web analytics

Het geschonden gelaat van de Staat

Prachtig klokkenluidersboek gepresenteerd op Nieuwspoort: MSM compleet afwezig * Opnieuw een smerige rol van landsadvocaat Houtzagers * NVJ-voorzitter houdt praatje en wijst op Autoweek-arrest

George Reuchlin is 22 jaar lang door de Staat geterroriseerd vanuit een vervolging als ‘mileucrimineel’, een aanklacht waarvoor hij reeds direct buiten vervolging werd gesteld en zelfs in 1993 een veroordeling van de Staat in de wacht wist te slepen tot het betalen van een schadevergoeding. Maar toen moesten de manipulaties van de Landsadvocaten onder leiding van mr. G. Houtzagers [bekijk filmpje Houtzagers/Demmink] nog beginnen! Niet voor niets luidt de ondertitel van het boek Het Geschonden Gelaat van de Staat: het grove onrecht dat de Nederlandse Staat haar burgers aandoet en de verfoeilijke rol van de landsadvocaat. Uiteindelijk accepteert Reuchlin, voormalig directeur van het Rotterdamse Ahoy-complex (hij verloor deze positie als gevolg van de vervolging) in 2007 een fooi-bedrag van 500.000 Euro. Al die jaren hadden de landsadvocaten van Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn de zaak lopen saboteren en traineren, gedrag dat Reuchlin omschrijft als ‘pervers en sadistisch’. Zoals we weten speelt Houtzagers ook weer een prominente rol bij het onder de pet houden van de manipulaties bij de Haagse rechtbank in de Chipshol-zaak. Reuchlin: De landsadvocaat dient zich verre te houden van trucjes, intimidatie, machtsmisbruik en halve waarheden dan wel hele leugens.

De landsadvocaat dient zich ervan bewust te zijn, dat de Staat zich altijd in een sterkere positie bevindt dan een natuurlijke persoon die voor zijn rechten opkomt. De Staat kan niet overlijden en beschikt over ongelimiteerde financiele mogelijkheden om een juridische strijd tot in het oneindige te rekken. Van die machtspositie mag de landsadvocaat geen misbruik maken. Toch blijkt te praktijk anders.[backgrounds Pels Rijcken]. Hoe ver dat kan gaan en dat ook grove delicten door de landsadvocaten niet worden geschuwd lezen we op blz. 182: In de zaak van de brand in het Catshuis belemmerde Houtzagers de rechtsgang en frustreerde de waarheidsvinding door namens de Staat de deskundige van TNO op te dragen zijn onderzoek te stoppen en aan de onderzoeker en de betrokken ambtenaren absolute zwijgplicht op te leggen. Fijntjes wijst Reuchlin reeds in zijn inleiding op de Nederlandse praktijk bij groot onrecht een ‘onderzoek’ te gelasten dat de ‘onderste steen moet boven brengen’ terwijl de werkelijke opdracht van de bewindspersoon  aan de onderzoekers is de deksel zo stevig mogelijk op de beerput te houden en te voorkomen dat op enige wijze de reputatie van de overheid aangetast kan worden of een schadevergoeding kan worden ingediend. Hoe dit werkt als Pels Rijcken zelf object wordt van onderzoek -weer de brand in het Catshuis- lezen we samen met tal van andere Pels-affaires hier. Het is een raadsel dat de politiek maar vooral ook de media dit alles kritiekloos blijven vreten. Een raadsel? Het is sadistisch en pervers.

In dit licht is het te roemen dat de voorzitter van de NVJ Huub Elzerman aanwezig was bij de presentatie van het boek afgelopen vrijdag op Nieuwspoort, al zal dat niet leiden tot vlammende stukken in de ‘kwaliteitspers’. Maar veel te melden had Elzerman niet in zijn praatje anders dan dat hij wees op het ‘Autoweek-arrest’, blijkbaar om daarmee de suggestie te wekken dat de Staat der Nederlanden (die als gevolg van het EHRM-arrest 35.000 Euro moest betalen aan uitgeverij Sanoma wegens het onterecht dwingen foto’s af te staan van een omstreden ‘straatrace’) wel degelijk op haar nummer kan worden gezet als de hogere belangen van vrijheid van meningsuiting en het functioneren van democratie en rechtstaat daarom vragen. Verder was oud-Telegraaf coryfee Thomas Lepeltak aanwezig; tegen hem vertelde uw webmaster wat hij heeft meegemaakt bij De Telegraaf en lichtte hem ook in over het kindermisbruik door Kees Lunshof.

Het boek van Reuchlin -prachtig geschreven- handelt niet alleen over zijn eigen zaak, maar laat ook tal van andere geruchtmakende zaken zien waarin de Staat tegenstanders kapot heeft willen maken: Robert Horchner, Chipshol, Catshuisbrand, Oltmans, Serco, Fred Spijkers, Burhoven Jaspers, Sam Broersma en nog meer: een ware encyclopedie voor klokkenluiders! Alarmerend is wel dat de lijst van dit soort zaken zo lang is. En dat de meeste ook zo onbekend zijn. Maar dat ligt dan weer aan de media. Er was van de ‘kwaliteitskranten’ geen journalist aanwezig.

Bestel het fantastische en leerzame klokkenluidersboek Het Geschonden Gelaat van de Staat hier

Print Friendly, PDF & Email
Share