web analytics

Het farmaceutisch complot (3): de zelfmoordarts

emc.jpgIn het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam werkt een totaal corrupte ‘diabetes en overgewicht-internist’ die zijn patienten willens en wetens een dodelijk medicijn voorschrijft. Het gaat om Eric Sijbrands. Deze medische crimineel vergiftigt zijn patienten met het in de VS wegens levensgevaarlijke bijwerkingen (ondermeer zelfmoordneigingen) verboden medicijn Acomplia/Rimonabant van producent Sanofi-Aventis. Hoe fataal de bijwerkingen van dit ‘medicijn’ kunnen zijn is overtuigend aangetoond door de webmaster van deze site in de door hem gewonnen zaak tegen farma-propagandist Wim Kohler van NRC Handelsblad. Naast het willens en wetens vergiftigen van zijn patienten, hetgeen een strafrechterlijk delict oplevert van de zwaarste categorie, bedrijft Sijbrands ook nog eens propaganda voor de zelfmoordpil in diverse media hetgeen zijn gedragingen nog dodelijker maakt: hij drijft niet alleen zijn eigen patienten het graf in, maar propageert ook nog eens dat overal in den lande patienten de zelfmoordpil tot zich nemen. Dat Sijbrands het fatale medicijn Rimonabant blijft voorschrijven, ook na alle negatieve publiciteit, is aan deze website bevestigd door de woordvoerder van het EMC. Waar het thans om gaat is heel Nederland te waarschuwen tegen de dodelijke praktijken van de door de farmaceutische industrie omgekochte medische crimineel Eric Sijbrands…

voordat hij nog meer slachtoffers kan maken. Hoe totaal corrupt Sijbrands is, blijkt niet alleen uit zijn rol als ‘ambassadeur’ (ook in NRC Handelsblad) voor Rimonabant, maar ook uit zijn ‘bijklusactiviteiten‘ voor Viagra-producent Pfizer. Hoe ziek en corrupt moet een ‘arts’ zijn als hij willens en wetens pillen voorschrijft waarvan het bewezen is dat ze levensgevaarlijk zijn en om die reden in de VS zijn afgekeurd door een panel van deskundigen met 14 tegen 0? Dan ben je geen arts, maar een moordenaar die louter omwille van persoonlijk financieel gewin bereid is zijn reet af te vegen met de eed van Hippocrates! Bij deze: heel Nederland zij gewaarschuwd voor de dodelijke activiteiten van de ‘overgewicht-specialist’ (leefden Koot en Bie nog maar, die hadden er een mooie slapstick van kunnen maken!) dr. Eric Sijbrands!

Print Friendly, PDF & Email
Share