web analytics

Het farmaceutisch complot (4): een massagraf!

ssri.jpgTienduizenden, honderdduizenden doden die vaak op de meest weerzinwekkende wijzen zijn gestorven, niet alleen na een vaak hels ziekbed met veel nodeloos lijden -dit omdat ze zichzelf vaak jaren achtereen hebben vergiftigd met de producten van de farmaceutische industrie- maar ook omdat ze als slachtvee werden neergemaaid door gebruikers van anti-depressiva die als gevolg van hun ‘medicijnen’ (meestal SSRI’s) dusdanig doordraaiden dat ze complete mitrailleur-ladingen afvuurden op argeloze medeburgers. Grootspraak? Paniekzaaierij? Dankzij de behulpzame poster Joshua op deze site beschikken we thans over een (complete?) lijst van fatale (en minder fatale) incidenten waarbij de oorzaak gezocht lijkt te moeten worden in het SSRI-gebruik (ondermeer Seroxat, Zoloft, Faverin) van de geweldpleger. SSRI’s zijn weliswaar veel geslikte medicijnen, maar vormen zeker niet de enige categorie pillen waarvan het slikken kan leiden tot de meest onvoorstelbare psychiatrische stoornissen varierend van suicidaliteit tot extreme gewelddadigheid. Lees bijvoorbeeld dit artikel eens aandachtig door uit de New York Times, toch niet de minste der kranten! De conclusie is toch echt onweerlegbaar…

De farmaceutische industrie is echt bezig met een massamoord, willens en wetens uitgevoerd op argeloze burgers die voor hun ‘nekschot’ nog zelf in de buidel moeten tasten ook! En mocht de burger niet geheel ‘vrijwillig’ besluiten tot het slikken van deze of gene killer-pill zijn er altijd nog gecorrumpeerde artsen als Eric Sijbrands en kranten als NRC Handelsblad om ze het beslissende zetje in de rug te geven en ze het massagraf in te duwen!

Print Friendly, PDF & Email
Share