web analytics

‘Groenink niet overal vervloekt’

groenink1.jpg“Niet overal vervloeken ABN Amro’ers Rijkman Groenink die ze heeft uitgeleverd aan het bankentrio en een forse overnamebonus opstreek”. Een intrigerende zin in een artikel in De Volkskrant waarin in al z’n ingetogenheid en journalistieke angst toch een alarmerend beeld wordt geschetst van de situatie bij de voormalige bancaire trots van Nederland. Ook De Volkskrant blijft de grote schuldige van het bankendrama, de incompetente graaier, de megalomane destructor en de arrogante egomaan Rijkman Groenink de hand boven het hoofd houden, ook al weten de gecorrumpeerde journalisten Frank van Alphen en Merijn Rengers net zo goed als iedereen dat ABN Amro onder Groenink de juiste morele weg geheel en al is kwijtgeraakt en zich op een noodlottig pad heeft begeven van hebzucht en delicten hetgeen de bank een easy target maakte voor de drie buitenlandse raiders die nu zo tekeer gaan. Binnen ABN Amro wordt in werkelijkheid heel anders gesproken over Groenink dan uit het Volkskrant-artikel blijkt.

Er wel degelijk veel woede over het falende optreden van de voormalig CEO die zijn eigen ambities steeds liet prevaleren boven het wel en wee van zijn eigen mensen en aldus de eerste voorwaarde van goed leiderschap met voeten trad. De webmaster kwam Groenink recent tegen in lunchroom Delcavi in de Amsterdamse Beethovenstraat. De ex-CEO maakte een gejaagde en zelfs paniekerige indruk. Hij liep naar binnen en rende direct weer naar buiten zonder een consumpte te hebben genoten. Het zou een schrale troost zijn voor de ABN Amro’ers die nu worden gemarteld door enge en engelstalige ontslagaanzeggingen, incompetente Belgische managers en/of een ontwricht gezinsleven door stress en gedwongen thuiszitten dat de veroorzaker van al deze ellende ook zelf wordt gekweld door een kwaad geweten -30 miljoen of niet- en als een angstige schim door het leven moet gaan.

Print Friendly, PDF & Email
Share