web analytics

HAMMERSTEIN, WEDZINGA EN JORIS DEMMINK

TWEE ‘VOORNAME’ JURISTEN PROBEREN PEDOFIEL DEMMINK TE HULP TE SCHIETEN: WAT DRIJFT HEN? * OSCAR HAMMERSTEIN IS KRANKZINNIG GEWORDEN * WICHER WEDZINGA IS GEWOON EEN BEDRIEGER DIE OP GEEN ENKELE WIJZE SERIEUS KAN WORDEN GENOMEN * INFOWAR BEREIKT NU OOK HET HART VAN DE ZWARTE MAFIA

WEDZINGA GEEFT ZICH NOG ALTIJD TEN ONRECHTE UIT ALS ADVOCAAT EN HOORT IN DE GEVANGENIS; HAMMERSTEIN (ZAT AL IN DE GEVANGENIS) WAS ZELF BETROKKEN BIJ KINDERMISBRUIK EN ‘VERDEDIGT’ NU DEMMINK

hammerstein2

Yehudi Moszkowicz. Marcel Haenen. Pedo-advocaat Job Knoester. Micha-psychiater Bram Bakker. Peter R. de Vries. Enkele namen die we tegenkomen op de Twitter-lijst van ex-rechter Wicher Wedzinga. Zegt niets. Hoewel? Wedzinga trekt de laatste weken de aandacht met pathetische en zelfs licht hysterische tweets voor Demmink. Ze doen een beetje denken aan Peter R. de Vries. Wicher Wedzinga ‏@WicherWedzinga 13 apr. @paul__van__dijk Zo gezien zouden “hearsay” en roddels ook niet tot een veroordeling van #Demmink mogen leiden en Wicher Wedzinga @WicherWedzinga Over een tijd zit niet #Demmink in de beklaagdenbank, maar de #media en is de hamvraag: “hoe heeft dit zo lang voort kunnen slepen?” Op zijn website presenteert de ex-rechter op het oog geleerde en doorwrochte beschouwingen over de Demmink-verhoren. Op het oog, want ook in deze stukken probeert Wedzinga niets anders dan het spijkerharde bewijs tegen Demmink te ‘demonteren’. Wat mij betreft loopt Wedzinga met zijn tweets en zijn twitter-vrienden volledig tegen de lamp. Waarschijnlijk probeert hij vanuit zijn kwetsbare positie als veroordeeld rechter persoonlijk gewin te behalen door Demmink te hulp te schieten. Deze houding van Wedzinga is eens te meer opmerkelijk omdat we in het verleden een compleet andere Wedzinga leerden kennen die zelf verklaringen aflegde tegen de pedo-top van Justitie en de meest weerzinwekkende perversiteiten onthulde van mensen als Donner, Hirsch Ballin en…. Demmink. Maar dat was toen. Het heeft er alle schijn van dat Wedzinga de ‘Wabeke-shuffle’ uitvoert, genoemd naar de pedofiele raadsheer van het Haagse Hof die in 2003 de verhalen over Demmink in het Anne Frank Plantsoen bevestigde en zelfs als bewijs van Demmink’s perversiteiten een kinderporno-film overhandigde aan Henk Krol, maar kort daarop opeens ontkende ooit met Krol te hebben gesproken. Extra bewijs voor de ’trollen-rol’ van Wedzinga is natuurlijk dat hij op ‘de lijst’ staat van Pauw & Witteman en tegenwoordig zelfs ook geldt als ‘media-deskundige’ en mag publiceren op de door Demmink gefinancierde MSM-propaganda-site De Nieuwe Reporter waar we ook vriend Chris Klomp weer aantreffen. We hebben het al eerder geschreven: iedereen die aanschuift bij P&W is qualitate qua corrupt/omgekocht/gechanteerd of gewoon crimineel. Als dat niet het geval is, wordt hij of zij ‘gekneed’ en ‘voorbewerkt’ zoals het geval was met Henk Krol.

wedzinga

Dan Oscar Hammerstein. Deze lijkt wel krankzinnig te zijn geworden met zijn opzichtige verdediging van Demmink en zijn pathetische aanvallen op Henk Krol. Oscar Hammerstein @HammersteinO ·22 apr. Volgende schandaal rond #HenkKrol: Frontaal Naakt. » De studiereizen van Henk Krol #50+ http://www.frontaalnaakt.nl/archives/de-studiereizen-van-henk-krol.html … via @frontaalnaakt en Oscar Hammerstein @HammersteinO · 22 apr. Verbijsterend: de mensen achter de Demmink-aanklacht: Jan Poot en Robert Rubinstein http://www.frontaalnaakt.nl/ via #Demmink #HenkKrol en Oscar Hammerstein @HammersteinO · 22 apr. Achter de #Demmink aanklacht schuilen samenzweerders onder leiding van #Poot die #justitie willen destabiliseren #megaclaim #rubinstein en Oscar Hammerstein @HammersteinO · 17 apr. Pootje Lichten — Poot de financier van de campagne tegen Demmink http://wp.me/p2Y5YB-R0 via @Swapichou. In het begin kon ik niet geloven dat deze tweets authentiek waren. Hammerstein. De grote partner-in-crime van uber-pedofiel Frits Salomonson met wie hij zo’n beetje alles heeft uitgevroten wat in het wetboek van strafrecht verboden is, tot en met witwassen van drugsgelden aan toe. Salomonson, die volgens een getuige in zijn martelkelders kinderen verminkte en zelfs vermoordde samen met Demmink en Claus. Vervolgens kroop hij in bed met Gerard Spong die zijn eigen zoon Xander uitleverde aan de pedo-netwerken en meenam naar de sauna voor zijn vrienden, aldus de moeder van Xander. Ook wordt Spong genoemd als aanwezige op de horror-boot Apollo van KPMG. Enige jaren geleden belde Hammerstein Micha op nadat deze op bezoek was geweest bij Gerard Spong. In dat gesprek probeerde Spong uren lang alle verhalen over zijn kindermisbruik te ontkrachten door ze toe te schrijven aan de wraakzucht van de moeder van Xander. Hij liet daartoe zelfs allerlei processtukken zien. Direct na dat gesprek, ik stond koud buiten op de Keizersgracht, belde Oscar. Waarom hij niet bij dat gesprek aanwezig kon zijn. Wat was er besproken tussen mij en Gerard? Ik moest echt helemaal niets geloven hoor, van al die rare verhalen over kinder-kelders en pedo-feesten. Allemaal waanzin! Enzovoort enzovoort. Ik was verbijsterd: ik had een doodsbange Hammerstein aan de lijn die kennelijk vreesde dat amice Spong hem ‘erbij had gelapt!’ Wat een wereld. Maar echt geloofwaardig als verdediger van Demmink… nee, dat is Hammerstein allerminst.

Print Friendly, PDF & Email
Share