web analytics

Het farmaceutisch complot (34): F. Meijman

meijman.jpgBREAKING: PROFESSOR IN DE ‘VACCINATIE-COMMUNICATIE’ BLIJKT EUGENETICA-PROPAGANDIST * PROFESSOR WORDT BETAALD DOOR PFIZER * NRC HANDELSBLAD MET NAME GENOEMD ALS FARMA-PROPAGANDA VEHIKEL

Frans Meijman (1950, foto) hield in 2000 zijn inaugurele rede ter bekleding van de leerstoel ‘Biomedische wetenschapsvoorlichting en -journalistiek en de geschiedenis daarvan’. Hier meer details.  We kennen Meijman sinds kort dankzij twee stukken in Trouw waarin hij wordt gepresenteerd als ‘hoogleraar Publikieksinformatie aan het VU Medisch Centrum’ dan wel als ‘hoogleraar Medische Publieksinformatie’. Ja, beste lezers, het valt ook niet mee een juiste naam te kiezen voor de leerstoel Vaccinatie-Propaganda en Bevordering Medicijngebruik via Spindoctoring en Misleiding. Meijman en zijn team zijn thans op volle sterkte en werken dag en nacht aan ‘media-strategieen’ om ons volk ‘voor te lichten’ over de griepvaccinaties van Baxter en Donald Rumsfeld. Maar als we wat dieper (niet eens heel diep) in de persoon Frans Meijman duiken, stuiten we op huiveringwekkende informatie die hem direct linkt aan de geheime agenda van de NWO, de Bilderbergers en de Rockefellers: Meijman blijkt een hartstochtelijk propagandist van eugenetica!!Dat wordt lachen als zijn team de campagne gaat uitrollen voor de farmaceut gezondheid en de overlevingskansen van ons volk!

bilderberg.jpgDe relatie tussen Meijman en de eugenetica -een key priority van de Bilderbergers en HM Beatrix (foto genomen tijdens een Bilderberg-conferentie) -  blijkt uit de eerdere link, maar ook uit het lidmaatschap van Meijman van het zogeheten MCG-programma (backgrounds) (de eigen website) van ondermeer het NGI (Netherlands Genomics Initiative). Dit programma heeft ondermeer als doel het creeeren van ‘maatschappelijk draagvlak’ voor allerlei eugenetisch en farmaceutisch gechoochel met de medemens, om het maar eens vriendelijk te zeggen. Meijman is lid van de beabilderberg.jpgMCG-programmacommissie en was dagvoorzitter op de afsluitende bijeenkomt in ‘de hal van een voormalige mengvoederfabriek aan de Amsterdam-Rijnkanaal’.  In deze link staat een lijst van onderzoeksprojecten die door MCG zijn gefinancierd. Ik zou haast zeggen; lezer, oordeel zelf, maar kan de verleiding toch niet weerstaan: A. Hitler en J. Mengele zouden hun vingers erbij hebben afgelikt! De pareltjes uit de ‘collectie-Meijman’: Expanding neonatal screening: is it socially acceptable and morally justified? en Genome-information: acces and future control. Dit is heavy stuff, beste mensen! We zitteen midden in de Bilderberg-groep en de NWO! Want over de relatie van de Rockefellers met eugenetica en de Amerikaanse eugenetica-programmas die voor de nazi’s de grote bron tot inspiratie vormden is toevallig heel veel gepubliceerd! Ik las er voor het eerst over in Liberal Fascism van Jonah Goldberg. Enig vervolgonderzoek zou de namen van de MCG-gesponsorde ‘wetenschappers’ moeten koppelen aan big farma om aldus nog meer banden bloot te leggen tussen onze ‘medische voorlichtings-professor’ Meijman en de farmaceutische industrie. Iets voor Joop Bouma van Trouw? In elk geval kunnen de banden tussen Meijman en Pfizer reeds direct worden vastgesteld hetgeen de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van de ‘communicatie-professor reeds op zichzelf vernietigt.  We worden geconfronteerd met een vaccianatie-spindoctor van de VU die tot over zijn snor in de eugenica blijkt te zitten en wordt betaald door big farma!

Wat kunnen we in concreto verwachten van spindoctor Frans en zijn team? Deze pdf licht een tipje van de sluier op:

Inez de Beaufort introduceert het onderzoek van haarzelf en Frans Meulenberg over het gebruik van fictie in beeldvorming rond medische ethiek en genomics.  Er is een database samengesteld met filmfragmenten waarin vragen over genomics aan bod komen. Deze fictiefragmenten zijn vervolgens in onderwijssituaties vergeleken met niet-fictiefragmenten om te kijken wat beter werkte voor de morele oordeelsvorming van leerlingen. “Wat we hoopten kwam eruit” gaf De Beaufort aan. “Leerlingen vonden fictie niet alleen leuker dan non-fictie, maar fictie droeg ook meer bij aan de breedte van hun argumentatie.” Frans Meulenberg vult aan: “Het blijkt dat het gebruik van fictie goed aansluit op de belevingswereld van mensen die op andere manieren moeilijk bereikbaar zijn.”

coutinho.jpgHET GEBRUIK VAN FICTIE! HET STAAT ER LETTERLIJK! En dan durven het RIVM en de MSM nog te spreken over de ‘indianenverhalen’ op internet in programma’s als Pauw en Witteman? DIT IS WERKELIJK WEERZINWEKKEND! Maar het kan allemaal nog erger, want even verderop in dit onthullende stuk wordt gesproken over het gebruik van ‘de kunsten’:

Rob Zwijnenberg introduceert het project over kunst en genomics, opgezet door het Arts en Genomics Center in het Gorlaeus Laboratorium van de universiteit Leiden. Bij dit project werken kunstenaars enige tijd zij aan zij met wetenschappers in een laboratorium. Daar komt een kunstwerk uit voort. “Het voornaamste doel is het bevorderen van de samenwerking tussen kunstenaars en wetenschappers” vertelt Zwijnenberg. “We wilden onderzoeken hoe kunst kan bijdragen aan het publieke debat over de life sciences en hoe life sciences, geesteswetenschappen en kunsten elkaar kunnen versterken.” De interactie tussen de kunstenaar en de wetenschappers heeft directe invloed op het kunstwerk. “Dat kunstwerk kan weer het publieke debat gaan beinvloeden, zonder dat het meteen om voor of tegen gaat.”

toppers.jpgJa, beste lezers: we zitten hier wel eng dicht bij de film Der Ewige Jude en bij al die andere kunsternaars die de Nazi’s aan het werk zetten om de minderwaardigheid van de Untermensch op ‘kunstzinnige wijze’ uit te beelden en om aldus ‘het publieke debat te gaan beinvloeden’. Overigens is het aan de ene kant verbijsterend, maar toch ook weer niet echt verassend, dat NRC Handelsblad in het stuk met name wordt genoemd als medium via welke de ‘voorlichtings-strategieen’ kunnen worden uitgerold. We kennen de rol van Lux en Libertas als farma-propagandist en vergiftiger van ons volk reeds uit de zaak ‘Wim Wonderpil Kohler’. We blijven de campagne van Frans en zijn team de komende weken met belangstelling volgen! Wordt het ‘Suske en Wiske en het Vrolijke Vaccin?’ De tentoonstelling ‘Vaccinatie en Pandemie door de eeuwen heen’ in het Vredespaleis in Den Haag, geopend door Beatrix? Of gaan de ‘Toppers’ die zo jammerlijk faalden in Moskou in de rebound met een nummer ‘Vaccine and Shine?’

Print Friendly, PDF & Email
Share