beloond met goudgerande functies! Pieter bij de NMa, Harm Brouwer als president van de rechtbank Utrecht, Demmink als SG op Justitie, Wabeke als raadsheer bij het Haagse Hof. Het enige wapen dat wij ter beschikking hebben is publiciteit om aldus een volksopstand aan te wakkeren tegen arrogante en incompetente white collar criminals zoals Kalbfleisch die de samenleving onnoemelijke schade toebrengen. Want Kalbfleisch staat aan de wieg van de Chipshol-affaire die de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de rechterlijke macht in ons land reeds geheel aan stukken heeft gescheurd maar nog altijd in volle hevigheid voortraast, binnenkort met getuigenverhoren van rechters uit Haarlem van een rechtbank die als direct gevolg van de malversaties van jouw baas in Den Haag ook is meegesleurd in het moeras van de corruptie. Begrijp je nu, beste brave Pauline, waarom wij ons aardige gesprek on line hebben gezet? Wij grijpen elk middel aan publiciteit en exposure te krijgen juist omdat de koninklijke weg van de wet voor ons is afgesloten! We wensen je verder ene prettige dag,

By the way: geeft Kalbfleisch nog antwoord op onze vragen? Wat is zijn reactie op het naar voren stappen van de klokkenluider die hem van voornoemde malversaties beschuldigde?

vriendelijke groet,

Micha Kat

Print Friendly, PDF & Email
Share