web analytics

Henry Meijdam’s dubbele en driedubbele petten

DE BELANGENVERSTRENGELINGEN VAN HENRY MEIJDAM

In de risicoparagraaf van de begroting van de Provincie Noord Holland voor 2004 staan twee claims van bedrijfsparkenontwikkelaar Chipshol. Over een van deze claims lezen we: “Door het onthouden van goedkeuring aan het wijzigingsplan van de gemeente Haarlemmermeer loopt de provincie het risico dat projectontwikkelaars de opgelopen schade op haar zullen verhalen. Ondersteund door twee vernietigingen van de Raad van State is inmiddels een schadeclaim ingediend van 21,3 mio Euro. Die is recentelijk verhoogd tot 118,5 mio Euro”. Op 20 november zijn de pleidooien (rechtbank Haarlem) in deze voor de provincie hachelijke zaak die de complete provinciale begroting in het honderd dreigt te laten lopen. De verantwoordelijke voor het onthouden van de provinciale goedkeuring aan de wijzigingsplannen is gedeputeerde en beoogd VVD-partijvoorzitter Henry Meijdam.

Henry MeijdamAls gedeputeerde met portefeuille Schiphol heeft Meijdam in 2000 en in 2002 eigenmachtig besluiten voorgekookt die het Chipshol onmogelijk maakten een bedrijvenpark te ontwikkelen bij Schiphol. Dit terwijl de gemeente Haarlemmermeer in 2000 instemde met de plannen van Chipshol en ook de provincie zelf zich in eerdere overeenkomsten en convenanten gebonden had verklaard aan het geven van medewerking aan de plannen van Chipsol voor met name het Groenenberg-terrein in Schiphol-Rijk. Vooral op grond van deze gewekte verwachtingen heeft de Raad van State (RvS) tot twee keer toe gehakt gemaakt van de beslissingen van de provincie waardoor de claim van 20 november door juristen als zeer kansrijk wordt gezien. Een verzwarende omstandigheid is nog, dat de provincie een door de RvS opgelegde termijn waarbinnen na de eerste afkeuring van het wijzigingsbesluit in 2000 een beslissing moest worden genomen heeft laten verlopen waardoor de schade voor Chipshol sterk toenam. Hoe heet deze aardappel de provincie inmiddels in de mond ligt, blijkt wel uit de uitvoerige reactie van Commissaris van de Koningin Borghouts op een eerdere publicatie over de claim op deze website. Ook stelde de SP-statenfractie op 4 november vragen naar aanleiding van hetzelfde artikel.

Twee van deze vragen gaan over de mate waarin Meijdam de staten heeft geinformeerd over de claim: die informatie was nihil. En dat terwijl Meijdam niet alleen als gedeputeerde verantwoordelijk is voor de donkere financiele wolken die zich boven de provincie samenpakken, maar ook door tal van belangenverstrengelingen negatieve aandacht op zich vestigt. Zo is Meijdam voorzitter van het Bestuursforum Schiphol, het beleidsorgaan achter de SADC (Schiphol Area Development Company), het bedrijf dat hevig met Chipshol concurreert in het ontwikkelen van bedrijvenparken rond Schiphol. In Bestuursforum en SADC nemen drie overheden deel (de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en de provincie Noord Holland) en Schiphol. Met twee van deze participanten heeft Meijdam een hechte relatie: met de provincie als gedeputeerde en met Schiphol als voorzitter van het Schadeschap Schiphol. Meijdam lijkt zijn politieke macht te gebruiken om een partij te benadelen die concurreert met ondernemingen (SADC, Schiphol) waarbij hij zelf functies bekleedt. Daarbij gaat hij gezien de oordelen van de RvS juridisch zwaar over de schreef waardoor de provincie in 2004 enorme schade dreigt te lopen. Eind november, daags na de rechtzaak in Haarlem, beslist de VVD of Meijdam partijvoorzitter wordt.

Print Friendly, PDF & Email
Share