web analytics

HET DEMMINK-KILLERS NETWERK IN BEELD

MORGEN BELLEN WE WEER MET HET LANDELIJK PARKET IN ROTTERDAM OM TE VRAGEN HOE HET GAAT MET HET FORMEREN VAN EEN DEMMINK-TEAM * MAAR WE WILLEN ZE VAST EEN HANDJE HELPEN DOOR ZE TE WIJZEN OP EEN GROEP PEDO-SADO MOORDENAARS WAARVAN DEMMINK WAARSCHIJNIJK DEEL UITMAAKTE EN NIET ALLEEN DEMMINK

demmink.spinks

Artikel uit 1997 uit The Guardian. Dit horror-netwerk kwam recent weer in het nieuws door de betrokkenheid van een voormalig topman van de BBC. In de Engelse pers is Joris Demmink direct in verband gebracht met dit killer-netwerk. Ook de Duitse jongen Manuel Schadwald viel ten prooi aan dit netwerk waarin vele Nederlandse ‘hoogwaardigheidsbekleders’ figureerden die tot op de dag van vandaag te boek staan als ‘eerzame burgers’ en vrijwel allemaal een koninklijke onderscheiding dragen. Onze gedachten gaan nu uit naar Baybasin en naar Jasper Steringa.

Print Friendly, PDF & Email
Share