web analytics

HAAGS HOF: GEEN CAMERA WEGENS ‘CREEREN PODIUM’

EXTRA: DAGBLAD VAN HET NOORDEN: LIEVER FAILLIET GAAN DAN DE WAARHEID BERICHTEN, EXCLUSIEF MET VIDEO

EXTRA EN BREAKING: DE VOGELENZANG-ZAAK TEGEN MICHA WAARVOOR HIJ VIER MAANDEN HEEFT GEZETEN WORDT DOORVERWEZEN NAAR HET HOF ARNHEM-LEEUWARDEN, HET HOF DAT WESTENBERG EN KALBFLEISCH VRIJSPRAK EN DE VERVOLGING VAN DEMMINK GAAT BELETTEN, LATER MEER * HET HOUDT NOOIT OP, NIET VANZELF….

DEMMINKPEDO

DESPRATE HAAGSE PEDO-RAADSHEREN BELETTEN DAT DE ZITTING VAN VANDAAG IN DE GRAFFITI-ZAAK WORDT GEFILMD OMDAT MICHA EEN ERIC ‘EEN PODIUM ZOUDEN WILLEN CREEEREN’ * HAAGSE PEDO-RAADSHEREN BESCHERMEN JORIS DEMMINK EN WILLEN EEN FILMVERBOD VOOR DE GEHELE GRAFITI-ZAAK * KOMT ALLEN OM 13:30 UUR NAAR HET PALEIS VAN JUSTITIE

Geachte heer Donk,

Uw verzoek heb ik voorgelegd aan de voorzitter van de wrakingskamer. De reactie van de voorzitter is als volgt:
“Het aan mij gezonden schriftelijke verzoek van JDTV tot het maken van beeldopnamen van de zitting van de wrakingskamer in de zaken van Donk en Kat, van welke kamer ik voorzitter ben, heb ik afgewezen. Opname apparatuur zal daarom in de zittingszaal niet worden toegelaten. De reden voor afwijzing van het verzoek is gelegen in de omstandigheid dat in de onderhavige zaken, gelet op alle eerdere incidenten in de gehele procedure, de beeldopnamen kennelijk zijn bedoeld om voor de bij de zittingen in de hoofdzaak betrokkenen een podium bij het grote publiek te creëren. Dat dient geen redelijk doel in de onderhavige strafzaak, waarin beide indieners van het wrakingsverzoek terecht staan. Verslaglegging van de wrakingszitting door audiovisuele opnamen kan een goed verloop van dat strafproces in de hoofdzaak beïnvloeden. Het principiële belang van openbaarheid van de zitting van de wrakingskamer wordt door de afwijzing van audiovisuele middelen overigens niet geschaad.”

Met vriendelijke groet,

Drs. M.H. (Maartje) Verweij
Sr. Communicatieadviseur/persvoorlichter

Bestuurs- en bedrijfsondersteuning
070-3811715

Wat we hier dus zien is een extreem voorbeeld van wat ik noem de ‘val van de vooringenomenheid’. Dit komt erop neer dat het Hof in hun fanatisme en hun agressie elke ‘schijn van partijdigheid’ te bestrijden alleen maar bevestigingen aanreikt van totale partijdigheid. Zo probeert de wrakingskamer thans te beletten dat Micha en Eric -nota bene als journalisten!- hun eigen zaak mogen filmen -dan wel dat anderen hun zaak filmen- met als argument dat zij ‘een podium willen creeren bij het grote publiek’ -hetgeen nu juist bij uitstek de missie is van de media en de journalistiek. We kunnen nu wel zeggen dat het Haagse Hof niet alleen partijdig is, maar ook krankzinning. Journalisten mogen niet filmen omdat zij op die manier publiek trachten te bereiken. Ja sorry hoor, no further questions. Laat de witte jassen de zwarte toga’s maar meenemen richting de dichtstbijzijnde TBS-kliniek. Maar kijken we wat beter naar de tekst van Maartje Verweij, wordt het allemaal nog veel erger. Hier is zonder enige twijfel sprake van een criminele samenzwering van met belastinggeld betaalde functionarissen het satanische pedo-netwerk dat in deze zaak centraal staat (Joris Demmink en de rechterlijke macht) te beschermen.

VERHEIJ
De president van het Haagse Hof Verheij. Hij sleurt de reputatie van zijn gerecht door het slijk om criminelen en pedofielen uit de wind te houden. Thans probeert hij te beletten dat de cruciale Demmink-graffiti zaak niet wordt gefilmd.

1. Zo wordt gezegd dat het ‘creeren van een podium in de onderhavige strafzaak geen redelijk doel dient’. Hiermee verraadt het Hof de ware intenties op onvoorstelbare wijze. Immers: dat ‘redelijke doel’ bestaat natuurlijk wel, maar vanuit het belang van Joris Demmink en de pedo-rechters die de facto zelf in de beklaagdenbank zitten in deze strafzaak is het beter dat ‘redelijke doel’ niet te erkennen en te proberen zo min mogelijk publiciteit rond deze zaak te genereren! Vannuit het belang van de verdachten is dat ‘redelijke doel’ juist in extreme mate aanwezig waar nog eens bijkomt dat hen wordt belet hun vak uit te oefenen hetgeen een Berufsverbot oplevert dat onrechtmatig is vanuit vaste jurisprudentie van het EVRM.

