web analytics

GPD-affaire breidt zich uit met derde schuldige

spionnen.jpgNaast de twee ex-GPD’ers die overstapten naar het ministerie van SoZaWe en vanuit daar, gebruik makend van GPD-inlogcodes, meelazen in nog te publiceren artikelen, bleek gisteren dat er nog een derde journalist ‘in het complot’ zit die tot voor twee dagen geleden nog bij de GPD in dienst was. Deze journalist voorzag zijn twee ex-collega’s op SoZaWe van een nieuwe (zijn eigen) code nadat de twee geen eigen codes meer hadden. Uit de posting van ‘gj’ op deze site die de identiteit van de twee voorlichters onthulde, valt op te maken dat Sylvia Marmelstein als eerste overstapte. Zij maakte op SoZaWe gebruik van de code van haar vriend Hans van Soest. Toen ook deze overstapte was er dus even geen code beschikbaar totdat deze derde insprong en het spionerende koppel van zijn code voorzag. Deze derde van wie de identiteit nog niet bekend is heeft zichzelf gemeld bij zijn hoofdredacteur waarna hij werd ontslagen. In een wat bespottelijke poging tot ‘damage control’ werd door de GPD ‘gespind’ dat…

… deze redacteur zijn code heeft prijsgegeven nadat hij daartoe ‘onder valse voorwendselen’ was verlokt. Welke ‘voorwendselen’ dit waren wordt nergens vermeld en is ook nauwelijk te fantaseren nu er toch wel duidelijk sprake is van een georganiseerd ‘spionagenetwerk’. Zo langzamerhand -ook te zien aan de postings over deze kwestie op diverse websites- zijn het alleen de overheid en de journalistiek zelf die nog geloven in hun eigen integriteit. De mate van verrotting van de media in Nederland is nog veel ernstiger dan zich laat aanzien op grond van de enkele rel die wel eens uitbreekt. De advocate van de twee voorlichtende journalisten, Inez Weski, gaf aan dat het eigenlijk niets bijzonders is wat de twee deden (de betreffende afgesloten site had volgens Weski ‘een publiek karakter’ waarmee ze lijkt te impliceren dat de hele overheid kon meekijken) en nadat Vrij Nederland tegen de lamp liep met een stiekume betaling door de overheid van een special over Darfur voerde hoofdredacteur Fallaux een vergelijkbaar verweer: iedereen laat zich betalen door de overheid, juist goed!

Print Friendly, PDF & Email
Share