web analytics

Het Berufsverbot voor Yoeri Albrecht (Vrij Nederland)

FORTUIJN-AMBASSADEUR YOERI ALBRECHT VLIEGT ERUIT BIJ VRIJ NEDERLAND: NIET GEDEMONISEERD, MAAR GEMARGINALISEERD

VRIJ NEDERLAND: YOERI IS HELEMAAL NIET ONTSLAGEN! HIJ IS MET VAKANTIE EN KOMT VOLGENDE WEEK WEER TERUG!

door Pamela Hemelrijk
Toen Vrij Nederland redacteur Yoeri Albrecht, op de begrafenis van Theo van Gogh, van Paul Witteman op zijn kop kreeg vanwege zijn optreden als ambassadeur van Fortuyn bij de verkiezing van De Grootste Nederlander, wist ik het al: die Albrecht kan voortaan naar zijn carri?re fluiten. Ik heb er zelfs nog een stukje over gemaakt:’Kop op Yoeri! Ze kunnen je misschien je broodwinning afnemen, maar niet je recht van spreken!’ Maar mijn voorspellingen komen tegenwoordig sneller uit dan god kan lezen. Albrecht is inderdaad aan de dijk gezet. Met een gouden handdruk. Op voorwaarde dat hij over zijn ontslag zwijgt als het graf. Zo niet, dan verspeelt hij zijn oprotpremie.

yoeri AlbrechtJe kunt van de postmoderne pers zeggen wat je wilt, maar zwijgen, daar zijn ze een meester in. Ere wie ere toekomt. Ik heb geprobeerd navraag te doen bij de hoofdredactie van VN, maar ik zit nog steeds op antwoord te wachten. Veelzeggend vond ik de reactie van de VN-redacteur die de telefoon opnam:’Het vertrek van Yoeri Albrecht? Maar dat is toch helemaal niet bek?nd?’

Je kon erop wachten. Vijf dagen na Fortuyns uitverkiezing tot Grootste Nederlander werd de tot dusver populaire en onomstreden Albrecht voor het eerst in zijn bliksemcarri?re geportretteerd als een ‘enigszins louche ogende journalist’. (Volkskrant, 20-11-2004). Gek genoeg werd hem niet nagedragen dat hij Fortuyn had verdedigd, maar dat hij vroeger net zo politiek correct was geweest als de Volkskrant zelf nu nog steeds is: ‘Op 4 mei 2002, toen het vermeende demoniseren van Fortuyn nog de gewoonste zaak van de wereld was, blies Albrecht nog zijn partijtje mee in zijn artikel Het ongelijk van Pim’.

‘Het vermeende demoniseren’. Die is goed! Er is dus niet gedemoniseerd (dat is allemaal rancuneus gezeur van laagopgeleide LPF-ers), maar het was w?l de gewoonste zaak van de wereld! Vandaar dat de Volkskrant er zo gretig aan meedeed. Maar Yoeri Albrecht, d?e had dat dus n?et mogen doen. Die had blijkbaar t?en al zijn stem moeten verheffen tegen een fenomeen, het demoniseren, dat volgens de Volkskrant dus nooit heeft bestaan.
Nou, wat er met je gebeurde als je dat toen al deed, daar kan ik zelf over meepraten. Ik dien bij deze een open sollicitatie in bij de Volkskrant. Geachte redactie. Ik heb, in tegenstelling tot ‘louche ogende journalisten’ als Albrecht, nooit mijn partijtje meegeblazen in het vermeende demoniseren van Fortuyn. Ik ben op dit punt brandschoon. Maar ja, ik ben daardoor wel brodeloos geworden. Mag ik een uitnodiging voor een gesprek tegemoet zien? Ik behoor nu tot de gediscrimineerde onderklasse der werklozen, dus het is uw morele plicht om mij positief te discrimineren. Dit alles in het kader van de solidariteit. Vraag maar aan Wouter Bos. Wat zeg ik: het staat zelfs in de wet!

