web analytics

Hans Holthuis neemt wel juridische pedo-stap

holthuis.jpgGisteren werd bekend dat Hans Holthuis, voormalig topman van het Openbaar Ministerie en thans griffier van het Joego-schijntribunaal een zaak aanspant tegen Nieuwe Revu bij de Raad voor de Journalistiek. Hij komt hiermee in het geweer tegen een publicatie in het blad waarin hij wordt neergezet als betrokkene bij het pedofielen (‘Rolodex’) onderzoek dat tot 1999 liep en zich richtte op (top)mensen van Justitie. De publikatie zelf is na te lezen via de site van auteur Stan de Jong. Deze move van Holthuis steekt schril af bij het zwijgen van zijn ‘broeder in de zonde’ Joris Demmink. Nu gaan we het niet hebben over de kwaliteit van de rechtsgang bij de Raad (deze site berichtte hierover in het verleden meer dan uitgebreid) maar over de zaak die Joris Demmink zelf in 2003 tegen het NOS Journaal aanspande. Het Journaal had gemeld dat de SG zijn ‘kindermisbruik zelf had toegegeven’.
In de zoekmachine van de Raad is de naam van klager Demmink niet terug te vinden. Uw ombudsman concludeert dat de klacht aldus in de archieven is opgeslagen:

X vs L. Runderkamp en H. Laroes (NOS Journaal)

RvdJ 2004/48
Datum:2004-06-29
Uitspraak:gegrond
Medium:NOS Journaal
journalistieke werkwijze:
– bronnen,
– hoor en wederhoor

feitenweergave:
– grievende berichtgeving,
– tendentieuze berichtgeving

aard van het medium:
– televisie (publieke omroep

Demmink heeft zich dus bij de Raad gemeld als ‘X’. Curieus en zelfs absurd: hoe kan het zijn dat ‘anoniem klagen’ wordt toegestaan bij een orgaan dat zich of all topics buigt over de kwaliteit van journalistiek, per definitie openbaar? Het is een van de meest bizarre elementen in de Demmink-horrorstory die we hier te pakken hebben. Zou de mysterieuze identiteit van de klager die het NOS Journaal beschuldigde van ‘grievende en tendentieuze berichtgeving’ ook de verklaring vormen voor de absurde omstandigheid dat noch deze klacht noch de uitspraak geleid hebben tot enig artikel in de mainstream media? Reeds toen al moest de affaire-Demmink coute que coute worden doodgezwegen zelfs als deze onderwerp werd van een rechtsgang bij de Raad!

Dan het feit dat de klacht gegrond is verklaard. Gezien het dossier-Demmink anno 2007 kan wat ons betreft worden vastgesteld dat de man een misbruiker is van kinderen, maar waar het in deze zaak natuurlijk vo0oral om gaat is de mededeling van het Journaal, uitgesproken (ik herinner het me nog goed) door Pia Dijkstra dat ‘hij zijn misbruik zelf heeft toegegeven’. Is het journalistiek voorstelbaar dat een medium als het NOS Journaal, hoe minimaal het journalistiek talent dat daar rondloopt ook moge zijn, zoiets zegt zonder feitelijke onderbouwing? Nee, non, njet: dat bestaat gewoon niet in zo’n gevoelig item. Daar komt dan nog bij dat het Journaal reeds een dag na de betreffende uitzending uit eigen beweging rectificeerde, een handeling die de klacht van ‘X’ bij de Raad totaal overbodig maakt maar ook sterk wijst op intimidatie. De conclusie moet dus luiden dat de Raad in deze zaak niet naar de feiten heeft gekeken maar zich heeft opgesteld als beschermer van de macht. Hans Holthuis kan de uitspraak in zijn zaak tegen Nieuwe Revu met alle vertrouwen tegemoet zien.

De gang van zaken rond de klacht van Demmink bij de Raad is van groot belang in de zaak die Demmink tegen mij zal aanspannen. We gaan de gang van zaken exact reconstrueren, de leden van de Raad die zich over de klacht bogen zullen worden opgeroepen net als Runderkamp en Laroes. Als die laatste tenminste uit de bezemkast kan worden weggetrokken waar hij zijn nieuwe stagiairs een zovvelste beurt placht te geven.

Print Friendly, PDF & Email
Share