web analytics

Het farmaceutisch complot (25): nog meer horror

horror.jpegStap voor stap is de farmaceutische industrie elke greep op de samenleving aan het verliezen en wordt ontmaskerd. Dankzij internet. We laten de vraag of hierbij sprake is van een misdadige ‘farmaceutische samenzwering’ om de wereldbevolking te vergiftigen en te reduceren tot een half miljard mensen -zie ondermeer de film Endgame van Alex Jones- maar even onbeantwoord, net zoals alle theorieen over mind control waarbij big farma in opdracht van bepaalde geheime machten zou werken aan het ‘uitschakelen’ van het zelfstandige denkvermogen om de wereldbevolking aldus te reduceren tot slaves and robots. We houden ons hier op deze site aan de feiten, dit overigens in tegenstelling tot de farma-lobby en mensen als Roel Coutinho. Maar we willen wel constateren dat de dictatoriale wijze waarop overheden vaccinaties door de strot van het volk willen duwen -daarbij gesteund door aantoonbaar corrupte media en omgekochte wetenschappers en politici- buitengewoon alarmerend is en olie op het vuur gooit van alle ‘farmaceutische complotdenkers’. Een -beknopt- overzicht van de ontwikkelingen van de laatste weken laat zien dat de farmaceutische industrie de strijd op alle fronten aan het verliezen is.

1. Na de complete mislukking van de HPV-vaccinatie waarbij de overheid aantoonbaar belangrijke informatie heeft achtergehouden wordt de volgende campagne alweer in de steigers gezet: nu moeten nota bene ondermeer baby’s worden geprikt tegen hepatitis!

2. In de VS is de leidende autoriteit op het gebied van de kinderpsychiatrie Joseph Biederman ontmaskerd als een pion van de farmaceutische industrie. Dit is extra alarmerend omdat hij geldt als een fanatiek promotor van ADHD en aanverwante ziektebeelden bij kinderen (en volwassenen) en medicatie. Volgens Trouw zou zijn ontmaskering er zelfs toe kunnen leiden dat de uitgangspunten van de Nederlandse ADHD-richtlijn moeten worden herzien.

3. Het documentaireprogramma Netwerk beschuldigt pillenfabriek AstraZeneca ervan belangrijke informatie te hebben achtergehouden inzake het anti-psychoticum Seroquel.

4. Datzelfde AstraZeneca blijkt in de VS een directeur van de FDA die gaat over de toelating van medicijnen te hebben omgekocht om Seroquel op de markt te krijgen.

5. Er is grote commotie ontstaan over de onverklaarbare dood van het jongetje Freek Hagoort direct na een vaccinatie. Nadat de autoriteiten en de RIVM aanvankelijk elke relatie tussen de vaccinatie en de dood van de jongen weglachten, moeten ze nu onder druk van media en politiek toch nader onderzoek doen. Er wordt thans zelfs al openlijk gewtijfeld aan de onafhankelijkheid van dit onderzoek.

6. Begin dit jaar klapte een groep klokkenluiders bij de Amerikaanse FDA uit de school: zij zouden onder grote druk zijn gezet bepaalde medical devices zoals pacemakers en implantaten goed te keuren. De groep wendde zich per brief tot president Obama.

Dit is deel 25 uit de geruchtmakende serie Het Farmaceutisch Complot. Verspreidt deze serie zo wijd mogelijk over internet! 

Print Friendly, PDF & Email
Share