web analytics

Gerard Spong jaagt op geheim ‘Demmink-rapport’

spong.jpegDe bekende Amsterdamse strafadvocaat Gerard Spong probeert een rapport boven tafel te krijgen uit 1983 over de rol van Nederland bij de machtsovername (1980) door Bouterse in Suriname dat -volgens Spong- ‘door Demmink persoonlijk’ tot staatsgeheim is verklaard. Dat heeft Spong verteld aan deze website. De laatste weken komt er een stroom aan uiterst belastende informatie vrij over Nederlandse betrokkenheid bij de Boutserse-coup, met name via het VPRO-programma Andere Tijden.  Hierin werd het bewuste rapport ook genoemd als het ‘rapport-Koeders’ dat ‘als staatsgevaarlijk bij Defensie in een lade verdwijnt’. Het zou voor deze website te ver voeren in te gaan op alle details over de Bouterse-coup, maar de kern lijkt te zijn dat Bouterse door Nederland aan de macht is gebracht door een ’team’ dat (mede) werd aangestuurd door Hans Valk en Joris Demmink die overigens in 1982 ‘overstapte’ naar Justitie. De drijvende kracht voor deze heren zou sex zijn geweest. In dit stuk stond deze website al eerder stil bij de ‘suri-links’ van Joris Demmink uit met name de periode dat de pedofiel nog werkzaam was voor het Ministerie van Defensie. Dat al deze feiten juist nu boven tafel komen, is volgens Spong te verklaren uit het verjaren van de delicten die Hans Valk ten laste gelegd zouden kunnen worden. Overigens werd er reeds in december 1982 door Vrij Nederland op gewezen dat

Bouterse een ‘Nederlandse creatie’ is. Het bestaan van het geheime ‘Koenders-rapport’ (genoemd naar een majoor van de LAMID, de geheime dienst van de landmacht) kwam reeds in 1984 aan het licht en toen werden daar ook kamervragen over gesteld. Saillant is dat deze werden beantwoord door toenmalig minister van Defensie Job de Ruiter die in 2006 werd ontmaskerd als mogelijk lid van het Demmink-pedofielennetwerk. Curieus is dat De Ruiter en Demmink eind 1982 ‘stuivertje wisselden’ qua ministerie: de ene pedofiel ruilde het ministerschap van Justitie in voor dat van Defensie, terwijl de andere pedofiel als topambenaar juist van Defensie verkaste naar Justitie alwaar hij in 2002 de hoogste positie zou bereiken, die van Secretaris-Generaal.

Print Friendly, PDF & Email
Share