web analytics

Groen Links en SP onder extremistisch vuur

?EXTREMISME’ GROEN LINKS EN SP VOOR DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK

Sinds de moord op Pim Fortuyn komen steeds meer schokkende feiten boven water over extremistische activiteiten van de achterbannen van SP en Groen Links . Hoezeer de ?radicalo?s? met deze partijen zijn verweven bleek op vrijdag 31 oktober toen bij de Raad voor de Journalistiek twee zaken dienden die waren aangespannen door de gematigde krachten binnen deze partijen. De gedaagden: HP/de Tijd en De Telegraaf. Beide media publiceerden artikelen waarin de partijen direct in verband werden gebracht met extremistisch en gewelddadig gedrag. Het werd een memorabele middag.

In de wachtkamer van de Raad zitten enkele belangstellenden. Een
jongeman komt binnen en vraagt scherp: ,,Horen jullie bij Siebelt of De
Telegraaf?” De man, fotograaf van het krakersblad Ravage, had
zojuist alle aanwezigen ongevraagd op de foto gezet. Met ?Siebelt? bedoelde hij
onderzoeker Peter Siebelt die als getuige-deskundige zou optreden en door
de radicalo?s wordt gezien als kwade genius achter zowat alle kritische
publicaties over hun beweging. Een collega van Ravage zette alles en
iedereen op video terwijl hij ondertussen luisterde hij naar een zendertje in zijn oor.

De activisten waren aanwezig bij twee zaken die de parlementaire tak van hun
beweging, GroenLinks en de SP, hadden aangespannen tegen HP/de
Tijd en De Telegraaf. Het gaat hier niet om rechtszaken, maar om klachten bij
de Raad voor de Journalistiek. Dit orgaan bekijkt uitsluitend of journalisten niet over de schreef zijn gegaan en kan geen bindende uitspraken doen. De strengste sanctie die de Raad kan opleggen is een veroordeling tot rectificatie. Meestal doen de veroordeelde media dat ook.

Voorzitter Herman Meijer van GroenLinks deed zijn beklag over het artikel
?De GroenLinks-Connectie? dat op 6 juni van dit jaar op de voorpagina van HP/De Tijd werd aangekondigd met de tekst ?Volkert en zijn milieu – Het sinistere netwerk
rond GroenLink?s?. Volgens Meijer wordt in het artikel ten onrechte
gesuggereerd dat er een innig verband bestaat tussen GroenLinks, bepaalde
vormen van terreur en de moord op Pim Fortuyn.
Meijer betoogde dat de publicatie niet alleen de partij beschadigd heeft, maar
ook personen. Ter illustratie leest hij een brief voor van oud-wethouder Jack
Bogers uit Wageningen. Bogers lekte op de avond dat Pim Fortuyn werd
vermoord de naam van de moordenaar. Op deze manier reed de GroenLinkser de
recherche in de wielen. Volgens Meijer is het aan HP/de Tijd te wijten dat
Bogers nare opmerkingen en anonieme telefoontjes ontving.
Zijn oordeel over terrorismedeskundige Siebelt, een van de bronnen van het
artikel, is vernietigend. Deze internationale vraagbaak werd door Meijer
bestempeld tot ?een dwaze figuur die een eigen wereld in zijn hoofd heeft
gecreeerd?.
Ed van Thijn, een van de ?rechters? tijdens de zitting, haakte hierop in met de memorabele woorden:?Maar het kan ook een persiflage van HP/de Tijd zijn, een soort Koot en Bie-achtige karikatuur?.

Vervolgens is de SP aan de beurt. Fractiemedewerker Hans van Heijningen
richt zijn pijlen op een artikel uit De Telegraaf waarin de banden worden blootgelegd tussen de SP, de extreem-linkse financier XminY, de taartgooiers van Pim Fortuyn en de sympathisanten van Volkert van der Graaf. Van Heijningen stelt dat een aantal feiten in een suggestief kader zijn geplaatst en vervolgens op
onjuiste wijze met elkaar zijn verbonden.?De website van het Anarchist
Black Cross, waarop de steunbetuiging voor Volkert staat, heb ik nooit
gezien. Als ik dat had geweten had ik hen wellicht geen geld gegeven.” Van
Heijningen zegt zich beschadigd te voelen en tot in zijn eigen straat problemen te ondervinden.Feit is echter dat de SP’er geld heeft gegeven aan deze organisatie met de volgende doelstelling:?Het ABC gelooft dat in een samenleving met andere politieke, sociale en economische omstandigheden gevangenissen overbodig worden. Om een beweging op te zetten die de huidige samenleving aanvalt, dient er ook op gelet te worden dat die beweging verdedigd wordt. Daarom richt het ABC zich vooral op politieke- en oorlogsgevangenen. Niet-gewelddadigheid is hierbij geen leidraad voor het ABC, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een organisatie als Amnesty International.”
Van Heijningen geeft zonder meer toe dat hij ?niet wakker lag ?over de taarten die
Fortuyn twee maanden voor zijn dood in zijn gezicht kreeg. Deze taarten
waren gevuld met braaksel en uitwerpselen. Hierop reageerde
Telegraaf-journalist Martijn Koolhoven: ,,De taartactie was een heel
schokkende gebeurtenis. Ik vind het mensonterend en intimiderend.”
Van Heijningen had een oud-collega meegenomen als getuige-deskundige: Kees
Kodde, medewerker van het links-radicale fonds XminY. Van Thijn en co gaven
deze radicaal de nodige spreektijd. De getuige-deskundige van Koolhoven,
Peter Siebelt, werd het spreken echter onmogelijk gemaakt. De vraag: zijn De Telegraaf en HP/de Tijd over de journalistieke schreef gegaan?

Uitspraak binnen acht weken.

Print Friendly, PDF & Email
Share