web analytics

GERD SCHULTZE-RHONHOF OVER HITLER EN WO2

BREAKING: NEDERLAND NU GEREGEERD DOOR DE JUNTA RUTTE-DEMMINK * VUILE OORLOG VAN DE ZORREGUIETA’S NU OOK BIJ ONS

EXTRA: MISDADIG OVERHEIDSOPTREDEN EN TERREUR TEGEN ‘BELASTING-POLITICUS’ TOINE MANDERS * ER LIGT NU GEEN ENKELE BODEM MEER ONDER DE STAATSTERREUR VAN DE JUNTA RUTTE-DEMMINK

Op cruciale momenten in de geschiedenis zoals nu dient men terug te kijken naar het verleden om ontwikkelingen te kunnen duiden en trends te kunnen vaststellen. Thans kunnen we zonder enige aarzeling opwerpen, dat de krachten die de beide wereldoorlogen hebben getriggerd exact dezelfde zijn als die nu aan de knoppen zitten. Dat is ook logisch en past naadloos bij de -inmiddels bewezen- theorie van de NWO-takeover door de Bilderberg-elites en door de Rothschild-aangestuurde banken-mafia. Deze takeover is nauwgezet voorbereid vanaf 1776 toen door Adam Weishaupt in opdracht van de Rothschild’s de Illuminati werden opgericht. De doelstellingen van de Illuminati vormden de basis van de Protocollen van de Wijzen van Zion [must read] die in 1897 werden ‘aangenomen’ op het Eerste Zionistische Wereldcongres in Basel, Zwitserland. Toen deze protocollen in 1884 bekend werden (de dochter van een Russische generaal kocht ze voor 2500 Franken van een Joodse vrijmetselaar in Parijs), zette de NWO alles in het werk ze te demoniseren als een ‘anti-semitisch schotschrift’ -zonder daarvoor verder ooit enig bewijs aan te dragen. In deze protocollen staat nauwgezet en stap voor stap beschreven wat er nu allemaal gebeurt, inclusief de machtsovername door de banken, de vaccinatie-horror om de wereldbevolking uit te moorden, de ‘beneveling’ van het volk met seks en pornografie en de totale controle van de massamedia. Doel is het vestigen van de heerschappij der Joden op aarde. Cruciaal hierbij werd geacht het lijden der Joden en het anti-semitisme consequent te benadrukken en te overdrijven. Theodor Herzl, de eerste president van de Zionistische Organisatie, schreef in zijn dagboek: Het is een absolute must dat het lijder der Joden erger wordt. Dat zal ons helpen, onze plannen te verwezelijken (…) De anti-semieten zullen ons daarbij helpen hoe meer ze de vervolging en onderdrukking der Joden ten uitvoer brengen. De anti-semieten zullen onze beste vrienden zijn.

In bovenstaande video wordt duidelijk dat niet Adolf Hitler en nazi-Duitsland de drijvende kracht waren achter het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, maar de NWO. Precies dezelfde krachten die ook aan de knoppen zaten bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en die ook thans weer bezig zijn te wereld te veranderen in een hel van bloed en verdriet. De arrestatie van Toine Manders vormt een onderdeel van de beschreven overgang van ‘democratie’ naar de totalitair-fascistische samenleving die in de Protocollen tot in detail wordt beschreven, net als de opmars van de pedofielen.

Print Friendly, PDF & Email
Share