web analytics

Harm Brouwer: zeg het dan, lafbek!

brouwerDe hoogste man van het OM, super-PL (pathologische leugenaar) Harm Brouwer is buitengewoon intensief bezig met zijn eigen integriteit. In het Radiodagboek op Radio 1 zei hij maandag dat er in Nederland mensen zijn die ‘zich uitgeven als journalist‘ die zijn ‘integriteit structureel en consequent ter discussie stellen‘. Dat is nogal wat. Maar hij deed er nog een schep bovenop en zei dat ‘hij daar wakker van ligt, letterlijk‘. [beluister de uitzendingen; de quote van Brouwer is gedaan op maandag]. Radio 1 was niet geinteresseerd in wie of wat de super-PL bedoelde. Maar wij zijn dat wel. Wij menen dat Brouwer er niet mee weg kan komen zo’n uitspraak te doen zonder boter bij de vis te geven. Wat zijn dat voor achterbakse praktijken van de hoogste van van het OM? En nog urgenter: waarom gaat er niemand in op de -veel belangrijker- onderliggende vraag: stelt deze journalist (of journalisten) de integriteit van de super-PL terecht ter discussie of maken ze zich schuldig aan smaad en laster? En als dat laatste het geval is, waarom neemt de super-PL dat geen maatregelen maar loopt hij in plaats van naar de rechter te stappen te janken voor Radio 1? Allemaal cruciale vragen die beantwoord moeten worden. Jullie kunnen daarbij helpen, lezers, door Brouwer via zijn woordvoerder Evert Boerstra om opheldering te vragen. Op wie doelt de super-PL? Welke journalist bedoelt hij? Waarom noemt hij deze niet bij naam als hij er zo kapot van is dat hij er zelfs niet van slaapt? Hier is iets heel erg mis, lezers! Want wij weten

michakatdat de super-PL niemand anders bedoelt dan Micha Kat. Hij is immers de enige in Nederland die zich journalist noemt en die de integriteit van Brouwer al jaren ter discussie stelt. Er is gewoon niemand anders. Er is Wim Dankbaar en zijn groep met hun websites; ook zij stellen de integriteit van de super-PL ter discussie en hebben zelfs aangifte tegen hem gedaan wegens fraude in de Deventer Moordzaak, maar zij noemen zich geen journalist(en). Bovendien heeft Brouwer blijk gegeven van een preoccupatie met uw webmaster in een veel geciteerde toespraak in 2006 waarin hij 100% zeker op uw webmaster doelt. Hij zei daarin:

Die horizontalisering van de informatievoorziening is goed te zien, wanneer ik mijn eigen naam op Google invoer. De eerste twaalf treffers zijn afkomstig van een internetencyclopedie, mijn eigen OM, twee televisieomroepen, een aantal juridische sites en een paar weblogs, waaronder een namaakeditie van NRC-Handelsblad. (…) En op de namaaksite van NRC-Handelsblad word ik door de maker, een schijnbaar ontevreden oud-medewerker van die krant, aangemerkt als Super- PL, waarbij PL voor ‘pathologische leugenaar’ staat. [lees hier de hele speech].

Eerder vroeg ik woordvoerder Boerstra om uitleg en die zei dat Brouwer eigenlijk niemand in het bijzonder bedoelde. Hij kwam met een verhaal dat ‘iedereen zich tegenwoordig journalist kan noemen’ en dat zulks een ‘probleem’ zou vormen, zoiets. Maar dat is beside the point. Het gaat om concrete gevallen van mensen die zich journalist noemen en de integriteit van Brouwer ter discussie stellen. Waarom noemt Brouwer dan geen namen? Is hij ergens bang voor? Bijvoorbeeld dat deze journalist gewoon gelijk heeft en hij daarom terugdeinst voor een directe confrontatie? Is dit geen fucking shame? Laat het even op u inwerken:

De hoogste man van het OM is een weerzinwekkende, criminele leugenaar die met zijn fraudes en zijn leugens een spoor van verwoesting door juridisch Nederland trekt. Jaar na jaar na jaar. Dan is er een journalist die dat allemaal blootlegt en aan de kaak stelt. Vervolgens gaat Brouwer over tot een hetze-achtige stemmingmakerij tegen deze journalist echter zonder hem bij naam te noemen. Dat durft hij blijkbaar niet. Vervolgens haalt deze journalist verhaal: bedoelt Brouwer mij? “Nee” zegt zijn woordvoerder. “Brouwer bedoelt eigenlijk niemand.”

Is dat acceptabel van de hoogste man van het OM? Nee, natuurlijk niet! Of hij wordt onrechtmatig belasterd en neemt maatregelen, of hij houdt zijn mond. Met dit achterbakse gedrag bekent de super-PL in feite schuld aan alles wat de ‘zich journalist noemende figuur’ hem voor de voeten werpt! Gisteren deed Brouwer er via zijn woordvoerder nog een schp bovenop en ontvingen we deze email:

Beste Micha Kat en Wim Dankbaar,

Afgelopen maandag (2 november) had ik jullie nog aan de telefoon, jullie informeerden toen naar een uitspraak die Harm Brouwer die dag in het Radiodagboek op Radio 1 had gedaan. Ik heb het nog even besproken maar met ‘iemand die zich uitgeeft als journalist’ doelde hij niet op Micha Kat. Zoals ik toen al aangaf is journalist geen beschermd beroep. Iedereen kan zich uitgeven voor journalist, op internet zie je daar meer voorbeelden van.

Met deze uitspraak manifesteert Brouwer zich opnieuw als leugenaar. Pathologische leugenaar. Want hij doelde wel op Micha Kat. Deze man moet onschadelijk worden gemaakt. Het is een zombie.

Print Friendly, PDF & Email
Share