web analytics

Het horror-verhaal van Jan Koers

***ATTENTIE: DE BRON VAN DIT VERHAAL IS UITERST DUBIEUS***

Voormalig topman van OM blijkt volledig te zijn aangestuurd door Van Korlaar-mafia * Wat is er gebeurd met de vervolging van Jan Koers? * Schimmige rol van VARA-voorzitter Cees Korvinus * Nederlandse rechtstaat compleet geperverteerd

De spanning blijft maar stijgen beste mensen! Hebben we met ons team een gouden spoor te pakken of laten we ons als amateurs bij de neus nemen door een ‘Harlekijn’, een teaser die door onze vijanden op ons is afgestuurd met als doel onze geloofwaardigheid te vernietigen? De toekomst zal het leren, maar spannend is het wel! Binnenkort presenteren we onze ‘superbron’ die zowel prive als professioneel midden in de walgelijke wereld van criminaliteit en recht staat. Naar het zich laat aanzien een klokkenluider zoals we die in ons land nog niet eerder hebben gezien! We brachten reeds haar onthullingen over de rol van graaf Friso bij de moord op Marianne Vaatstra en over de omkoping van de president van het Arnhemse Hof in de zaak-Saban B. Binnenkort zal de bron deze zaken in beeld komen toelichten. Op Klokkenluideronline. Ja, natuurlijk willen we Joris Demmink, Harm Brouwer en Ernst Hirsch Ballin zo zenuwachtig mogelijk maken! Daarom voeren we de spanning zo hoog op! We hopen dat ze in paniek om zich heen gaan schieten zoals ze trouwens al een beetje aan het doen zijn door een prive-detective op ons af te sturen! De (top van de) Nederlandse rechtstaat blijkt een corrupte, weerzinwekkende, laffe, malicieuze en sadische bende perverts te zijn en dus zijn ze in staat tot de meest extreme daden van paniek en agressie! Maar terug naar de zaak-Saban B. en de rol daarin van voormalig advocaat-generaal Jan Koers. This is really big en opnieuw een onthulling van onze superbron!

Jan Koers blijkt vanaf het begin van zijn carriere te zijn gerund door de mafia en was in wezen een infiltrant binnen het OM. Dat blijkt uit de onderstaande parafrasering van de verklaringen van de getuige die een van de leden van ons team heeft opgetikt. Maar eerst even de feiten.

*We kwamen voor het eerst met Jan Koers in aanraking via de kalltgestellde NOS-journalist Jeroen de Jager die ons in maart 2009 wees op zijn dossier waarbij hij aantekende dat Koers bezig was met een ‘actie tegen Joris Demmink’. Hij zou beschikken over materiaal rond kindermisbruik door Demmink in Thailand.

*Kort daarna schreven we dit stuk over Koers op deze website daags nadat hij was veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur en zes maanden voorwaardelijk.

*Vrijwel direct na de veroordeling van Jan Koers op 24 maart 2009 wordt bekend dat zijn advocaat Cees Korvinus voorzitter wordt van de VARA

*In april heeft uw webmaster een gesprek met Korvinus over de zaak-Koers waarin ter sprake komt dat de gevallen OM-topman in hoger beroep zal gaan.

*op 16 april 2009 onthult deze website dat Cees Korvinus zelf banden heeft met de georganiseerde misdaad via zijn voormalige criminele kantoorgenoot John Engelsma en dat er ook directe banden bestaan met het Koninklijk Huis.

*In the meantime blijkt Koers zelf met een post-traumatisch stress syndroom in een appartement in Amsterdam te zitten; er is eenmalig contact per email met deze website. Tevens wordt Koers gehoord door de Expertgroep Klokkenluiders in het kader van het boek De Demmink Doofpot.

*Over het hoger beroep van Koers is niets meer vernomen en de MSM hebben nimmer iets over deze unieke vervolging door het OM van een eigen topman willen publiceren; slechts een stukje in De Volkskrant wordt gevonden van september 2007.

