web analytics

Geenstijl, bedankt (en hier een beloning!)

femke.jpgGeenstijl krijgt van Klokkenluideronline gratis een mega-scoop over Femke Halsema!

Wij van Klokkenluiderlonline willen onze ‘concullega’s’ van het shocklog Geenstijl lang deze weg hartelijk bedanken voor alle aandacht en moeite die ze ons hebben willen bieden. Het is steeds weer roerend te kunnen constateren hoe onze journalisten met roem worden overladen. Ons aller Sylvain Ephimenco van de dode boom Trouw die thans de laatste blaadjes verliest noemt uw webmaster -daar gaat ie!!!- een beruchte Nederlandse journalist/querulant die zijn slachtoffers meestal met een door haat en rancune gedrenkte hardnekkigheid achtervolgt. Hoe zou dat in het Frans klinken? De vrinden van Geenstijl laten het -bescheiden als immer- bij een berooide aandachtspsychopaat met een gefrustreerde duim. En dat alles alleen omdat hij Nederland wil helpen en beschermen tegen de perfide leugenaar Wouter Bos die anno 2009 zijn ware seksuele geaardheid meent te moeten verzwijgen! ‘Stank voor dank’ is hier nog zwak uitgedrukt! We leggen het hier nog maar weer eens een keertje allemaal uit. Klokkenluideronline bedrijft pure hardcore journalistiek zonder onderscheid des onderwerps en des persoons. We stellen ons bij elk onderwerp de volgende vragen: 1. is het nieuws relevant? 2. is het nieuws echt ‘nieuw’? 3. is het nieuws voldoende onderbouwd? Passen we deze criteria toe op het nieuws over Bos en Bakas,

scoort criterium 1 zeer hoog, criterium 2 uiterst hoog en criterium 3 gewoon ‘hoog’ want de bron is absoluut zeer goed en niet anoniem zoals her en der is gesteld. Daarnaast -en dat is voor het brengen van dit specifieke nieuws van doorslaggevend belang geweest- is er zeer sterke circumstantial ondersteuning in de vorm van de verklaring van Syp Wynia van Elsevier en het relaas van advocaat Oscar Hammerstein. Over die laatste twee bronnen hoor ik niemand! Even resumerend: aan de bewering dat de minister van Financieen een homofiel is liggen twee bronnen op naam ten grondslag en een zeer betrouwbare derde bron die anoniem wenst te blijven! Professor Ben Knapen (Kwaliteitsjournalistiek te Nijmegen), kom er maar in! Maar er is meer. De stelling dat Bos chantabel zou zijn vindt eminente onderbouwing in het feit dat de redactie van Elsevier daar reeds in 2002 door een anonieme PvdA-bron op is gewezen.  Tegen het licht van al deze circumstantial evidence en vanuit de zeer grote betrouwbaarheid van de bron was het naar buiten brengen van Bakas-gate in journalistieke zin absoluut gerechtvaardigd. En dan nog maar eens ten overvloede: deze website heeft ‘Bakas-gate’ nimmer als een vaststaand feit gepresenteerd maar reeds direct gesteld dat het verhaal ‘een zekere geloofwaardgheid heeft’. Maar nu even terug naar de vrinden van Geenstijl. Let’s talk business. Op internet helpen we elkaar, right?

femkesex1.jpgHiernaast staat een screenshot van een artikel op Wikipedia over de rechts-extremist Tim Mudde. Onder de kop Voorpost en post-CP lezen we het een en ander over zijn strijdmakker Marcel Ruter. Dan staat er het volgende: Ook was hij hier verantwoordelijk voor internationale contacten, bezoekt vaak bijeenkomsten in België en samen met Marcel Rüter (noemenswaardig is de vrijpartij die hij had met Femke Halsema, die Rüter tot op de dag van vandaag achtervolgt) in de zomer van 1996, de universiteit van de Franse Nieuw-Rechtse organisatie GRECE. Als duo bedrijven vanaf dat moment samen Voorpost Nederland. Rüter werd voorzitter en Mudde actieleider. Kijk, wij zijn het eens met een ieder die zegt: het seksleven van politici, dat is prive. Daar kom je niet aan. Tenzij. (Professor Ben Knapen -Kwaliteitsjournalistiek te Nijmegen- bent u daar nog?). Tenzij? Ja, tenzij een zeer vooraanstaand politicus het volk bedriegt over zijn werkelijke seksuele geaardheid. Dat maakt hem namelijk ongeloofwaardig. Dan liegt hij over andere dingen ook. Tenzij? Ja, tenzij een zogenaamde ‘linkse’ troela die zegt steeds te denken aan de vertrapten en onderdrukten gaat liggen naaien met een nazi. Dat maakt deze politica namelijk ongeloofwaardig. Als het waar is.

Deze -mogelijke- giga-primeur (het staat al lange tijd ongestraft op Wikipedia, dus er is zeker een kans dat het waar is) geven we gratis van de vrinden van Geenstijl, juist ook omdat ze daar altijd zo begaan zijn met Femke! Als dank voor alle moeite!

screenhunter_02-jun-21-1302.gif

Print Friendly, PDF & Email
Share