2. Het Hof geeft als argument tevens dat er sprake zou zijn van ‘alle eerdere incidenten in de gehele procedure’. Deze ‘incidenten’ waren geen ‘incidenten’ maar geheel legale acties van verdachten die slechts gebruikt maakten van hun rechten zoals het wraken van partijdige rechters of het zich beroepen op de Persrichtlijn. Het is echt weerzinwekkend dat de rechters op deze manier ‘wraak nemen’ op Micha en Eric, zulks temeer daar deze ‘incidenten’ werden veroorzaakt door het falen van de rechters zelf. Daar komt nog eens bij dat verwijzing naar ‘eerdere incidenten’ op geen enkele wijze een argument kunnen vormen opnames te beletten als deze niet rechtstreeks verband houden met het filmen en met eventuele ordeverstoringen die daarvan het gevolg waren. Zulks is in deze zaak niet het geval daar we nog nooit toestemming hebben gehad om zittingen op te nemen.

3. Let ook op de afsluiting: Het principiële belang van openbaarheid van de zitting van de wrakingskamer wordt door de afwijzing van audiovisuele middelen overigens niet geschaad. En dat durven rechters te schrijven terwijl het recht op filmen van zittingen is vastgelegd in de Persrichtlijn! Dit is hetzelfde als de chirurg die na het afzetten van het verkeerde been aan zijn slachtoffer meldt: het princiele belang van een goede medische ingreep is door het afzetten van het verkeerde been overigens niet geschaad. Nogmaals: laat maar komen die witte jassen!

4. Let ook goed op de woorden van het Hof ‘voor de bij de zittingen in de hoofdzaak betrokkenen’. In de hoofdzaak! Daarbij gaat het om graffiti aangebracht op het huis van Demmink en op gebouwen van Justitie zelf. Hiermee zegt het Hof dus eigenlijk: jullie mogen niet filmen want anders wordt er een ‘groot publiek’ gecreerd voor de behandeling van de zaak waarbij wijzelf betrokken zijn en waarin onze eigen wandaden centraal staan! Want dit waren de teksten van de graffiti:

Op het huis van Demmink: PEDO! Gevaar

Op het pand van de Raad voor de Rechtspaak: Raad voor de Kinderverkrachting

op het pand van het Parket-Generaal: Vervolgen: Demmink en Westenberg

Op het pand van het Paleis van Justitie: Westenberg 75K (verwijzend naar de 75.000 Euro die de criminele rechter H. Westenberg meekreeg van zijn gedwongen vertrek bij de Haagse rechtbank wegens corruptie).

Dus het Haagse Hof wil voorkomen dat er een ‘podium’ ontstaat waarop al deze zaken aan de orde komen? No further questions! Hieronde nog de tekst van een email die Micha stuurde naar zijnn advocaat Gerard van der Meer ter voorbereiding van de zitting van vandaag:

Amice,

Ik begrijp dat we 8 jan. weer voor de wrakingskamer-Van Dissel zitten in de graffiti-Wellink zaak?

De volgende punten:

1. De wraking van de wrakingskamer-Van Dissel wegens filmverbod was blijkbaar geheel terecht aangezien we van het college-Schuering van hetzelfde Hof wel gewoon mochten filmen op de regiezitting-Kiers

2. Nu de Vogelenzang-zaak waarschijnlijk naar een ander Hof gaat (uitspraak vandaag?) zou dezelfde discussie nl. over de positie van de vrouw van Kiers gevoerd moeten worden inzake de graffiti-zaak. Dat Kiers in die zaak niet als getuige moet worden gehoord doet hieraan niets af.

3. Wraking van het Haagse Hof in deze zaak is temeer aan de orde, daar het Hof zich in de zaak-Baybasin reeds onbekwaam heeft geoordeeld wegens banden van de raadsheren met Demmink. Dat speelt in deze zaak a fortiori daar Demmink zelf een van de aangevers is.

4. Ook moet het Haagse Hof in deze zaak worden gewraakt omdat het zelf partij is wegens de graffiti op het Paleis van Justitie

5. In het licht van dit alles is het ons blijkbaar opgelegde wrakingsverbod onrechtmatig en eens te meer een bewijs van de partijdigheid van het Haagse Hof.

6. Deze zaak moet worden doorverwezen naar een ander Hof; de argumenten daarvoor in deze zaak zijn veel sterker dan die in de Vogelenzang-zaak die ik eigenlijk liever in Den Haag zou houden.

groet!
Micha

Print Friendly, PDF & Email
Share