Tegen de achtegrond van deze feiten presenteren we thans dit verhaal over Jan Koers, ooit fungerend hoofdofficier van Justitie te Amsterdam en hoofdadvocaat-generaal in Den Haag:

Er was eens een Advocaat-generaal genaamd mr. Jan Koers te Arnhem. Geboren op 29 januari 1950 te Scheemda. Deze bestrijder van de zware criminaliteit heeft gewerkt bij het parket te Amsterdam en Den Haag. Mr Jan Koers staat bekend als de deskundige op het gebied van de georganiseerde criminaliteit en speelde al een grote rol in de IRT affaire. http://www.burojansen.nl/traa/v24.htm Onlangs is die Advocaat-generaal mr. Jan K. veroordeeld door de Rechtbank Den Bosch voor het geven van een paar informaties aan een derden (Turken) aldus de jeugdwerker en criminele informant van Turkse origine Balikoc. http://www.standejong.nl/2008/06/04/corrupte-magistraten-de-kroes-en-hare-majesteit/ Met als resultaat een werkstraf voor 120 uur dan wel een kleine gevangenisstraf en een voorwaardelijke straf van zes maanden. Maar mr. Jan Koers is nimmer aangesproken voor alles wat hij vanaf de start van zijn carrière als Officier van Justitie en zelfs daarvoor heeft gedaan en heeft betekend voor de vier broers Van Korlaar. Bij alle Nederlandse criminelen van een beetje statuur staan deze broers immers bekend als Het Bestuur ofwel Octopus waarover de heren Spong en Brammetje zo lacherig en demonstratief naar verwezen bij de aanvang van de zaak tegen Johan V. de Hakkelaar. http://www.youtube.com/watch?v=f0xzjzhdHpc

Mr. Jan Koers is een neef van een keuterboer te Hoenzadriel, gemeente Maasdriel. Deze boer is nooit getrouwd geweest en heeft geen kinderen. http://members.ziggo.nl/rinco.b/Foto-album%20FB/Foto-album%20FB.html Jan Koers en zijn ouders dachten omstreeks 1975 dat het wel eens verstandig kon zijn dat Jan Koers, na afloop van zijn middelbare school, gaat wonen bij deze vrijgezelle oom en of hun zoon op den duur de boerderij te Hoenzadriel kan overnemen.

Bij de molen van Hoenzadriel, gemeente Maasdriel woont op dat moment ook de molenaarsfamilie Van Korlaar met vier zonen, en een dochter. http://www.brabantsdagblad.nl/regios/bommelerwaard/3451692/Molenaar-Van-Korlaar-wacht-niet-tot-onderdelen-van-zijn-molen-waaien.ece

Omdat Jan Koers van vergelijkbare leeftijd is en in hetzelfde gehucht komt wonen, leren ze elkaar kennen. De vier broers Van Korlaar hebben allemaal de MULO doorlopen en zijn aansluitend daarna gaan werken. Met uitzondering van Peter van Korlaar die heeft na het behalen van de MULO nog de HBS en het conservatorium doorlopen. http://www.pianoinstituut.nl/piano/Peter_van_Korlaar.html Omdat de broers Van Korlaar met z’n vieren zijn, en toen klaarblijkelijk al de nodige psychopathische eigenschappen herbergen, een  voorwaarde nodig bij het  doorgroeien naar de criminele top met de daarbij horende mafia titels van o.a. exelente! is Jan Koers volledig door de broers Van Korlaar ingepalmd met geld en vrouwen. Op een gegeven moment vragen de broers Van Korlaar aan Jan Koers om zijn einddiploma met zijn cijfers van de middelbare school. Jan Koers doet dat. De broers Van Korlaar vallen bijna van hun stoel van verbazing. Zij hebben slechts allemaal MULO gedaan, deze Jan Koers heeft het Gymnasium afgerond en met schitterende cijfers! De vier broers Van Korlaar vinden dat hij met dat diploma en met die cijfers natuurlijk niet moet gaan wachten of hij de keuterboerderij van oom Dirk Koers kan voortzetten. Nee, de vier broers Van Korlaar stimuleren Jan Koers om rechten te gaan studeren en vertellen hem dat zij hem financieel gaan steunen met die studie. maar ook dat die financiële ondersteuning wel gehonoreerd dient te worden door het uitvoeren van werkzaamheden voor de vier broers Van Korlaar. En zo gebuurt het. Jan Koers gaat rechten studeren te Nijmegen en de vier broers Van Korlaar hebben, samen met hun ouders, toen al een zeer behoorlijk bedrag aan crimineel vermogen verzameld. De vier broers Van Korlaar wilen dat crimineel vermogen gaan beleggen in nieuw te bouwen onroerend goed. Onroerend goed in Nijmegen, Arnhem en omgeving. De vier broers of Octopus dragen Jan Koers op om bij het kadaster te onderzoeken hoe het zit met de eigendommen die zich kunnen verheugen op de warme belangstelling van de vier van Hoenzadriel.