Ach, het is een vertrouwd patroon, zullen we maar zeggen. Toen Jan Nagel Leefbaar Nederland had opgericht, onthulde de Volkskrant dat hij altijd al een gevaarlijke demagoog en een vuile opportunist was geweest. Vooral als opperhoofd van VARA’s Rooie Haan, want het onfrisse gekonkel en gemanipuleer dat zich daar afspeelde, daar lustten de honden geen brood van. Aldus de krant die zich tien jaar lang als een mak schaap voor de kar van de Rooie Haan had laten spannen Zonder ooit melding te maken van dat gekonkel en dat gemanipuleer. ‘Nagel deugt niet! Hoe we dat weten? Omdat hij vroeger net zo’n schurk was als wij!’ Dat stond er eigenlijk. Ik kan d’r niks anders van maken. Yoeri is er niet uitgegooid omdat hij aan het verketteren van Fortuyn heeft meegedaan; hij is eruit gegooid omdat hij na de moord van gedachten is veranderd.. Het maakt niet uit of je het in een vroeg of een laat stadium voor de goddelijke kale opneemt: d’r uit vlieg je. Geruisloos. In nacht und nebel.

Albrecht heeft overigens zelf aan VN vooraf toestemming gevraagd (en gekregen!) om in De Grootste Nederlander voor Fortuyn op te treden. Toenmalig hoofdredacteur Xandra Schutte kon dat moeilijk weigeren, want ze deed immers zelf ook aan dat programma mee, als ambassadeur van Anne Frank. Niettemin maakte ze toen al in ??n adem duidelijk dat Yoeri zijn eigen doodvonnis getekend had. Want wat tekende de Volkskrant uit haar mond op? ‘Ik heb die toestemming niet geweigerd. Dat was misschien laf, maar ik vond dat hij een eigen verantwoordelijkheid had.’ Met andere woorden: we vinden het goed, maar als je het doet staan we niet voor de gevolgen in. Dus kom niet bij ons klagen als je daarna toch de laan uitvliegt. Dat is dan je eigen verantwoordelijkheid.
Sjonge, dat is inderdaad een ongekend staaltje van hypocrisie en lafheid; daarin moet ik Xandra helemaal gelijk geven. Saillant: Xandra krijgt als ambassadrice van Anne Frank wel ruim baan om haar stukken te publiceren, terwijl de loopbaan van Albrecht als ambassadeur van de (winnende) Fortuijn wordt vernietigd. Dat geeft de stemming in ’s lands media aardig weer.

Blijft de hamvraag: als Yoeri niet vanwege zijn deelname aan De Grootste Nederlander is weggebonjourd, waarom dan w?l? Misschien kan iemand anders die vraag eens aan Emile Fallaux stellen. Of aan Gerard van Westerloo. Want mij lukt het niet.

Ene Monica zegt namens Vrij Nederland dat Yoeri op 8 augustus weer begint met zijn werkzaamheden. Op de vraag of dit ook kan worden geciteerd namens de hoofdredactie zegt ze ‘dat moet u aan Fallaux vragen’. Deze blijkt nu echter ook op vakantie.

postscriptum
Die progressievelingen toch: dat de supporters van een moordenaarsbende als de RAF wel eens werden gepasseerd voor een professoraat, daar spraken ze heftig schande van. Maar een berufsverbot voor de aanhangers van een man die nooit een vlieg heeft kwaad gedaan, daar hebben ze niks op tegen. Vroeger dacht ik altijd dat ze zo wegliepen met Mao en Castro en Honecker ondanks het geweld en de terreur, dat ze daar uit blind fanatisme hun ogen voor sloten. Maar het was natuurlijk andersom: wat ze zo aantrok in die systemen w?s juist het geweld en de terreur. D??r geilden ze op, en dat doen ze nog steeds. Dat mag nu toch wel duidelijk zijn.

Print Friendly, PDF & Email
Share