Spionage
Ook dragen de vier broers Van Korlaar Jan Koers op informatie in te winnen bij de bank waar zij financiering voor hun bouwprojecten vragen. Ook gaat Jan Koers in opdracht van de broers Van Korlaar informatie halen bij het gemeentehuis van Arnhem en het provinciehuis van Gelderland. Zij zijn immers geïnteresseerd op welke wijze de ambtenaren omgaan met verzoeken tot bestemmingsplanwijzigingen en verzoeken om bouwvergunningen. Jan Koers gaat als bijverdienste werken bij een schoonmaakbedrijf en kan zo ongemerkt allerlei gegevens halen van bureaus van ambtenaren en medewerkers van banken, waarvan de namen werden doorgegeven aan de vier broers Van Korlaar. Voor deze informatie betalen de vier broers Van Korlaar Jan Koers.

Na het afstuderen van Jan Koers, regelen de vier broers Van Korlaar dat hij een mooie en representatieve woning betrekt boven een  winkel eigendom van het bestuur en gelegen vlak bij de Rechtbank te Arnhem aan de Rietgrachtstraat. Jan Koers heeft inmiddels een vriendin die ook rechten heeft gestudeerd. En Jan Koers gaat zijn best doen om te gaan werken bij het Parket te Arnhem. Wat lukt. Zijn vriendin gaat werken bij het Parket te Den Bosch. Mr. Jan Koers krijgt voor de vier broers Van Korlaar nog meer waarde en krijgt hij bij elke opdracht uit het criminele milieu meer betaald. In zijn hele lange carriere als Officier van Justitie en als Advocaat-generaal heeft mr. Jan Koers heel veel voor de vier  broers Van Korlaar gedaan en heeft daar tonnen aan verdiend. Als de vier broers Van Korlaar te weten komenn dat er een strafrechtelijk onderzoek tegen hen gestart wordt, dan seinen zij mr. Jan Koers in en die zorgt er voor dat dat onderzoek de mist in gaat of dat het hele dossier spontaan verdwijnt. Mr. Jan Koers gaat werken in Den Haag, zodat de vier broers Van Korlaar hun ramkraken, overvallen, verkrachtingen, moorden en liquidaties verplaatsten naar regio Zuid-Holland. En als zij daar wat doen, wordt mr. Jan Koers ingeseind en zorgt ervoor dat er nimmer een onderzoek komt. Als mr. Jan Koers mooie cijfers wil tonen aan zijn meerderen, dan verzoekt mr. Jan Koers de vier  broers Van Korlaar om even een aantal maanden hun gemak te houden in de regio waar hij verantwoordelijk voor is. En zie, mr Jan Koers kan vervolgens hele mooie cijfers tonen over afnemend geweld en criminaliteit in zijn regio. Door deze zwendel wordt hij deskundige op het gebied van de georganiseerde criminaliteit en door iedereen geprezen en verwelkomd hetgeen weer bijdraagt aan zijn positie binnen het OM, de politiek en de wetenschappelijke wereld. Mr. Jan Koers zorgt op zijn beurt voor, waar hij ook in Nederland te werk werd gesteld, dat aan de vier broers Van Korlaar worden gepresenteerd als belangrijke personen werkzaam in het recht die er wel voor voelen om ook wat zwart bij te verdienen. Geen rechtenstudie maar ze bezitten onder eigen naam wel een advocaten kantoor te Hedel. http://www.vankorlaar.nl/

Wetenschap
Op den duur vertroebelt de relatie met Jan Koers. Mr. Jan heeft het aanbod gekregen om te gaan werken op een buitenlandse Universiteit als professor criminologie en wil deze fulltime baan graag accepteren. De vier broers Van Korlaar vinden het niks. Zij willen mr Jan Koers als vaste hulpkracht hoeden en lopen bovendien nog het risico dat hun Jan veilig vanuit het buitenland allerlei vervelende en schadelijke gegevens over de vier van Hoenzadriel gaat vertellen aan de voor hen foute instanties en personen. Dus de oudste broer Evert van Korlaar gaat op bezoek bij mr. Jan Koers. Deze woont  inmiddels in drie aaneengesloten huizen in een blok eigendom van de broers gelegen aan de Rietgrachtstraat te Arnhem. Dit is allemaal mogelijk gemaakt door de broers Van Korlaar. Evert van Korlaar gaat mr. Jan Koers duidelijk maken hoe de hazen dienen te blijven lopen. Koers is dan nog. Gaat mr. Jan Koers de aangeboden wetenschappelijke functie van professor wel accepteren dan zien  de broers Van Korlaar geen andere uitweg dan Jan K. te elimineren ofwel te liquideren. Dus mr. Jan Koers kiest door deze steun aangemoedigd eieren voor zijn geld. Speelt de aangeboden post van professor bij de buitenlandse universiteit nog wel even uit bij zijn baas en wordt prompt Advocaat-generaal. Vervolgens speelt onze Jan die laatste promotie nog even uit bij de buitenlandse universiteit en die verandert het oorspronkelijke aanbod van full professoraat in een gast professoraat; wat eigenlijk voor mr. Jan Koers makkelijk is in te vullen naast zijn functie van Advocaat-generaal. Al met al een heel profijtelijk gebeuren voor mr. Jan Koers, naast met de hoge bedragen die hij van de vier broers Van Korlaar contant in het handje kreeg voor zijn goede werken ter bescherming van hun steeds groter wordende criminele organisatie.

Zoete lieve Jantje
Inmiddels is mr. Jan Koers gepakt voor wat kleine onordelijke informaties gegeven aan een derde, niet zijnde de vier broers Van Korlaar. Hij is veroordeeld door de rechtbank Den Bosch met een minimale straf. Terwijl de echtgenote van mr. Jan Koers ook in Den Bosch werkzaam is als Advocaat-generaal. Hoger beroep in die zaak moet nog gevoerd worden. Ondanks verschillende pogingen het Om te overtuigen en te informeren over de werkelijke functies van mr. Jan Koers en de criminele banden met de steeds groter wordende criminele organisatie van de vier broers Van Korlaar is er nimmer onderzoek door het OM gedaan daarna en is mr. Jan Koers nog steeds niet vervolgd voor de echte strafbare feite welke er in een rechtsstaat echt toe doen. http://www.gelderlander.nl/algemeen/dgbinnenland/4014755/Drie-extra-getuigen-in-zaak-tegen-Arnhemse-advocaatgeneraal.ece
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/3665081/Rechters-toetsen-onderzoek-naar-OMtopman.ece
http://www.burojansen.nl/traa/h23.htm
http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/strafrecht/algemeen-36/misleiding-r-c-door-verkeerde-cie-informanten-te-laten-verschijnen.htm

Mr. Jan Koers heeft op dit moment een eigen woning in Amsterdam aan de Johan Hofmanstraat 76. Misschien ook zijn woonadres. De vier broers Van Korlaar zullen nooit toestaan dat hij buiten Nederland gaat wonen.

De vier broers Van Korlaar zijn tevreden over de resultaten bereikt met de jarenlange steun van Jan Koers de student rechten die doorgroeide door list en bedrog via Officier van Justitie tot de ook in de wetenschappelijke wereld hoog aangeschreven Advocaat-Generaal te Arnhem. Eenmaal de smaak te pakken zijn de broers Van Korlaar steeds op zoek naar studenten in andere steden om via  hen gegevens te verkrijgen van banken waar zij financieringsaanvragen hebben liggen maar ook informatie van gemeenten en provincies waar zij bestemmingsplanwijzingingen en bouwvergunningsaanvragen hebben liggen. Die studenten zijn na het afstuderen nog steeds nuttig door hun verworven chantabiliteit. Deze zijn werkzaam bij diezelfde banken, gemeenten, provincies, OM, rechterlijke macht, advocatuur en overheid.

Print Friendly, PDF & Email
Share